See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Ülikoolide arengufondid" projekt TF4816
TF4816 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 25. 11.2016 nr 9/16) "Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents “Eesti 100 - teel avatusele?” 24-25.03.2017 – ettevalmistamine ja läbiviimine. (1.01.2017−31.03.2017)", Airi-Alina Allaste, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.
TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 25. 11.2016 nr 9/16
TF4816
Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents “Eesti 100 - teel avatusele?” 24-25.03.2017 – ettevalmistamine ja läbiviimine.
10th Annual Conference of Estonian Social Sciences (ESAK 10): “Estonia 100 – towards openness?” March 24-25, 2017 and its preparation
Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents “Eesti 100 - teel avatusele?” 24-25.03.2017 – ettevalmistamine ja läbiviimine.
1.01.2017
31.03.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Ülikoolide arengufondid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.40,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS250 Demograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.30,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.7. ÕigusteadusS110 Õigusteadus 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituutkoordinaator01.01.2017−31.03.2017
AsutusRiikTüüp
Tallinna ÜlikoolEesti Vabariikülikool
PerioodSumma
01.01.2017−31.03.20173 600,00 EUR
3 600,00 EUR

Jätkuva väljarände, potentsiaalse immigrantide sissevoolu ning muutuvate elustiilide ja identiteetidega Eestit lõhestavad viimastel aastatel aina polariseerunumad debatid. Poliitilised, populaarsed ja sotsiaalmeedia keskustelud põrkuvad aina teravamalt. Teisalt loovad uued tehnoloogiad ja globaalsed eestlased Eestile võimaluse kasvada oma piiridest suuremaks. Eesti Vabariik seisab oma 100. sünnipäeva künnisel oluliste valikute ees – kas kujundada end rangelt rahvusriigina või otsida võimalusi kollektiivse identiteedi avardamiseks? Kas peamiseks eesmärgiks peaks olema lahkunute tagasikutsumine või diasporaaga tugeva sideme hoidmine? Kuidas arvestada rände reguleerimisel inimõiguste ja julgeolekuga? Kuidas suurendada rahvusvahelistumist, säilitades samal ajal kohalikku kogukonda? Järjest olulisemaks muutub see, milliseid küsimusi püstitatakse, kuidas ühiskonnas toimuvat defineeritakse, ning kuidas erinevaid ühiskonna sfääre seletatakse. Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja Eesti Sotsioloogide Liidu korraldamisel toimuv ESAK 10, seekordse fookusega “Eesti 100 - teel avatusele”, jätkab sotsiaalteaduste aastakonverentside traditsiooni, otsides keerulistest fenomenidest rääkimiseks ühist keelt erinevate sotsiaalteaduslike suundade esindajate vahel. Eesmärgiks on sotsioloogide, riigi-, majandus- ja õigusteadlaste, psühholoogide ning paljude teiste distsipliinide esindajate ühistööna panustada ühiskonnaprotsesside mõtestamisesse. 2-päevane sotsiaalteaduste konverents toimub 24.-25. märtsil 2017, intensiivsed ettevalmistustegevused jäävad perioodi jaanuar kuni märts 2017. Konverentsi ettevalmistavad tegevused on alanud kevadel 2016 Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja Eesti Sotsioloogide Liidu koostöös. Projekti põhieesmärgiks on siseriikliku sotsiaalteaduste konverentsi ettevalmistamine ja tulemuslik läbiviimine. Konverents aitab kaasa sotsiaalteadlaste kogukonna aktiveerimisele ja sotsiaalteaduslike teemade avalikule arutelule ja kaardistamisele (sh kogumiku formaadis, mis jääb kättesaadavaks nii paberkandjal kui elektroonselt). Projekti eesmärgiks on konverentsi kaudu dispuudi organiseerimine ning oluliste teemade teadvustamine. Laiapõhjalise arutelu algatamiseks on konverentsile lisaks sotsiaalteadlastele kutsutud ka riigiametnikud, kultuuriinimesed, meedia ja üliõpilased. Konverents soodustab kontaktide arendamist, teaduse populariseerimist, kolmanda sektori rahvusvaheliste teaduskontaktide ja koostööpartnerite ühistegevuse arendamist. Plaanis on 120-140 ettekannet ( ESAK IX konverentsil oli 138 ettekannet – 18 ettekandesessiooni). Valitud konverentsi ettekannetest on publitseeritakse kogumik, mille kättesaadavus tagatakse kõigile huvilistele elektroonselt konverentsi veebilehel ja paberkandjal. Planeeritud on ka „hackaton´i“ vormis interaktiivsete töötubade sari, mis pakub osalejatele võimalust sotsiaalteadustest praktilisema pildi ja kogemuse saamiseks. Konverentsi on võimalik jälgida veebiülekande vahendusel. Veebilehekülg: https://www.tlu.ee/et/yhiskonnateaduste-instituut/Teadus/ESAK10 Konverentsi kajastatakse vähemalt kolmes (sotsiaal)meediaväljaandes, et teavitada ja teadvustada toimunust laiemat ühiskonda. Konverents on osalejatele tasuta. Oodatav osalejate hulk on vähemalt 1000 inimest (kohapeal osalejad u. 200 + online-ülekande jälgijad). Projekti kaasfinantseeritakse Hasartmängumaksu Nõukogu toetuse vahenditest.
In light of continuing emigration, potential immigration flows, changing lifestyles and identities, over the past few years Estonia has been increasingly divided by polarising debates. Discussions in the political, popular and social media spheres are becoming more and more conflictual. On the other hand, new technology and Estonians who are globally active are providing Estonia with the opportunities to grow beyond its borders. On the eve of its 100th year of independence, Estonia is faced with important choices – will it develop itself as a nation state or will it search for possibilities to expand its collective identity? Should the main objective be calling back those who have left or maintaining a strong connection with its diaspora? How to regulate immigration in a way that human rights as well as questions of national security are both taken into account? How to increase internationalisation while maintaining the local community? What kinds of questions are asked, how what is happening in society is defined and how different spheres of the society are explained is becoming increasingly important. The aim of organising conference is bringing together the representatives of different social sciences to look for a common language in which to discuss complicated phenomena Representatives of sociology, political, economic and legal sciences, psychology and other disciplines have oppurtunity collectively contribute to conceptualising societal processes.
KirjeldusProtsent
Katse- ja arendustöö100,0