See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT20-1
IUT20-1 "Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas (1.01.2014−31.12.2019)", Jüri Talvet, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, kultuuriteaduste instituut.
IUT20-1
Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas
Estonian Literature in the Paradigm of Comparative Literary Research
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201455 300,00 EUR
01.01.2015−31.12.201555 300,00 EUR
01.01.2016−31.12.201655 300,00 EUR
01.01.2017−31.12.201755 300,00 EUR
01.01.2018−31.12.201855 300,00 EUR
01.01.2019−31.12.201955 300,00 EUR
331 800,00 EUR

Käesolev uurimisteema, mille juures töötavad ühiselt Tartu Ülikooli eesti, maailmakirjanduse ja antiikkirjanduse õppejõud, arendab võrdlevat kirjandusuurimist kolmes peasuunas: 1) maailmakirjanduse mõiste ja korpuse konstruktsioon kui eesti kirjandustraditsiooni osa, 2) kirjandussuhted ühisel ajaloolisel kultuuriväljal, 3) võrdlev poeetika. Peamised eeldatavad tulemused on: 1) mitme monograafia avaldamine, 2) ülikooli ja gümnaasiumi õpikute avaldamine, õppekursuste ja virtuaalsete õppematerjalide ettevalmistamine kirjandusajaloo, poeetika ja kirjandusteaduse alusmetodoloogia valdkonnas, 3) kolme eelretsenseeritava rahvusvahelise ajakirja väljaandmine, 4) eesti kirjanduskriitika kommenteertitud tekstikogu toimetamine ja avaldamine, 5) allikmaterjalide virtuaalse andmebaasi loomine; 6) kanooniliste kirjandus- ja kriitikatekstide kommenteeritud tõlgete väljaandmine, 7) konverentside ettekanded ja artiklite publikatsioonid.
The present project in which Tartu University scholars of Estonian, World and Classical literature closely cooperate, is aimed at developing comparative research in three main directions:: 1) construction of the concept and corpus of world literature as a part of the Estonian literary tradition; 2) literary relations in a historically shared cultural space; 3) comparative poetics. The main outcomes of the project are: 1) publication of several monographs; 2) publication of university and high school textbooks, creation of course syllabi and online study materials in the field of literary history, poetics and basic methodology of literary studies; 3) publication of three international peer-reviewed journals; 4) editing and publication of a critical edition of Estonian literary criticism; 5) creation of online databases of source materials; 6) publication of commented translations of canonical literary texts and criticism. 7) Conference presentations and publication of articles.
Alates 2016. aastast panustas IUTi uurimisrühm Eesti Uuringute Tippkeskusesse (CEES, 2016-2023). Põhitulemused IUTi 3 sektsioonis: (1) maailmakirjanduse kontseptsiooni ja korpuse konstrueerimine eesti kirjandustraditsiooni osana: rahvusvahelise eelretsenseeritava, Clarivate Analytics Web of Science, ERIH PLUS jm andmebaasides indekseeritud ajakirja Interlitteraria (peatoimetaja J. Talvet, tegevtoimetaja K. Talviste) 13 köite avaldamine, sh 7 monograafilist köidet; unikaalse 3-köitelise sidusmonograafia "Maailmakirjandus muinasajast tänapäevani" (üldkoostaja J. Talvet, TÜ Kirjastus 2019) avaldamine; rajati innovaatilise, rahvuskultuuris püsiväärtusega "Eesti kirjanduse virtuaalleksikoni" alus (Estonian Writers Online Dictionary)ja ehitati üles oluline osa selle korpusest (peatoimetajad J. Talvet, A. Merilai; https://sisu.ut.ee/ewod/avaleht); ilmus kümme maailmakirjanduse suurteost koos koos akadeemiliste käsitlustega TÜ Kirjastuse sarjas "Maailmakirjanduse tõlkevaramu". Korraldati edukalt 4 rahvusvahelist konverentsi Tartu Ülikoolis (2015, 2016, 2017, 2019); (2) kirjandussuhted ühisel ajaloolisel kultuuriväljal: Alateema olulisimaks tulemuseks oli ingliskeelse kollektiivmonograafia (40 autorit) „Balti kirjakultuuri ajaloo“ ettevalmistamine. Trükivalmis ja ilmumas 2020 on koguteose kolm esimest köidet (Tartu Ülikooli Kirjastus, koostanud L.Lukas, toim. K.Kaju). Olulisteks väljunditeks olid ka 3 balti kirjakultuuri sümpoosioni läbiviimine ning nendest välja kasvanud kolm kogumikku rahvusvahelise levikuga kirjastustes (3.1.) (3) võrdlev poeetika: A. Merilai peatoimetamisel ilmus monograafiasarjas "Studia Litteraria Estonica seitse raamatut; ilmus rahvusvahelise ajakirja "Studia Litteraria Estonica" (toim. M.-K. Lotman.) kuus köidet. Toimus rahvusvaheline konverents “Colloquium Balticum IV” (2015, peakorraldajaid M.-K. Lotman) Tartu Ülikoolis. Laiendati virtuaalset "Eesti värsi" andmebaasi (toimetaja M.-K. Lotman).