"Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" projekt HLK06-1
HLK06-1 (HLK06-1) "EESTI MAAÜLIKOOLI ANATOOMIA, PATOANATOOMIA, PARASITOLOOGIA JA ORTOPEEDIA KOGUD (1.01.2006−31.12.2008)", Enn Ernits, Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
HLK06-1
EESTI MAAÜLIKOOLI ANATOOMIA, PATOANATOOMIA, PARASITOLOOGIA JA ORTOPEEDIA KOGUD
1.01.2006
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.200680 000,00 EEK (5 112,93 EUR)
01.01.2007−31.12.200780 000,00 EEK (5 112,93 EUR)
01.01.2008−31.12.2008100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
16 617,02 EUR

PROJEKTI EESMÄRGID KOGUDE HOIUTINGIMUSTE JA SÄILIMISE PARANDAMISEL, KOGUDE KORRASTAMISEL JA VAJALIKU KAADRI (SEALHULGAS KVALIFITSEERITUD KURAATORID) KOOLITAMISEL. PROJEKTI TÄHTSUS PROGRAMMI PÕHIEESMÄRKIDE SAAVUTAMISEL (kuni 1 lk): EMÜ anatoomia, patoanatoomia, parasitoloogia ja ortopeedia kogud sisaldavad üle 50 skeleti, 80 kolju ja rohkesti üksikluid, ligi 100 korrosioonpreparaati, üle 2000 patoanatoomilise märgpreparaadi klaaspurgis ja üle tuhande mikropreparaadi, üle 500 ortopeedia ja jalahaiguste preparaadi, peale selle fotod ja klaasnegatiivid, käsikirjad, ajaloolise väärtusega riistastik jm. Kollektsioonid on vähemalt Euroopa mastaabis unikaalsed. Muuhulgas sisaldavad nad suurimetajate skelette, mille korralik hooldamine on suhteliselt töömahukas. 1) suur teadusväärtus: skeletid, koljud ja üksikluud võimaldavad teha võrdlevanatoomilisi vajalikke uurimusi loomade arengu ja kodustamisega seotud probleemide selgitamisel. Nad võimaldavad etalonkoguna identifitseerida ja interpreteerida ja võrdlevosteomeetriliselt uurida arheoloogilistel kaevamistel leitud materjali. Patoanatoomia, parasitoloogia ja ortopeedia kogudes leidub väärtuslikku patomaterjali peaaegu kõigi Eestis esinevate või esinenud mittenakkavate (sh kirurgiliste) ja nakkushaiguste kohta. 2) suur kultuuriväärtus (seotud Tartu veterinaariakõrgkooli üle 150-aastase ajalooga ja selle väljapaistvate teadlastega (F. Brauell, J.Tehver jt). Osa preparaate on unikaalsed seetõttu, et käesoleval ajal mõnda infektsioonhaigust (nt malleust) meil ei täheldata. Projektiga seostuvad doktoritööd ja teised uurimisprojektid rikastavad kollektsioone uute väärtuslike museaalidega. Projekti eesmärkideks on 1) kogude eest vastutajate enesetäiendamine museoloogia vallas asjakohase kirjanduse ning Eesti ja välismaa samasisuliste kollektsioonide säilitamisega tutvumise teel; 2) kogude säilitustingimuste parandamise, korrastuse, arenduse ja kasutusvõimaluste kaasajastamise metoodika loomine; 3) kogude täielik teaduslik inventeerimine ja süstematiseerimine; 4) säilitamistingimuste parandamine tänapäevanõuetele vastavalt; 5) korrastamine ja konserveerimine tänapäevanõuetele vastavalt; 6) kogude arendamine arheoloogilise materjali uurimisel vajalike, anatoomia kogus seni puuduvate Eesti fauna kalade ja imetajate luupreparaatide ja skelettide muretsemise-valmistamise teel; 7) raamatu- ja arvutikataloogide koostamine; 8) kasutusvõimaluste kaasajastamine, hõlbustamaks kogude kasutamist teadustöös ja hariduses a) kodulehekülje loomisega, b) kogude pildistamise teel arvutiandmebaasi jaoks; c) kogude internetipõhise kataloogimise ja selle ühendamisega teiste Eesti ja välismaa samasisuliste andmebaasidega. Projekti tähtsus seisneb selles, et võimaldab anatoomia, patoanatoomia, parasitoloogia ja ortopeedia kogude eest vastutajatel saada teadmisi kogude säilitamiseks, hooldamiseks, arendamiseks jne, hankida selleks vajalikku kirjandust ja inventari ning teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks edukalt plaanipärast tööd.