See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Sihtfinantseerimine" projekt SF0141755Bs01
SF0141755Bs01 "Gaasiliste, vedelate ja tahkete jäätmete kombineeritud töötlusprotsesside uurimine (1.01.2001−31.12.2005)", Rein Munter, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond.
SF0141755Bs01
Gaasiliste, vedelate ja tahkete jäätmete kombineeritud töötlusprotsesside uurimine
Studies on combined treatment processes for gaseous, liquid and solid wastes
1.01.2001
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia70,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT411 Radiofarmaatsiatehnoloogia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)30,0
PerioodSumma
01.01.2002−31.12.2002515 000,00 EEK (32 914,50 EUR)
01.01.2003−31.12.2003907 000,00 EEK (57 967,87 EUR)
01.01.2004−31.12.20041 069 000,00 EEK (68 321,55 EUR)
01.01.2001−31.12.2001370 000,00 EEK (23 647,31 EUR)
01.01.2005−31.12.20051 069 000,00 EEK (68 321,55 EUR)
251 172,78 EUR

Kõige levinumaks ning odavamaks keskkonnatehnoloogiliseks protsessiks reovee puhastamisel ja saastatud pinnase taastamisel on bioloogiline oksüdatsioon. Toksilisi ning raskesti biolagundatavaid ühendeid sisaldava reovee/pinnase puhul ei ole aga bioloogiliste protsesside efektiivsus piisav tänapäeva keskkonnakaitse nõuetele vastava puhastusastme saavutamisel. Lahenduseks on keemilise ning bioloogilise oksüdatsiooni meetodite kombineeritud kasutamine. On välja töötatud vee/reovee osoonimise protsesside intensiivistamise meetodid, kasutades katalüsaatoreid, kolmefaasilist süsteemi ning osoonimise reaktori hüdrodünaamilise reiimi optimeerimist.On koostatud uut tüüpi reaktori (staatilise seguri) matemaatiline mudel. Mitmetele keskkonnaohtlikele saasteainetele (fenoolid, nitrofenoolid, nitrobenseenid jt.)on selgitatud välja optimaalsed süvaoksüdatsiooni tingimused ning esitatud reaktsioonimehhanismide hüpoteese, kasutades osooni, vesinikperoksiidi, UV-kiirguse ning katalüsaatorite kombinatsioone. On määratud mootorikütuse lisandite,  jäätumisvastaste vahendite ning klooritud süsivesinike fotokatalüütilise oksüdatsiooni efektiivsus olenevalt protsessi tingimustest. Kogutud kineetilise informatsiooni abil on välja töötatud tööstusreovete ja saastatud pinnaste kombineeritud käitlemise tehnoloogia, kasutades keemilise (osoonimine, Fenton-töötlus) ja aeroobse biooksüdatsiooni meetodeid.On koostatud tööstusreovee aeroobse biooksüdatsiooni & osoonimise protsessi matemaatiline mudel.On välja töötatud põlevkivitööstuse fenoolse reovee kombineeritud puhastustehnoloogia (aeroobne/anaeroobne biooksüdatsioon koos osoonimisega)ning tööstuslikult juurutatud uudne põhjavee puhastustehnoloogia (aeratsioon GDT-seadmes koos filtrimisega)(Kogalõmi VPJ,Tjumen,Vene Fõderatsioon).
Biological oxidation is a most widely applied process of environmental technology in wastewater purification and polluted soil remediation. However, in the case of wastewater or soil containing toxic and recalcitrant compounds the efficiency of biological processes is not sufficient to meet the environmental requirements. Combination of the chemical and biological oxidation methods can offer here the solution. The methods of water/wastewater ozonation processes intensification have been elaborated using catalysts, three-phase ozonation and optimation of hydrodynamic regime of the ozonation reactor. A mathematical model of the new ozonation reactor (static mixer)has been composed. For several environmental pollutants (phenols, nitrophenols, nitrobenzenes etc.)the optimum conditions of advanced oxidation have been established and hypotheses of the reaction mechanisms have been proposed, using ozone, hydrogen peroxide, UV-radiation and their combinations. The efficiency of photocatalytic oxidation of motor fuels' additives, deicing compounds and chlorinated hydrocarbons has been determined depending on the process conditions. On the basis of the collected kinetic information the combined treatment technology, using chemical (ozonation, Fenton process) and aerobic biooxidation, for industrial wastewater and polluted soil has been elaborated. A mathematical model of the industrial wastewater combined treatment (aerobic biooxidation & ozonation) has been composed. A combined treatment technology (aerobic/anaerobic biooxidation & ozonation) has been elaborated for the oil shale industry's phenolic effluents treatment. A novel technology (aeration in the GDT-apparatus & filtration) for groundwater purification has been introduced in full-scale at Kogalym WTP (Tjumen, Russia).