See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF8993
ETF8993 "Kuningavõimu ideoloogiate kujunemise ja arengu diakrooniline ning sünkrooniline analüüs Lähis-Idas ja Egeuse piirkonnas (1.01.2012−30.06.2016)", Vladimir Sazonov, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF8993
Kuningavõimu ideoloogiate kujunemise ja arengu diakrooniline ning sünkrooniline analüüs Lähis-Idas ja Egeuse piirkonnas
Diachronic and Synchronic Analysis of the Formation and Development of the Royal Ideologies in the Middle Eastern and Aegean region
1.01.2012
30.06.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH210 Antiikajalugu 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2012−30.06.2016
PerioodSumma
01.01.2012−31.12.201213 200,00 EUR
01.01.2013−31.12.201313 200,00 EUR
01.01.2014−31.12.201413 200,00 EUR
01.01.2015−31.12.201513 200,00 EUR
52 800,00 EUR

Käesoleva projekti raames vaadeldakse kuningavõimu ideoloogia fenomenoloogiat läbi erinevate ajalooperioodide alates muistsete riikide ja kuningluse tekkest ca 3000 eKr pronksiajastu algusest kuni Uus-Babüloonia riigi lõpuni 539. eKr. Vaadeldavad piirkonnad on: Mesopotaamia, Egiptus, Anatooolia ja Kreeka. Käesolevat võrdlevat analüüsi viiakse läbi kasutades sünkroonilist ja diakroonilist analüüsi. Antud grandi projekti raames uuritakse fenomenoloogiliselt küsimust, kuidas valitseja jumalikustamine väljendus kuninglikes tiitlites ja epiteetides ning kuidas loodi suhe jumalikustatud kuninga ja jumalate vahel, milline oli ettekujutus nendest suhetest– füüsiline, mütoloogiline, vaimne jne. Uuritakse kuninglikku titulatuuri ja kuninga rolli ning postiooni. Diakroonilise ja sünkroonilise vaatluse teel on võimalik tuvastada kuninglike ideoloogiate kujunemist ja arengusuundi Mesopotaamias, Anatoolias, Egiptuses ja Kreekas. Analüüsitakse ka poliitilise ja geopoliitilise imperialismi kujunemist ja muutumist ning regionaalsete jõudude dünaamikat. Käesolevas projektis pöörame tähelepanu eelkõige eksemplaarselt väljavalitud kuningavõimu ideoloogiaga seotud aspektidele alates pronksiajast ca 3000 eKr – riikluse ja võimu struktuuride tekkele muistses Lähis-Idas ja ka esimeste kuningavõimu ideoloogiate päritolule Mesopotaamias ja Egiptuses. Mesopotaamia puhul keskendub antud uurimus II ja I aastatuhandele eKr – alates Kesk-Assüüria ajastust kuni Uus-Babüloonia perioodini (1500-539 eKr). Egiptuse puhul keskendume ainult perioodile alates 3000. kuni 2200. eKr – ehk siis alates Varadünastilisest perioodist kuni Vana Kuningriigi lõpuni. Kronoloogiliselt hõlmab projekt Lähis-Ida ajalugu alates 3000. eKr kuni 539. eKr ja Egeuse tsivilisatsiooni uurimuses keskendutakse ajastule, mis algab varajasest rauajast ning kestis kuni Arhailise Kreeka ajastuni. Käesoleva grandi raames on plaanis vaadelda mõningaid tähtsamaid kuningvõimu ideoloogiate nähtutusi muistses Lähis-Idas ja Kreekas ning samuti keskenduda kindlatele perioodidele ja peamistele võimudele regioonis. Meie eesmärgiks ei ole kompleksselt analüüsida kõiki kuningavõimu ideoloogia nähtusi Lähis-Idas ja Kreekas, vaid vaadelda põhjalikult ja võrrelda üksteisega teatud nähtusi (kuningavõim, kuninga jumalikustamine, kuninga positsioon jms), selgitada välja, millised nähtused olid mõjutatud üksteise poolt ja millised mitte.
