This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Institutional Research Funding" project IUT20-1
IUT20-1 "Estonian Literature in the Paradigm of Comparative Literary Research (1.01.2014−31.12.2019)", Jüri Talvet, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research.
IUT20-1
Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas
Estonian Literature in the Paradigm of Comparative Literary Research
1.01.2014
31.12.2019
R&D project
Institutional Research Funding
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.6. Philology and LinguisticsH390 General and comparative literature, literary criticism, literary theory 6.2. Languages and literature (ancient and modern)100,0
PeriodSum
01.01.2014−31.12.201455 300,00 EUR
01.01.2015−31.12.201555 300,00 EUR
01.01.2016−31.12.201655 300,00 EUR
01.01.2017−31.12.201755 300,00 EUR
01.01.2018−31.12.201855 300,00 EUR
01.01.2019−31.12.201955 300,00 EUR
331 800,00 EUR

Käesolev uurimisteema, mille juures töötavad ühiselt Tartu Ülikooli eesti, maailmakirjanduse ja antiikkirjanduse õppejõud, arendab võrdlevat kirjandusuurimist kolmes peasuunas: 1) maailmakirjanduse mõiste ja korpuse konstruktsioon kui eesti kirjandustraditsiooni osa, 2) kirjandussuhted ühisel ajaloolisel kultuuriväljal, 3) võrdlev poeetika. Peamised eeldatavad tulemused on: 1) mitme monograafia avaldamine, 2) ülikooli ja gümnaasiumi õpikute avaldamine, õppekursuste ja virtuaalsete õppematerjalide ettevalmistamine kirjandusajaloo, poeetika ja kirjandusteaduse alusmetodoloogia valdkonnas, 3) kolme eelretsenseeritava rahvusvahelise ajakirja väljaandmine, 4) eesti kirjanduskriitika kommenteertitud tekstikogu toimetamine ja avaldamine, 5) allikmaterjalide virtuaalse andmebaasi loomine; 6) kanooniliste kirjandus- ja kriitikatekstide kommenteeritud tõlgete väljaandmine, 7) konverentside ettekanded ja artiklite publikatsioonid.
The present project in which Tartu University scholars of Estonian, World and Classical literature closely cooperate, is aimed at developing comparative research in three main directions:: 1) construction of the concept and corpus of world literature as a part of the Estonian literary tradition; 2) literary relations in a historically shared cultural space; 3) comparative poetics. The main outcomes of the project are: 1) publication of several monographs; 2) publication of university and high school textbooks, creation of course syllabi and online study materials in the field of literary history, poetics and basic methodology of literary studies; 3) publication of three international peer-reviewed journals; 4) editing and publication of a critical edition of Estonian literary criticism; 5) creation of online databases of source materials; 6) publication of commented translations of canonical literary texts and criticism. 7) Conference presentations and publication of articles.