"Aparatuuri toetus" projekt IUT8-3AP13
IUT8-3AP13 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT8-3 raames (1.01.2013−31.12.2014)", Ülo Niinemets, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimefüsioloogia osakond.
IUT8-3AP13
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT8-3 raames
1.01.2013
31.12.2014
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia25,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB310 Soontaimede füsioloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)25,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201464 000,00 EUR
64 000,00 EUR

Globaalne kliimamuutus tähendab paljude keskkonnafaktorite muutumist korraga ja erinevate abiootiliste ja biootiliste stresside ja stressifaktorite koosmõjude sagenemist. Globaalsete muutuste mõju kvantitatiivne hindamine taimestikule on raskendatud, kuna taimede stressitundlikkus, tolerants ja kohenemisvõime varieerub suuresti ning koosesinevate stresside mõju taimedele on tihti interaktiivne. Teema põhiküsimusteks on kuidas stressitundlikkust iseloomustavad tunnused varieeruvad liikide vahel ja kuidas taimed kohanevad koosesinevate ja järjestikuste erineva tugevusega stressidega. Stressivastust võtmetähtsusega biootilistele ja abiootilistele stressidele mõõdetakse lenduvate signaalmolekulide (VOC) emissiooni kaudu. Laboritulemused mudelliikidel üldistatakse kooslustele meta-analüüside, VOC voogude mõõtmiste ja matemaatilise modelleerimisega. Antud töö tulemused aitavad mõista, kuidas taimestik kohaneb globaalselt muutuva kliimaga ning võimaldavad luua uudseid stressimudeleid.
Global change leads to modification of multiple environmental drivers simultaneous and is expected to result in enhanced frequency and severity of environmental and biotic stresses, and stress interactions worldwide. Plants largely differ in stress responsiveness, tolerance and acclimation capacity, and multiple stresses often interactively alter plant performance, vastly complicating prediction of global change effects on vegetation. The main questions explored are how suites of stress-related traits vary across species and how plants acclimate to interacting and sequential stresses of varying severity. Responsiveness to key abiotic and biotic stresses will be monitored by elicitation of emissions of volatile signal molecules. Lab results in model species are transferred to natural environments by meta-analyses, flux studies and mathematical modeling. The expected results contribute towards understanding plant acclimation to global change and development of stress response models.