"Eesti Teadusfondi järeldoktori grandid" projekt JD53
JD53 "Koherentsed olekud kvantkriitiliste punktide ümbruses uudsetes frustreeritud kvantmagnetites (1.01.2007−31.12.2008)", Raivo Stern, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
JD53
Koherentsed olekud kvantkriitiliste punktide ümbruses uudsetes frustreeritud kvantmagnetites
1.01.2007
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi järeldoktori grandid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP180 Metroloogia, instrumentatsioon1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)50,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2007−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007300 000,00 EEK (19 173,49 EUR)
19 173,49 EUR

Materjaliteaduse üks kiiremini arenevaid suundi on madalamõõduliste magnetiliste oksiidide üha hoogustuv sünteesimine ja uurimine. Tihti annab olulist või isegi võtmeinformatsiooni uute ühendite omaduste kohta tugeva magnetvälja rakendamine. KBFI uute materjalide töörühma eesmärgiks on palgata rahvusvaheline järeldoktor moodsate tahkiste eksperimendi alal, kes oleks võimeline kasutama KBFIs juba leiduvat aparatuuri, töösse võtma ja kohandama struktuurifondide infraprogrammide raames KBFIsse saabuvat aparatuuri (14T PPMS) ja omaks kogemust tööks nii EuroMagNET’I Euroopa programmis osalevates kui ka USA tugevate magnetväljade laboratooriumites Tallahassee’s ja Los Alamoses. Järeldoktor peab tegema tihedat koostööd EuroMagNET’I partneritega, juhendama ja treenima rühma magistrante ja doktorante, osalema aktiivselt Euroopa Teadusfondi programmi HFM (tugevalt frustreeritud magnetism) ja EU COST programmi ECOM pakutavates vahetusprogrammides jne. Selline töö on vajalik KBFI uute materjalide töörühma edukaks funktsioneerimiseks uute täienevate riistvõimaluste optimaalseks ja kiireks kasutuselevõtuks.
One of the most rapidly developing directions in material sciences is ever increasing synthesizing and research of low-dimensional magnetic oxides. Very often important and even key information about the properties of new compounds is gained by applying a strong magnetic field. The aim of the group of new materials at NICPB is to hire an international postdoc on the field of modern condensed matter experiment, who is able to use already existing equipment at NICPB, introduce and adapt the new equipment (14T PPMS) provided by the Center of Excellence project EU22412 and R&D Infrastructure Development Program EU23650 and bring in new competence. Postdoc will closely collaborate with experimental physicists involved in EuroMagNET program in EU as well as with the colleagues at the National High Magnetic Field Laboratory in Tallahassee and Los Alamos, US. Successful candidate should paricipate in supervising and training master and PhD students at NICPB, participate in the program of ETF on Highly Frustrated Magnetism (HFM) and in EU COST program ECOM. Hiring a postdoctoral fellow to all the above projects at NICPB is needed both for productive existence of the new materials group at NICPB as well as for efficient and quick use of new arriving equipment.