"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF8357
ETF8357 "Metall- ja süsinikelektroodide omaduste uurimine ioonsetes vedelikes (1.01.2010−31.12.2013)", Karmen Lust, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut.
ETF8357
Metall- ja süsinikelektroodide omaduste uurimine ioonsetes vedelikes
Properties of metal and carbon electrodes in ionic liquids
1.01.2010
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP401 Elektrokeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2010−31.12.2010265 200,00 EEK (16 949,37 EUR)
01.01.2011−31.12.201116 948,80 EUR
01.01.2012−31.12.201216 948,80 EUR
01.01.2013−31.12.201316 948,80 EUR
67 795,77 EUR

Tsüklilise voltamperomeetria, elektrokeemilise impedantsi, kronoamperomeetria, kronopotentsiomeetria, konstantse vooluga laadimise/tühjenemise, in situ STM, AFM ja SNIFTIR meetodiga uuritakse erinevate toatemperatuuril vedelate soolade (RTIL) ja Bi(hkl), Cd(hklf), C(hklf) ning erinevatel meetoditel valmistatud mikropoorse süsiniku (PC) vahelise piirpinna ehitust. Määratakse kindlaks ideaalse polariseeritavuse ala, null-laengupotentsiaal, järjestikused ja paralleelsed mahtuvused ning takistused, karakteerne ajakonstant ja kompleksvõimsuse imaginaar- ja reaalosa väärtused. Elektrokeemilisi parameetreid võrreldakse gaaside adsorptsiooni, XRD, XPS, SEM-EDX, SAXS, TEM, Raman, SIMS, ex situ AFM, STM jt meetoditega saadud füüsikaliste parameetritega. Tehakse kindlaks statistilisel mehhaanikal baseeruvate A.Kornyshevi, K.Oldhami ja modifitseeritud Thomas-Fermi mudelite rakendatavuspiirid ja täiendatakse neid mudeleid anioonide ja katioonide erinevat moolruumala ning polariseeritavust arvesse võtvate parandustega. Testitakse hierarhilise ehitusega poorse elektroodi mudeli rakendatavust PC|RTIL piirpinna kirjeldamiseks. Koostatakse elektrilise kaksikkihi kondensaatorite ühikrakud ja uuritakse nende ajalist stabiilsust suurte voolutihedustega laadimisel/tühjenemisel laias temperatuuride vahemikus (+15 kuni +80 oC).
Electrochemical properties of the interfaces between the room temperature ionic liquids (RTIL) and (Bi(hkl), Cd(hklf), Ni(hkl), C(hklf) and microporous carbon intefaces will be studied using cyclic voltammetry, electrochemical impedance, chronoamperometry, chronopotentiometry, constant current charged?discharged, in situ STM, AFM and SNIFTIR methods. The region of ideal polarisability, zero charge potential, limiting series and parallel capacitances and resistances, characteristic time constant, real and imaginary components of complex power density etc. will be calculated.The electrochemical data will be correlated with physical (structural) and chemical characteristics obtained by XRD, XPS, SEM-EDX, SAXS, TEM, Raman, ex situ AFM and STM etc methods. The applicability limits of the modified Thomas Fermi and other theoretical double layer models based on modern statistical mechanics of dense coulomb systems (A.A.Kornyshev and K.B.Oldham) will be tested and developed future, taking into account influecce of the unsymmetrical structure and nature of anions and cations of RTIL on the inner layer characteristics. The applicability limits of the porous electrode model will be tested using electrodes with high specific surface area, narrow micropore and mesopore size distribution functions adn high micro- and mesopore volume areas. The electrical double layer single will be completed and tested in the wide temperature region (from 15 to 80 oC).