See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT5-1
IUT5-1 "Rahvastiku tervise sotsiaalsed ja individuaalsed mõjurid: registripõhine lähenemine" (1.01.2013−31.12.2018); Vastutav täitja: Mall Leinsalu; Tervise Arengu Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 837 000 EUR.
IUT5-1
Rahvastiku tervise sotsiaalsed ja individuaalsed mõjurid: registripõhine lähenemine
Societal and individual determinants of population health: a register-based approach
1.01.2013
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.6. RahvatervishoidB680 Rahvatervishoid, epidemioloogia3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tervise Arengu Instituutkoordinaator01.01.2013−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.2013139 500,00 EUR
01.01.2014−31.12.2014139 500,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015139 500,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016139 500,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017139 500,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018139 500,00 EUR
837 000,00 EUR

Käesoleva uurimisteema põhieesmärk on luua olemasolevate andmeressursside laialdase kasutamise alusel uusi teadmisi rahvastiku tervise sotsiaalsete ja individuaalsete mõjurite kohta. Uuringutes keskendutakse vähiepidemioloogiale (vähi esinemine ja -elulemus, vähk kui ekspositsiooni tulem, vähiskriining), sotsiaalepidemioloogiale (ebavõrdsus tervises, elukäiguomased tervisemõjurid) ja teooriale/meetoditele (eestikeelne epidemioloogiaterminoloogia, meditsiiniregistrite andmekvaliteet). Töös tuginetakse vähiregistri, surmapõhjuste registri, meditsiinilise sünniregistri, vähiskriiningu registri, rahvaloenduste, rahvastiku-, ekspositsiooni- ja haiguspõhiste kohortide, terviseuuringute ja tervisekäitumisuuringute andmetele. Uurimistöö tulemusena luuakse vähijärelevalvesüsteem, selgitatakse välja vähitõrje probleemvaldkonnad, tervise ebavõrdsuse põhiilmingud ja nende mõjurid ning tugevneb epidemioloogia positsioon ühiskonnas.
The main goal of this research program is to generate new knowledge about the societal and individual determinants of population health by extensive use of existing data resources. The studies will focus on cancer epidemiology (cancer occurrence and survival, exposure and cancer outcome, cancer screening), social epidemiology (health inequalities, life course health determinants) and issues of theory/methods (Estonian epidemiological terminology, the data quality of medical registers). In the studies, data from the Estonian Cancer Registry, Cause of Death Registry, Medical Birth Registry, Cancer Screening Registry, population censuses, population, exposure and disease cohorts, health interview and health behavior surveys will be used. As a result of this research a cancer surveillance system will be established, areas of concern in cancer control will be identified, major health inequalities and their determinants will be revealed, and epidemiologic research will gain a new impetus.
Uurimisteema põhieesmärk oli luua olemasolevate andmeressursside laialdase kasutamisega uusi teadmisi rahvastiku tervise sotsiaalsete ja individuaalsete mõjurite kohta. Uuringutes keskenduti vähiepidemioloogiale (vähihaigestumus, -elulemus ja -suremus, vähisõeluuringud), sotsiaalepidemioloogiale (ebavõrdsus tervises, elukäiguomased tervisemõjurid) ja teooriale/meetoditele (eestikeelne epidemioloogia¬terminoloogia, terviseregistrite andmekvaliteet, teadusmetodoloogia). Töös tugineti vähiregistri, surmapõhjuste registri, meditsiinilise sünniregistri, vähiskriiningu registri, rahvaloenduste, rahvastikuregistri, ekspositsiooni- ja haiguspõhiste kohortide, terviseuuringute ja tervisekäitumisuuringute andmetele. Vähiepidemioloogia valdkonnas analüüsiti põhjalikult haigestumust, elulemust ja suremust enamiku sagedamate vähipaikmete korral pika ajaperioodi vältel seoses ühiskonnas ja tervishoiukorralduses toimunud muutustega. Uuringutulemused andsid olulist teavet vähidiagnostika ja ravi, sh sõeluuringute arengu ja tõhususe kohta Eestis ning kinnitasid varase avastamise ja uute ravimeetodite koosmõju tulemuslikkust vähitõrjes. Sotsiaalepidemioloogia valdkonnas analüüsiti tervise, tervisega seotud muude väljundite ja tervise ebavõrdsuse sotsiaalseid, psühholoogilisi ja käitumuslikke mõjureid ning ajalisi muutusi seoses tervisepoliitikate ja ühiskonnas toimuvate muutustega. Uuringute tulemusena selgusid viimase aastakümne tervise ebavõrdsuse ajatrendid, määratleti riskirühmad ja tuvastati mitmed elukäigupõhised tervisemõjurid. Uurimistöö tulemusena selgitati välja vähitõrje probleemvaldkonnad, ajakohastati vähiseiresüsteemi ning loodi uusi teadmisi tervise ebavõrdsuse põhiilmingute ja nende mõjurite kohta. Uuringute tulemused panustavad tõenduspõhise tervise- ja sotsiaalpoliitika kujundamisse ning on olulised Eesti rahvale. Tulemused aitavad kaasa epidemioloogia positsiooni tugevnemisele ühiskonnas.