"Muu" projekt LMIN11038
LMIN11038 "Avamere seire 2011. a (6.05.2011−1.02.2012)", Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
LMIN11038
Avamere seire 2011. a
Open sea monitoring 2011
Avamere seire 2011. a
6.05.2011
1.02.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner06.05.2011−01.02.2012
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituutpartner06.05.2011−01.02.2012
AsutusRiikTüüp
Keskkonnaministeerium/ Ministry of the Environment
PerioodSumma
06.05.2011−01.02.201245 833,00 EUR
45 833,00 EUR
siseriiklik leping

Töö üldeesmärgiks on inimtegevuse poolt Läänemere keskkonnale ja elustikule avaldatava mõju kindlakstegemine ja selle ulatuse määramine looduslike muutuste kontekstis. Hinnatakse merekeskkonna seisundit Eesti majandusvööndis, meie merealade seisundi mõjutatust piiriüleselt ja avamere poolt, sh erinevatest füüsikalistest protsessidest tulenevat mõju rannikumere veekogumitele. Mõõdetakse temperatuuri, soolsust, vee läbipaistvust, hapniku sisaldust ja kogutakse proovid toitainete sisalduse ning bioloogiliste parameetrite määramiseks. Kaks korda aastas viiakse läbi sesoonse seire reisid Eesti majandusvööndis (vähemalt 18 seirepunktis). Teostatakse autonoomseid mõõtmisi Tallinn-Helsingi liinil reisipraamile installeeritud aparatuuri (Ferrybox) abil. Ferrybox süsteemiga kogutakse veeproovid kümnel korral kolmest seirepunktist. Tehakse ettepanek autonoomsete poijaamade kasutamiseks riikliku seire programmi raames.
The general aim of the study is to assess the impact of human activities to the state of the Baltic Sea ecosystem in the background of natural variations. The state of the marine environment in the Estonian waters (including EEZ) and possible transboundary impacts as well as influences of natural (physical) processes will be assessed. Temperature, salinity, water transparency, oxygen content is measured and samples are collected for analyses of nutrient content and biological parameters. Two seasonal cruises will be carried out in the Estonian waters with measurements at least at 18 stations. Autonomous measurements are conducted using an autonomous system (Ferrybox) installed onboard a passenger ferry Tallinn-Helsinki. Samples are collected 10 times a year from 3 monitoring points by the Ferrybox system. Recommendations for application of autonomous buoy profilers in the frames of marine monitoring will be given.
TegevusProtsent
Rakendusuuring100,0