"Muu" projekt G5168
G5168 "Liittehnoloogiate sünergiat ja sellele tuginevat kvaliteeti tagavad tootearenduse metoodikad masina- ja aparaadiehitusele (1.01.2002−31.12.2004)", Vello Reedik, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootearenduse õppetool.
ETF5168
G5168
Liittehnoloogiate sünergiat ja sellele tuginevat kvaliteeti tagavad tootearenduse metoodikad masina- ja aparaadiehitusele
Product Development Methodologies for Machinery and Instrumental Engineering Supporting Quality-Based Synergy of Allied Technologies
Liittehnoloogiate sünergiat ja sellele tuginevat kvaliteeti tagavad tootearenduse metoodikad masina- ja aparaadiehitusele
1.01.2002
31.12.2004
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogiaT210 Masinaehitus, hüdraulika, vaakumtehnoloogia, vibratsioonakustiline tehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Eesti Teadusfond
PerioodSumma
01.01.2002−31.12.2004183 000,00 EEK (11 695,83 EUR)
11 695,83 EUR
Eesti Teadusfond - > ETF uurimistoetus

Uurimistöö eesmärgiks on kavandada metoodikad interdistsiplinaarsete, liittehnoloogiatel pohinevate toodete projekteerimiseks, seades eesmärgiks rakendatavate tehnoloogiate maksimaalse sünergia saavutamise ja selle pohjal nende toimekvaliteedi tagamise juba nende arenduse algettappidel.See uurimisvalkond on muutunud viimasel ajal väga populaarseks ja on kujunenud lähiaastate prioriteetseimaks uurimissuunaks.Kavandatav uurimistöö pohineb originaalsel ideel - vottes aluseks liittehnoloogiate positiivse ja negatiivse sünergia hindamise kvantitatiivsed karakteristikud, leida voimalus sünergialise tasakaalu reguleerimiseks ja optimeerimiseks, tagamaks sel teel projekteeritud toodete ja süsteemide maksimaalse toimekvaliteedi ja konkurentsivoime.Projektiga haaratud toodete sihtgruppideks on mehaanika, elektroonika ja infotehnoloogia sünergial pohinevad mehhatroonikatooted ning samuti mehaanika, elektroonika, termodünaamika ja aerodünaamika sünergial pohinevad valgustid. Ühendamaks neid liittehnoloogiaid, on vaja ka uut metodoloogilist lähenemiviisi kvaliteeditehnoloogiale, integreerimaks toodete projekteerimisel neisse toimekvaliteedi ja selle tagamise organisatsioonilise külje.
The aim of the present research is to develop methodologies for the design of interdisciplinary products with aim to attain maximum synergy of the allied technologies and to build the functional quality in these products already at early stages of their development.This research area has become very popular during the last years and is declared to be a most priority area for the next year`s research.Present research is based on an original idea - taking as basis the evaluation of the quantitative characteristics of positive and negative synergy of allied technologies to develop the design methodologies giving possibility of regulation and optimisation of synergy balance to develop products with enchanted functional quality and competitive power.The target product groups are mechatronic ones based on synergy of mechanics, electronics and information technology and also lightning devices with integrated synergy of mechanics, electronics, thermodynamics and aerodynamics. For connecting these allied technologies a new approach to quality technology is necessary integrating functional quality with the organisational side of quality assurance.
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0