The present grant project will examine phenomenology of royal ideology used over millennia of literacy in the Ancient Near East, Egypt and Aegean cultures. It will phenomenologically study the question, how deification of a ruler was expressed in the royal titles and epithets, and how the relationship between the divine kings and divinities was conceived – physically, mythologically, spiritually etc. The present comparative research will be carried out diachronically and synchronically. By diachronic and synchronic observation it is possible to detect the formation and development of the royal ideologies and their developments in Mesopotamia, Anatolia, Egypt and Greece. The formation and changing of political and geopolitical imperialism and dynamics of these ancient regional powers – Akkadian Empire, Neo-Sumerian kingdom, Kingdom of Egypt, Hittite kingdom, Middle-Assyrian kingdom, Neo-Assyrian Empire, Neo-Babylonian Empire and Near Eastern and Greek city-states. In the current research we will pay attention to the exemplarily chosen aspects of the royal ideologies from the Bronze Age since ca. 3000 BCE – formation of the statehoods and structures of power in the Ancient Near East and the origin of the first kingships and ruling ideologies in Mesopotamia and Egypt. Concerning Mesopotamia in the current research we will focus on the II and I millennia BCE – Middle-Assyrian, Middle-Babylonian, Neo-Assyrian and Neo-Babylonian periods, concerning Anatolia under Hittite ruling we will research only the imperial period of Hittite kingdom (1460-1190 BCE.). Concerning Ancient Egypt we will concentrate only on the period 3000 until 2200 BCE – from the Early Dynastic Period until the end of the Old Kingdom. Chronologically the period of the Ancient Near Eastern history from 3000 until the conquest of Babylonia by Cyrus II the Great 539 BCE, will be covered. In the research of the royal ideology of Aegean civilization will be chronologically determined from Early Iron Age to the period of Archaic Greece. The present grant proposal will examine only some important phenomena of the Ancient Near Eastern and the Aegean royal ideologies and to concentrate on certain periods and top power regions. Our aim is not to give complex analysis of all phenomena of whole Near Eastern Region and Greece, but analyze deeply and compare mutually these phenomena, to clear up which phenomena are influenced by others and which are not.
Käesoleva projekti eesmärk oli võrldevalt uurida kuningavõimu ideoloogiate teket ja kujenemist Vana Lähis-Idas (Mesopotaamia, Egiptus) ja Egeuse piirkonnas. Analüüsi teostasid: V.Sazonov, M.Kõiv, P.Espak, A.Annus, S.Stadnikov ja A.Johandi. Uurimuses pöörasime tähelepanu eksemplariliselt väljavalitud kuningavõimu ideoloogia aspektidele alates 3000 eKr kuni Babaüloonia vallutamiseni Pärsia kuninga Kyros II poolt 539. a. eKr. Lisaks paljudele fenomenidele, mida uurisid uurimisgrupi liikmed, uurisime me mh ka, kuidas valitseja jumalikustamine kajastus kuninglikes tiitlites ja epiteetides (Stadnikov, Sazonov, Johandi) ning mitmeid muid aspkete. Uurimustöö tulemustena avaldas grupp hulgaliselt teadusartikleid, peeti konverentsil ettekandeid (vt ETIS). Kõige olulisemad teadustöö kokkuvõtted on esitatud järgmistes uurimistöödes: Kämmerer, Kõiv, Sazonov 2016. Kings, Gods and People: Establishing Monarchies in the Ancient World - AOAT 390/4 (tegemist on kollektiivse tööga e. kogumikuga, mis sisaldab Eesti, Saksa, Austria ja Venemaa teadlaste töid Egiptuse, Mesopotaamia, Anatoolia, Kreeka ja Iisraeli kuningavõimu ideoloogiate kohta). Assüüria kuningavõimu ideoloogiat II at eKr on põhjalikult analüüsitud V. Sazonovi monograafias (Die Assyrischen Königstiteln und -epitheta vom Anfang bis Tukulti-Ninurta I und seinen Nachfolgern, ilmus USAs 2016). P. Espak avaldas 2015. monograaafia jumal Enkist Sumeri ja Akkadi kuninglikus ideoloogias (The God Enki in Sumerian Royal Ideology and Mythology). Johandi kaitses 2012. a. oma magistritöö teemal "Mesopotamian Influences on the Old Persian Royal Ideology and Religion during the Achaemenid Period" (juhend. V.Sazonov ja P.Espak) ja 2017. on plaanis esitada doktoritöö teemal "The Role of God Marduk in Mesopotamian Royal Ideology and Religion" (juhend. Espak, Sazonov, Prof. Kulmar). Lisaks on V.Sazonov, P.Espak. A.Johandi, S.Stadnikov, M.Kõiv, A.Annus avaldanud huglaselt teadusartikleid kuningavõimu ideoloogiast nii Eestis kui välismaal. Pikemalt teadustöödest ja tulemusest on kirjutatud projekti aruandes, mis on lisatud manusena.