"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6716
ETF6716 "Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri. (1.01.2006−31.12.2009)", Miia Rannikmäe, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF6716
Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri.
Promoting teachers’ understanding of the Nature of Science and its relationship with the Nature of Science Education as a step for improving student attitudes towards science
1.01.2006
31.12.2009
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. Filosoofia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika5.3. Haridusteadused50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2007
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006168 000,00 EEK (10 737,16 EUR)
01.01.2007−31.12.2007168 000,00 EEK (10 737,16 EUR)
01.01.2008−31.12.2008168 000,00 EEK (10 737,16 EUR)
01.01.2009−31.12.2009161 280,00 EEK (10 307,67 EUR)
42 519,15 EUR
0,00

Töötatakse välja teoreetiline mudel, mis kirjeldab teaduse ja loodusteadusliku hariduse olemuse vahekorda. Kavandatakse teaduslikult põhjendatud koolitusprogramm loodusteaduste õpetajatele relevantse, loovat mõtlemist arendava aineõpetuse tagamiseks õpilastele. Uurimistöö eesmärgid 1. Uurida õpetajate arusaamu teaduse (NOS) ja loodusteadusliku hariduse olemusest (NSE) ning leida parameetrid, mis mõjutavad nende arusaamade kujunemist. Tuginedes fenomenograafilisele lähenemisviisile luua kategooriad, mis võimaldavad prognoosida vajalike paradigmaatiliste muutuste suunda õpetajate koolituses. 2. Uurida, kuidas mõjutab õpetajate arusaam NOS-st ja selle muutus a) loodusteadusliku hariduse eesmärkide saavutamiseks kasutatud õpetamismeetodite valikuid b) õpilaste suhtumist loodusteaduslikku karjaari c) opilaste (loodusteadusliku) loovuse struktuuri võimalikku muutust relevantse opetuse mojul 3. Tuginedes NOS ja NES vahelistele seostele, töötada valja teoreetiliselt põhjendatud koolitusmudel opetajatele. Oodatavad tulemused - Teaduslikult põhjendatud kontseptsioon NOS ja NSE osatähtsusest loodusteaduslikus hariduses (ettepanekud nii õpetajakoolitusse, kui sotsiaalteaduslike uurimistööde planeerimiseks) - Leitud kategooriad, mis kirjeldavad loodusteaduste õpetajate NOS ja NSE arusaamade varieeruvust ning mõju õppeprotsessile. - Teoreetiliselt põhjendatud ja longituud uurimise käigus rahvusvaheliselt evalveeritud õpetajakoolituse mudel NOS, NSE ja nendevahelise seoste omandamiseks ning paradigmaatiliste muutuste prognoosimiseks loodusteaduste õpetamisel. - Valideeritud instrumentide kogum NOS ja NSE mõõtmiseks. - Publitseeritud teadusmonograafia loodusteadusliku hariduse filosoofilistest aspektidest, rõhuasetusega loodusteadusliku kirjaoskuse (STL) kujundamisele (seostab ETF toetusel 1998-2008 läbiviidud teadustööde tulemused).
