"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5801
ETF5801 "ARFi osa rakulises vastuses DNA kahjustustele ja genoomi destabiliseerimisele (1.01.2004−31.12.2007)", Dina Lepik, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
ETF5801
ARFi osa rakulises vastuses DNA kahjustustele ja genoomi destabiliseerimisele
THE ROLE OF ARF IN CELLULAR RESPONSE TO DNA DAMAGE AND GENOME DESTABILIZATION
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudB434 Agrokeemia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB760 Psühhonoomika 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004126 000,00 EEK (8 052,87 EUR)
01.01.2005−31.12.2005124 000,00 EEK (7 925,04 EUR)
01.01.2006−31.12.2006126 480,00 EEK (8 083,55 EUR)
01.01.2007−31.12.2007129 600,00 EEK (8 282,95 EUR)
32 344,41 EUR

On kiputud ülehindama rakkude p53 staatust kui määravat faktorit rakkude reaktsioonivõimes välisärritustele ja stressile. Nüüdseks on selgunud, et oluline on pigem p53 funktsionaalsus, milles on tähtis osa ka teistel rakulistel valkudel; mis võivad vastavat signaali kas p53-le edastada või mitte. p53 kõrval on huviorbiiti tõusnud teisi tuumorsupressoreid, millel on samuti täheldatud olulist osa kasvaja tekke ära hoidmisel ja genoomi intaktsuse tagamisel. Üheks olulisemaks selliseks valguks on ARF. Antud töö eesmärgiks on uurida ARFi osa rakulistes protsessides ja rakkude vastuses DNA kahjustustele, mis võivad tekkida kas UV kiirguse või keemilise ühendi kamptotetsiini toimel, samuti Py viiruse replikatsiooni tulemusel toimunud genoomi destabiliseerumisel. Kuna ARFi võib nagu p53-gi nimetada tuumorsupressorgeeniks, mille olemasolu rakkudes on kasvajate tekke ärahoidmiseks väga oluline, peaksid need uuringud aitama laiendada teadmisi kasvaja tekke mehhanismide kohta, samuti selle kohta, kuidas normaalsetes rakkudes toimivad kasvaja teket ära hoidvad mehhanismid Projekti kitsamateks eesmärkideks on: 1) Näidata, kas p19ARF omab MEFides p53 sõltumatuid funktsioone. 2) Uurida p19ARFi osa DNA kahjustuse korral 3) Teha Tet indutseeritav ARFi ekspresseeriv rakuliin ARF-/- MEFide baasil. 4) Uurida p19ARFi osa p53 märklaudgeenide regulatsioonis. 5) Uurida ARFi osa rakkude vastuses polüoomiviiruse infektsioonile; ühtlasi kasutades Py viiruse süsteemi ARF/Mdm2/p53 ja pRb/E2F1 radade omavaheliste seoste ning signaaliülekande uurimisel. Selleks: a) uurida Py T antigeenide mõju ARF-le ja p53-le b) uurida Py replikatsiooni mõju p53-le ja ARFi osa selles. 6) Uurida ARFi poolt p53 valgus indutseeritud võimalikke posttranslatsioonilisi modifikatsioone.
The status of p53 in the cells as the basic factor determining the response of cells to external stress signals has been overestimated. By now it is clear that more important is the functionality of p53, that is greatly regulated by other cellular proteins, that could transduce the signal either to p53 or bypass it completely, having their own alternative effect. Besides p53 there are other tumor suppressors also having critical importance in the prevention of tumors and in keeping the intactness of the genome. One of the most important such proteins is ARF. The aim of the current project is to study the role of ARF in cellular transformation and in the response of cells to DNA damage, caused by UV or a chemical agent campthotecin, also in the destabilization of the genome brought along by polyomavirus replication. ARF like p53 can be called a tumor suppressor gene, the presence of which is essential for the prevention of tumors. Consequently this study should help to broaden our understanding of the mechanisms of tumor development. Besides it would set light to the functioning of tumor suppressor genes and other mechanisms responsible for the prevention of transformation and malignant growth in normal cells More specific aims of the project are the following: 1) To show if p19ARF has p53-independent functions in MEFs 2) To determine the role of p19ARF in the case of DNA damage 3) To create a Tet inducible ARF expressing cell line on the basis of ARF-/-MEFs 4) To study the role of p19ARF in the regulation of p53 target genes 5) To study the role of ARF in the response of cells to polyomavirus infection at the same time using the Py system for studying the interplay and signal transduction between ARF/Mdm2/p53 and pRb/E2F1 pathways. For that purpose we want to study: a) The effect of Py T antigens on ARF and p53; b) The effect of Py replication on p53. 6) To study possible prosttranslational modifications induced by ARF in the p53 protein.