See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)" projekt EKKM14-327
EKKM14-327 "Eesti regilaulude andmebaas ja akadeemilised publikatsioonid (1.01.2014−31.12.2018)", Janika Oras, Eesti Kirjandusmuuseum.
EKKM14-327
Eesti regilaulude andmebaas ja akadeemilised publikatsioonid
Estonian runic songs database and academic publications
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2014−31.12.2018
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201420 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.201522 300,00 EUR
01.01.2016−31.12.201622 300,00 EUR
01.01.2017−31.12.20170,00 EUR
01.01.2018−31.12.20180,00 EUR
64 600,00 EUR

1. Eesti regilaulude andmebaas 1.1. Regilaulutekstide ettevalmistamine ja andmebaasi kandmine Andmebaasi ettevalmistutööna on vaja digitaliseeritud laulutekste võrrelda originaalkäsikirjadega (kollatsioneerida) ja redigeerida. Lisaks seni andmebaasi jõudnud tekstidele vajavad ettevalmistamist a) 48849 varem digitaliseeritud teksti; b) u 5000 teksti, mis sisestatakse käesoleva projekti käigus originaalkäsikirjadest (tekstid, millest ei ole olemas masinkirjakoopiaid). Projekti lõppedes on andmebaasis kõik EKM ERA rahvaluulekogudes leiduvad regilaulutekstid. 1.2. Regilaulude süstematiseerimine andmebaasis Andmebaasi tõsiseks puuduseks on see, et laule ei ole võimalik leida laululiigi, laulutüübi (motiivide) ega funktsiooni järgi. Meie eelmise EKKM projekti käigus valmis esialgne liides, mille abil saab alustada liigitussüsteemi väljakujundamist ja katsetamist. Täpsema liigitusmetoodika ja liigituspõhimõtete kujundamine, tüübinimede ühtlustamine ning lõpliku tarkvaraarenduse loomine koostöös andmebaasi haldava IT-firmaga Piksel on pikk, mitmejärguline protsess. Süstematiseerimine on vajalik andmebaasi kasutusvõimaluste laiendamiseks, aga ka selleks, et valmistada ette veebirakendust, mis võimaldaks kokku viia ja võrrelda läänemeresoome eri rahvaste regilaulukorpuste tekste. Veebirakendus põhineks semantilise veebi tehnoloogial. Seoseid oleks võimalik luua nii laulutüüpide kui väiksemate sisuelementide tasandil. Selline lähenemine avab täiesti uue perspektiivi läänemeresoome regirahvalaulu võrdlevaks uurimiseks. Kuna semantilise veebi tehnoloogia võimaldab materjali analüüsida keelest sõltumata (kasutatakse sama ontoloogiat), on perspektiivis võimalik liita rakendusse ka teiste rahvaste rahvalaulukorpusi. Siinse projekti üheks eesmärgiks on lisateadmiste omandamine semantilise veebi tehnoloogia kohta, veebirakenduse teoreetilis-metodoloogiliste aluste visandamine ja (olemasoleva koostööprojekti partneritega) ühisrahastuse leidmine projekti teostamiseks. Projekti lõpuks on valmis laulude liigitussüsteem ja tüpoloogiliselt on korrastatud laulude teatud (tüübikindlam) osa. Selgunud on semantilise veebi kujundamise põhimõtted. 1.3. Andmebaasi ingliskeelse osa arendamine Projekti ingliskeelse versiooni loomise käigus: a) luuakse andmebaasiliides, mille abil saab laulutekstidele lisada ingliskeelse tõlkevaste ja laulude tüübinimele ingliskeelsed tüüpide sisukokkuvõtted, ning vastav otsingumoodul; b) koondatakse laulutüüpide ingliskeelsed resümeed (Vana Kannel IX–XI); samuti regilaulutekstide olemasolevad ingliskeelsed tõlked; c) lisatakse laulutüüpide ingliskeelsed sisukokkuvõtted laulutüübi nimele (märkides juurde kihelkonna, mille variantide kohta sisukokkuvõte käib); tekstide täistõlked lisatakse vastavatele eestikeelsetele tekstidele. Ühtlustatakse ingliskeelsed tüübinimed. Projekti lõppedes on andmebaasi kantud Vana Kannel IX–XI laulutüüpide ingliskeelsed sisukokkuvõtted ning olemasolevad laulutõlked. Need leiab andmebaasist ingliskeelse kasutajaliidese abil. 2. „Vana Kandle“ köidete ettevalmistamine 2.1. Projekti raames jätkatakse pooleliolevate Vana Kandle köidete koostamistöid. a) Vana Kandle Peetri kihelkonna köite koostamine, koostajad Ottilie Kõiva ja Janika Oras. Köite tekstiosa ettevalmistamisel on tehtud u 1/3 tööst. Viisiosa valmistatakse täies mahus ette projekti käigus, samuti tellitakse spetsialistidelt ajaloo ja keeleülevaade. b) Vana Kandle Kullamaa kihelkonna köite tekstideosa koostaja Mari Sarv on väga hõivatud muude kohustustega. Ehkki ta jätkuvalt töötab Kullamaa materjaliga, on koostamistöö hetkel peatatud. 2.2. Valmistatakse ette uusi Vana Kandle köiteid. a) Koostatakse Laiuse kihelkonna regilaulude väljaanne täies mahus, koostajad Liina Saarlo, Kristi Salve (tekstid), Janika Oras (viisid). b) Alustatakse Hanila ja Karuse Vana Kandle eeltöödega. 2.3. Vana Kandle e-väljaanne. Luuakse tehniline lahendus Vana Kandle veebiväljaannete jaoks. See oleks seotud digitaalarhiiviga Kivike, pärides sealt nii tekstid, pildi- kui helifailid. Erinevalt paberväljaandest võimaldaks veebiväljaanne heita pilku originaalkäsikirjadele, kuulata helisalvestusi ning registriinfo põhjal teha kergesti erinevaid päringuid. Veebiväljaande koostamine on olnud ka varasema Kultuurkapitali poolse paberväljaande rahastamise tingimuseks. Projekti käigus töötatakse välja edaspidigi kasutatav Vana Kandle veebilahendus Kodavere väljaande baasil. Projekti raames ilmuvad Peetri ja Laiuse Vana Kandle köited; ilmub Kodavere (Vana Kannel XI) veebiväljaanne; tehakse eeltöid Hanila ja Karuse Vana Kandle väljaandmiseks. Kõik kirjeldatud eesmärgid vastavad programmi eesmärkidele, täpsemalt Kultuurimälu mooduli alaosadele 2.1. Eesti kultuuri eri valdkondade olulised ülevaated, leksikonid, teatmeteosed ja andmebaasid ja 2.2. Allikpublikatsioonid ja üldistavad erikäsitlused.