See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (HLK)" projekt HLK04-4
HLK04-4 "Loodusteaduslikud kogud rakubioloogilistes ja –toksikoloogilistes uuringutes (1.01.2004−31.12.2008)", Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
HLK04-4
Loodusteaduslikud kogud rakubioloogilistes ja –toksikoloogilistes uuringutes
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (HLK)
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2004−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004114 000,00 EEK (7 285,93 EUR)
01.01.2006−31.12.2006176 735,00 EEK (11 295,43 EUR)
01.01.2005−31.12.2005353 470,00 EEK (22 590,85 EUR)
01.01.2007−31.12.2007176 735,00 EEK (11 295,43 EUR)
01.01.2008−31.12.2008176 735,00 EEK (11 295,43 EUR)
63 763,07 EUR

PROJEKTI EESMARGID, TÄHTSUS KOGUDE HOIUTINGIMUSTE JA SAILIMISE PARANDAMISEL, KOGUDE KORRASTAMISEL JA VAJALIKU KAADRI (SEALHULGAS KVALIFITSEERIJUD KURAATORID) KOOLITAMISEL, PROJEKTI VASTAVUS PROGRAMMI POH1EESMARK1DEGA (kuni 1 Ik): Projekti eesmark: Tingimuste loomine olemasolevate loodusteadusiike koilektsioonide saiiimiseks ja nende edasiseks taiendamiseks. Vatavalt VV, RTL, 31.12.2003,133, 2185 klassifikatsioonile holmavad KBFI molekulaargeneetika laboratoorimni sailikud peamiselt mikrobioloogilisi (bakteri-, seene-, looma- ja inimrakukultuurid), meditsiini- ja veterinaaria (koepreparaadid), botaanilisi (vetika- ja taimerakukultuurid) ja geoloogia ja pedoloogia koilektsioonide alia klassifitseeritavaid kogusid (peamiselt mulla- ja setteproovid). Mikrobioloogilised kogud. Bakteritiivede pohikollektsioon holmab ca 100 erinevat bakteritiive, millest suur osa on aktiivselt/perioodiliselt kasutuses. Sellele lisandub ca 1000 sailitusuhikust koosnev transformeeritud bakteritiivede kogu. Omaette unikaalse siisteemina sailitatakse laboris polevkivirajooni saastatud muldadele iseloomulikke looduslikke mikroobikooslusi (ca 30 sailikut). Parrmtiivedest on seni loodud aluskogu, mida on kavas oluliselt taiendada seoses parmi kaksikhubriidsusteemi juurutamisega. Unikaalse kollektsiooni moodustavad KBFI-s loodud hubridoomiliinid (ca 1000 sailikut). Loomarakuliinide kollektsioon holmab ktimneid unikaalseid sailikuid, millele lisandub ca 100 teaduslikus uurimistoos peamiselt kasutatavat rakuliini. Samuti sailitatakse laboris teadustooks kasutatavaid pohilisi putukarakuliine. Paralleelselt mikroobi-ja rakukultuuridega sailitatakse laboris plasmiidikollektsiooni, mis praegu sisaldab ca 10 000 iihikut. Meditsiini- ja veterinaariaalased kogud holmavad loomade (s.h. inimese) koeproove. Praegu sisaldab (eelkoige neurobioloogiliseks uurimistooks moeldud) inimese koeproovide kogu ca 400 sailitusuhikut (eetikakomtee luba olemas). Analoogne kogum vahiproovidest on loomisel (eetikakomitee luba taotlemisel) ja selle planeeritav maht on ca 1000 proovi aastas. Lisaks on KBFI-s hoiul euroopa naaritsa koeproovide kollektsioon (ca 400 iihikut), mis on seotud Hiiumaale introdutseeritud euroopa naaritsapopulatsiooni uuringuga (koostoo Tallinna Loomaaiaga). Rahvusvahelise koostoo raames on KBFI-s loodud unikaalne merekasnade koeproovide kollektsioon, mida pidevalt taiendatakse (praegu ca 50 sailitustihikut). Botaanika valdkonda kuuluvad vetika aluskultuurid, samuti trasformeeritud taimede proovid (geneetiliselt modifitseeritud (taimsete) organismide - GMO-de - naidised). Geoloogia ja pedoloogia kogude valdkonda kuuluvad toksikoloogiliselt uuritud Eesti polevkivitoostuse tanked jaagid, nii meilt kui mujalt kogutud raskemetallide ja poltiaromaatsete susivesikutega saastatud mullad, puhtad kontrollmullad (kokku ca 300 sailikut) ja Balti mere setteproovid (kokku ca 250 sailikut) . Peamiselt kasutatakse kogusid teaduslikuks tooks ja kraadioppe toetamiseks (vt. allpool). Samas omavad sailitatavad kogud (naiteks hubridoomikogu) ka rakenduslikku vaartust.