See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT33-24
IUT33-24 "Lainelevi komplekssetes keskkondades ja rakendused (1.01.2015−31.12.2020)", Andrus Salupere, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut.
IUT33-24
Lainelevi komplekssetes keskkondades ja rakendused
Wave propagation in complex media and applications
1.01.2015
31.12.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.4. MatemaatikaP130 Funktsioonid, diferentsiaalvõrrandid 1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)45,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT150 Materjalitehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).45,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP190 Matemaatiline ja üldine teoreetiline füüsika, klassikaline mehaanika, kvantmehaanika, relatiivsus, gravitatsioon, statistiline füüsika, termodünaamika1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)10,0
PerioodSumma
01.01.2015−31.12.201580 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.201680 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.201780 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.201880 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.201980 000,00 EUR
01.01.2020−31.12.202080 000,00 EUR
480 000,00 EUR

Uurimisteema on fokusseeritud komplekssetes keskkondades toimuva lainelevi seaduspärasuste selgitamisele ja vastavatele rakendustele. Ühest küljest on siin tegu analüüsiga (nn. otseülesannetega), mille korral selgitatakse kuidas erinevat tüüpi lained formeeruvad, levivad ja interakteeruvad teadaolevate omadustega materjalides. Põhitähelepanu on pööratud deformatsioonilainete ja sisestruktuuri interaktsioonidel. Teisest küljest on eesmärgiks pöördülesannete lahendamine, mille korral määratakse katsekeha materjali omadusi, defektide olemasolu või pingeseisundit füüsikalistes eksperimentides mõõdetavate suuruste põhjal (näiteks lainete kiirus, faasinihete ulatus, polarisatsiooni muutus, jm). Tulemused on rakendatavad materjalide mittepurustavas testimises, toodete ekspluatatsiooni aegses monitooringus, meditsiinis, ja mujal. Uuringute edasised arengusuunad on seotud funktsionaalselt skaleeritud materjalide, metamaterjalide või enesemonitooringu võimeliste nutikate materjalide loomisega.
The research topic is focused on wave propagation in complex media and corresponding applications. On the one hand the topic includes direct problems where the goal is to analyse how waves of different types emerge, propagate and interact in materials which properties and characteristic parameters are known. Here the main attention is paid to interaction between deformation waves and the internal structure of the material. On the other hand, the aim is to solve inverse problems, in order to determine properties of materials, existence of defects or residual stresses, etc making use of quantities measured from physical experiments (eg speed of waves, extent of phase shifts, transformation of the polarisation etc.). The results can be applied for nondestructive testing of materials, for monitoring production during exploitation, in medicine, etc Further studies are related to development of functionally graded materials, metamaterials, or smart materials having self-monitoring capability
Käesoleva projekti raames teostatud uuringud keskendusid kompleksetes keskkondades toimuva lainelevi seaduspärasuste selgitamisele ja rakenduste väljatöötamisele mittepurustava testimise vallas. Tuletati mitmest võrrandist koosnev mudel, mis seob elektrilise signaali levi närvikius ja mehaaniliste lainete levi ning temperatuuri muutused kiudu ümbritsevas komplekses keskkonnas läbi seosejõudude. Sellega said ühtsesse mudelisse kaasatud erinevate elektriliste, mehaaniliste ja füsioloogiliste mehhanismide sidususel ilmnevad koosmõjud. Selliste vastastikuste mõjutuste mõistmisel on omakorda tugev mõju meditsiiniuuringutele ja uute meditsiiniliste diagnostikaseadmete väljatöötamisele. Muusikainstrumentide akustika vallas keskenduti keelega instrumentides helitekke mehhanismide täpsele modelleerimisele, kus võetakse arvesse mittelineaarseid efekte. Koostati vastav mudel ning teostati selle mudeli edukas eksperimentaalne kontroll. Saadud tulemused on otseselt rakendatavad nii keelpillide kui digitaalsete helisüntesaatorite tootmises aidates üle minna empiirilistel traditsioonidel põhinevalt lähenemiselt füüsikapõhisele lähenemisele. On arendatud olemasolevaid ja loodud uusi arvutusmeetodeid mittelineaarsete lainevõrrandite lahendamiseks ning saadud tulemuste analüüsiks. Lisaks on selgitatud mikrostruktuuri mõju elastsete lainete levimisele mittehomogeenses keskkonnas. On välja töötatud uued meetodid keemiliselt karastatud klaasdetailides jääkpingete määramiseks ning lahendati juba 17. sajandist pärit prints Ruperti pisarate probleem. On loodud uus originaalne signaalitöötlusmeetod: hilistunud ajalisel ümberpöördel põhinev mittelineaarse elastsuslaine spektroskoopia. Meetodi valiidsust on kinnitanud nii numbrilised simulatsioonid kui füüsikalised eksperimendid süsinikkiududega armeeritud polümeermaterjaliga ja seanahaga. Esimese korral on eesmärgiks defektide tuvastamine ja teise korral mehaanikaliste omaduste määramine.