"Muu" projekt G4669b
G4669b "Orgaaniliste saasteainete osoonimise protsesside intensiivistamise võimaluste uurimine. (1.01.2001−31.12.2004)", Rein Munter, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool.
ETF4669b
G4669b
Orgaaniliste saasteainete osoonimise protsesside intensiivistamise võimaluste uurimine.
A study on the intensification of ozonation processes of organic pollutants.
Orgaaniliste saasteainete osoonimise protsesside intensiivistamise võimaluste uurimine.
1.01.2001
31.12.2004
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP305 Keskkonnakeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)100,0
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Eesti Teadusfond
PerioodSumma
01.01.2001−31.12.2004137 404,00 EEK (8 781,72 EUR)
8 781,72 EUR
Eesti Teadusfond - > ETF uurimistoetus

Käesoleva granti pohieesmärgid on järgmised: 1) Osooni massiülekande efektiivsuse ja reaktsiooni kineetika määramine kolme-faasilistes süsteemides, kontaktaparaatide väljatöötamine ning optimeerimine. 2) Koige efektiivsemate katalüsaatorite (Fe2O3, Al2O3, TiO2 jt) leidmine bioloogiliselt resistentsete ainete (aromaatsed nitroühendid, orgaanilised happed, humiinained jt.) lagundamiseks. 3) Osooni rolli ja optimaalse doosi määramine O3/GAC kombineeritud oksüdatsiooni süsteemides (osooni kontsentratsiooni ja doosi moju uurimine, suhte O3/KHT määramine, vedeliku-poolse reaktsiooni kiiruse määramine KHT kaudu, GAC kihi töötsükli kestvuse uurimine olenevalt osooni doosist ja kontsentratsioonist jm). 4) O3/US protsessi mehhanismi ja efektiivsuse uurimine, et lähendada seda protsessi tööstuslikule rakendusele. Uurimistöö tulemused annavad parema ettekujutuse vee/heitvete osoonimise protsessi intensiivistamise voimalustest, et rahuldada rangemaid keskkonnakaitse noudeid lähitulevikus. Saadud tulemused voimaldavad tosta osooni kasutamise efektiivsust ning suurendada sellega protsessi ökonoomsust.
The main goals of the research are: 1) Determination of ozone mass transfer efficiency and reaction kinetics in three-phase systems, elaboration of contact equipment, its modelling and optimation. 2) Determination of the most efficient solid catalysts (Fe2O3, Al2O3, TiO2 etc.) for ozonation of biorefractory compounds (aromatic nitrocompounds, organic acids, aquatic humic substances etc.). 3) Determination of the role of ozone and adsorption onto GAC in the combined oxidation system ozone-GAC (impact of ozone concentration, determination of ratio O3/COD, expression of the reaction rate on the liquid side by COD, measurements of the GAC bed life, etc.). 4) Determination of sonolytic ozonation mechanism and efficiency to bring this process closer to full-scale applications. This research will give a better idea how to improve the efficiency of ozonation process in water/wastewater treatment to meet more stringent environmental requirements in the future. The results of planned studies enable to increase the efficiency ozone usage and make the process more economical.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0