Goals: To determine science teachers’ understanding of the nature of science (NOS) and its interrelationship with the nature of science education (NSE) To determine whether students’ interest in science and science related careers can be raised by changes in teacher understanding of the nature of science (NOS) and hence the nature of science education (NSE), controlling for teacher ownership of STL teaching (promoting scientific and technological literacy for all). To develop a theoretical model useful for promoting a more positive image of science to students through a better teacher appreciation of the nature of science (NOS) and the nature of science education NSE). Outcomes: 1. Measurement of science teachers’ views about the nature of science (NOS), the nature of science education (NSE) and their interrelationship, and identifying teachers’ views using phenomenographic approaches. 2. Establishment of an interrelationship between teacher ownership of STL teaching and phenomenographic characterisations of teachers’ views on the nature of science and nature of science education 3. Evaluation of the effectiveness of theoretical justified teacher intervention designed to enhance teacher’s understanding of the nature of science (NOS) and the nature of science education (NSE), thus helping teacher’s ownership of STL teaching which promotes NSE objectives and a more positive image of science among students. 4. A Monograph identifying student gains and implications for policy makers and curriculum developers on the value of an appreciation of the NOS in NSE and implementing the intended curriculum

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Miia RannikmäedoktorikraadEST / ENG01.01.2006−31.12.2009

Põhitäitjad (13)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jack HolbrookdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, Professor (1,00)EST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Klaara KaskdoktorikraadteadurEST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Anne LaiusdoktorikraadEST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Annika LuknermagistrikraadEST / ENG01.12.2009−01.07.2009
Virgi PlaksmagistrikraadEST / ENG01.01.2007−15.06.2007
Aveliis PostmagistrikraadEST / ENG01.09.2009−31.12.2009
Arne Rannikmäemagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Priit ReiskadoktorikraadEST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Regina SoobarddoktorikraadEST / ENG01.09.2009−31.12.2009
Erkki TempelDoktorantEST / ENG01.09.2007−31.12.2009
Moonika Teppomagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2006−31.12.2009
Asta TuustiEST / ENG01.01.2006−01.07.2009
Katrin VainodoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2009
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Laius, A.; Kask, K.; Rannikmäe, M. (2009). Comparing outcomes from two case studies on chemistry teachers’ readiness to change. Chemistry Education Research and Practice, 10 (2), 142−153.10.1039/b908251b.
Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (2009). The Meaning of Scientific Literacy. International Journal of Environmental and Science Education, 4 (3), 275−288.
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2009). Towards a model describing student learning related to inquiry based experimental work linked to everyday situations. Journal of Science Education, 10 (1), 15−19.
Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (2007). Nature of Science Education for Enhancing Scientific Literacy. International Journal of Science Education, 29 (11), 1347−1362.10.1080/09500690601007549.
Rannikmäe, Arne; Rannikmäe, Miia; Holbrook, Jack (2006). The Nature of Science as Viewed by none-science undergarduate students. Journal of Baltic Science Education, 2, 77−85.
Kask, K.; Rannikmäe, M.; Mamlok-Naaman, R. (2008). A Paradigm Shift in Science Teaching - Teacher Development for Inquiry Teaching. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M.; Reiska, P.; Ilsley, P. (Ed.). The Need for a Paradigm Shift in Science Education for Post - Soviet Societies (47−66).. Peter Lang Verlag.
Rannikmäe, A.; Rannikmäe, M.; Holbrook, J. (2008). A Paradigm Shift in Teachers: Recognising the Nature of Science and its Place in Teaching. In: Holbnrook,J.; Rannikmäe, M.; Reiska, P.; Ilsley, P.. (Ed.). The Need for a Paradigm Shift in Science Education for Post Soviet Societies: research and Practice ( Estonian Example) (143−165).. Germany: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.
Teppo, M.; Rannikmäe, M. (2008). Paradigm Shift for Teachers: More Relevant Science Teaching. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M.; Reiska, P.; Ilsley, P. (Ed.). The Need for a Paradigm Shift in Science Education for Post-Soviet Societies (25−46).. Saksamaa: Peter Lang Verlag.
Rannikmäe, M.; Rannikmäe, A.; Holbrook, J. (2008). Science Teachers`Understanding of the Nature of Science and the Nature of Science Education-Implications for Teaching. In: Ralle, B.; Eilks, I. (Ed.). Promoting Successful Science Education-The Worth of Science Education Research (87−98).. Aachen: Shaker Verlag.
Rannikmäe, Miia; Reiska, Priit (2008). The Research and Development Projects in Estonian Science Education related to the Paradigm Shift. In: Jack Holbrook, Miia Rannikmäe, Priit Reiska, Paul Ilsley (Ed.). The Need for a Paradigm Shift in Science Education for Post-Soviet Societies. Research and Practice (Estonian Example) (279−284).. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.
