"Muu" projekt LMIN10079
LMIN10079 "Nord Streami gaasijuhtme rajamise mõju-uuring Soome lahe merekeskkonnale (1.05.2010−14.11.2011)", Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
LMIN10079
Nord Streami gaasijuhtme rajamise mõju-uuring Soome lahe merekeskkonnale
Study of impact of Nord Stream gas pipeline construction to the Gulf of Finland environment
Nord Streami gaasijuhtme rajamise mõju-uuring Soome lahe merekeskkonnale
1.05.2010
14.11.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner01.05.2010−14.11.2011
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituutpartner01.05.2010−14.11.2011
AsutusRiikTüüp
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
PerioodSumma
01.05.2010−14.11.20112 820 000,00 EEK (180 230,85 EUR)
180 230,85 EUR
siseriiklik leping

Töö eesmärgiks on kaardistada Soome lahe merekeskkonna seisund enne Nord Stream gaasijuhtme suuremahulisi ehitustöid ning dokumenteerida seire abil piiriülest kahjulikku keskkonnamõju ehitustööde teostamise perioodil ja Nord Stream gaasitrassi tegutsemise ajal. Seire piirkonnaks on Eesti majandusvöönd (EEZ), eelkõige selle idapoolsed osad Soome lahes (Tallinn-Helsingi liin ja sellest ida poole jäävad merealad), kus on ette näha kõige suuremas mahus põhjasetete häirimist, siis on peamine seireala. Töö etapid: 1) gaasitrassi rajamise eelne seire: Setteproovide võtmine ja analüüs – raskmetallide (Hg, Cd, Cu, Pb, Zn) ja dioksiinide (PCDD/F ja dioksiinilaadsete PCB-de) sisaldus setetes; veekvaliteedi seire – proovide kogumine toitainete sisalduse määramiseks, veesamba stratifikatsiooni ja füüsikalis-keemiliste näitajate mõõdistused (temperatuur, soolsus, O2, hägusus); 2) gaasitrassi rajamise aegne seire: põhjalähedase kihi pidevmõõdistused poijaamades valitud seirepunktides ehitustööde ajal, registreeritakse hoovuse profiilid, hägusus, hapniku sisaldus; intensiivmõõdistused – veesamba profileerimine tööde piirkonnas (stratifikatsioon, hägususe, hapnikusisalduse, toitainete sisalduse vertikaalsed profiilid); 3) seire vahetult peale gaasitrassi rajamist: korratakse gaasitrassi rajamise eelset seiret, määratakse raskmetallide (Hg, Cd, Cu, Pb, Zn) ja dioksiinide (PCDD/F ja dioksiinilaadsete PCB-de) sisaldus setetes; teostatakse veekvaliteedi seiret – proovide kogumine toitainete sisalduse määramiseks, veesamba stratifikatsiooni ja füüsikalis-keemiliste näitajate mõõdistused (temperatuur, soolsus, O2, hägusus).
The main aim of the study is to map the environmental state of the Gulf of Finland before the gas pipeline construction and to document possible negative transboundary impact during the construction and functioning of pipeline. Monitoring activities cover the Estonian EEZ, especially in the eastern part of the Gulf of Finland (Tallinn-Helsinki line and eastward) where the most intensive sea bed intervention works are expected. Project stages: 1) monitoring before the construction: sediment sampling and analyses: heavy metals (Hg, Cd, Cu, Pb, Zn) and dioxins (PCDD/F and dioxin-like PCB) in sediments; water quality monitoring – water sampling for nutrient analyses, vertical profiling for measuring stratification and physical-chemical properties (temperature, salinity, O2, turbidity); 2) monitoring during the construction works: continuous measurements in the near bottom layer in selected monitoring sites, current profiles, turbidity and oxygen content are measured; intensive campaigns for water column profiling (stratification, vertical profiles of turbidity, oxygen content, nutrient concentrations); 3) monitoring immediately after the construction: monitoring program conducted before the construction will be repeated: sediment sampling and analyses: heavy metals (Hg, Cd, Cu, Pb, Zn) and dioxins (PCDD/F and dioxin-like PCB) in sediments; water quality monitoring – water sampling for nutrient analyses, vertical profiling for measuring stratification and physical-chemical properties (temperature, salinity, O2, turbidity).
TegevusProtsent
Rakendusuuring100,0