See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt P-1.2
P-1.2 "Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride toidu- ja söödakvaliteedi parandamise võimaluste selgitamine, rakendades majanduslikult efektiivseid ning keskkonnasäästlikke agrotehnoloogilisi meetmeid (1.01.2006−31.12.2010)", Malle Järvan, Eesti Maaviljeluse Instituut, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
P-1.2
Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride toidu- ja söödakvaliteedi parandamise võimaluste selgitamine, rakendades majanduslikult efektiivseid ning keskkonnasäästlikke agrotehnoloogilisi meetmeid
Improving the food and feed quality of cereals, grain legumes and oil crops by implementing economically effective and environmentally sustainable agrotechnical methods
1.01.2006
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaviljeluse Instituutkoordinaator01.01.2006−31.12.2010
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.01.2006−31.12.2010
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusministeerium
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.20107 000 000,00 EEK (447 381,54 EUR)
447 381,54 EUR
Riiklik programm "Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014"

Projekti eesmärgid on järgmised: 1. Parandada teravilja toidukvaliteeti ja küpsetusomadusi eesmärgiga suurendada Eesti varustatust omamaise toiduteraviljaga. Väävlipuudus on hakanud limiteerima teraviljade saagikust ja väetiste kasutamise efektiivsust. Kuna lämmastiku ja väävli vahekord terades mõjutab oluliselt ka toiduvilja kvaliteeti ja küpsetusomadusi, siis on vaja välja selgitada optimaalsed võtted toidunisu väävlitarbe katmiseks, lämmastiktoitumise optimeerimiseks ning teraviljakasvatuse tasuvuse suurendamiseks. 2. Suurendada toidu- ja söödavilja proteiinitoodangut. Herne ja põldoa agrotehniliste uuringute eesmärgiks on saada pinnaühikult rohkem heakvaliteedilist, proteiinirikast toodangut, mis sobib nii toiduks kui ka söödaks. Herne proteiinisisaldus on teraviljaga võrreldes umbes kaks korda ja põldoal peaaegu kolm korda suurem. Uuritakse agrotehniliste võtete mõju kaunviljade toidu- ja söödakvaliteedile ning põhjamaiste põldoasortide sobivust Eesti tingimustes kasvatamiseks. 3. Stabiliseerida rapsi saagikust ja parandada seemnesaagi kvaliteeti, Selgitatakse välja abinõud, mis aitavad saada stabiilseid ja kõrge kvaliteediga rapsiseemne saake. Selgitatakse, kuidas agrotehniliste võtete abil on võimalik suurendada rapsiseemne õlisisaldust ning stabiliseerida glükosinolaatide sisaldust. 4. Selgitada uute, kõrge toiduväärtusega proteiinirikaste õlikultuuride kasvatamise ja nende külvipinna laiendamise võimalusi Eestis. Külmpressitud linaõli rasvhappeline koostis on nii toidu kui ka sööda seisukohalt väga kõrge väärtusega. Selgitatakse agrotehnilisi võtteid õlilina saagikuse ja seemnete õlisisalduse suurendamiseks. Täpsustamist vajavad ka alternatiivkultuuri Camelina sativa viljelusvõtted, võrreldakse erinevate agrotehnoloogiate mõju Camelina õlisisaldusele ja selle kvaliteedile. Püstitatud eesmärkide täitmiseks korraldatakse Eesti erinevates mullastik-klimaatilistes piirkondades põld- ja tootmiskatseid teraviljade, kaunviljade ja õlikultuuridega. Laboratoorsete uuringute baasil selgitatakse mitmesuguste agrotehniliste meetmete mõju taimekasvatustoodangu kvaliteedinäitajatele. Projekti raames läbiviidavate uuringute tulemusena selgitatakse ning täiendatakse mitmete taimekasvatuse praktikas kerkinud probleemide teaduslikke aluseid ja koostatakse tootjate jaoks vastavad juhised või soovitused.
Main objectives of the project: 1. To improve the food quality and baking properties of cereals and thus to increase the supply of native food cereals in Estonia. Sulphur deficit has started to limit the yielding ability of cereals and the fertilization efficiency. As even the quality and baking properties of food cereals are considerably affected by the nitrogen and sulphur ratio in kernels, it is necessary to identify the optimum methods for covering the sulphur need and improving the cost efficiency of cereal production. 2. To increase the protein production of food and feed cereals. The aim of the research of pea and field bean production is to obtain bigger high-quality protein-rich yields suitable for food and feed. In comparison with cereals the protein content of pea is about two times and that of field bean almost three times higher. In the agrotehnological studies of field bean the suitability of Nordic varieties for the Estonian conditions must be compared. Also the effect of agrotechnological methods on the quality of yield must be investigated. 3. To make the yielding ability of oilseed rape more stable and to improve the quality of seeds. Besides stable rape yields attention must be paid to the quality of seed yield. It is necessary to study the possibilities of agrotecnological methods to increase the oil content of rapeseeds and to make the glycosinolates content more stable. 4. To identify the possibilities for production of new protein-rich oil crops of high food value and for increasing their sowing area in Estonia. It is necessary to investigate the possibilities of increasing the yields of oil flax and using the flax seed oil for food as the cold-pressed flax seed oil is a valuable source of fatty acids both in food and feed. Also the cultivation methods of an alternative crop Camelina sativa need to be specified and the effect of different methods on Camelina’s oil content and its quality must be compared. As the result of research carried out within the project scientific basis for different problems emerged in plant production will be identified and improved and corresponding guidelines or recommendations for producers will be developed.