Tempel, E.; Rannikmäe, M. (2007). The Types of Concepts Students prefer to add Incomplete Concept Maps. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (Ed.). 5th IOSTE Eastern and Central European Symposium "Europe needs more scientists - the role of eastern and central european science educators"; Tartu, Estonia; 8-11 November 2006 (104−111).. Tartu: Tartu University Press.
Laius, A.; Petersen, M.; Rannikmäe, M. (2008). Qualitative tool for assessing students' argumentation skills in ninth-grade science classes. Proceedings of the XIII. IOSTE Symposium: The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development; Kusadasi, Turkey; 21 - 26 September 2008. 826−834.
Laius, A.; Rannikmäe, M. (2008). The Comparison of Scientific Creativity Levels Between Students and Teachers. 2008 NARST Annual International Conference "Impact of Science Education Research on Public Policy"; Baltimore, MD, USA; March 30 - April 2. 1−5.
Laius, A.; Rannikmäe, M. (2007). An Exploration of Socio-Scientific Argumentation Skills in 10th Grade Science Classes. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (Ed.). 5th International Organization for Science and technology Education (IOSTE) Eastern and Central European Symposium: Europe Needs More Scientists – the Role of Eastern and Central European Science Educators (85−94).. Tartu: Tartu University Press.
Laius, A.; Rannikmäe, M. (2007). Development of students’ creative thinking and socioscientific argumentation skills in social issue-based science classes. ESERA 2007; Malmö, Sweden; August 21st - August 25th. 1−8 .
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2006). Learning Possibilities through Socially-derived Experimental Problem Solving Teaching Approaches. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (Ed.). Europe needs more scientists - the role of Eastern and Central European science educators. 5th IOSTE Eastern and Central European Symposium; 8-11 November 2006; Tartu, Estonia (66−67).. Tartu: Tartu University Press.
Teppo, M.; Rannikmäe, M. (2007). Options of 9th grade Estonian Students regarding their Choice of Career, especially in Becoming a Scientist. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (Ed.). 5th IOSTE Eastern and Central European Symposium: Europe Needs More Scientists – the Role of Eastern and Central European Science Educators (45−54).. Tartu, Estonia: Tartu Ülikool.
Holbrook, J. (2008). Paradigm Shifts in Science Education. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M.; Reiska, P.; Ilsley,P. (Ed.). The Need for a Paradigm Shift in Science Education for Post-Soviet Societies: Research and Practice ( Estonian Example) (7−24).. Germany: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.
Holbrook, J. (2008). The Way Forward. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M.; Reiska, P.; Ilsley,P. (Ed.). Teh Need for a paradigm Shift in Science Education for Post-Soviet Sociseties: Research and Practice (Estonian Example) (258−262).. Germany: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.
Juhendamised
Juhendamised
Klaara Kask, doktorikraad, 2009, (juh) Miia Rannikmäe, A study of science teacher development towards open inquiry teaching through an intervention programme (Loodusainete õpetajate uurimusliku õppe läbiviimise kompetentsuste areng teoreetiliselt põhjendatud koolitusprogrammi raames), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
Annika Lukner, magistrikraad, 2009, (juh) Miia Rannikmäe, Õpetajate ja õpilaste arusaamad teaduse olemusest, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
Maarja Samel, magistrikraad, 2009, (juh) Miia Rannikmäe, Meedias ilmunud artiklite mõistmine kui loodusteadusliku kirjaoskuse komponent, Tartu Ülikool, Loodus ja tehnoloogiateaduskond.
Avo Erits, magistrikraad, 2008, (juh) Miia Rannikmäe; Illar Leuhin, Põhikooli lõpuklasside õpilaste arusaamad teaduse olemusest, Tartu Ülikool.
Virgi Plaks, magistrikraad, 2007, (juh) Miia Rannikmäe, Loodusainete õpetajate valmisolek paradigmaatilisteks muutusteks, Tartu Ülikool.