"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-354
EKKM14-354 (EKKM14-354) "Eesti rahvusatlas (1.01.2014−31.12.2017)", Taavi Pae, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut.
EKKM14-354
Eesti rahvusatlas
1.01.2014
31.12.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20145 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20156 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.20166 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.201710 000,00 EUR
27 000,00 EUR

Programmi moodulite järgi kuulub projekt „kultuurimälu“ kategooriasse, mille eesmärk on luua eri valdkondadele olulised ülevaated, leksikonid, teatmeteosed ja andmebaasid. Projekti eesmärk on koostada, trükkida ja muuta digitaalsel kujul kättesaadavaks Eesti rahvusatlas. Rahvusatlas on valdkondi ületav teatmeteos, millena on meil 2018. aasta alguseks olemas soliidne ja väärikas kartograafiline Eesti kirjeldus. Sellega likvideerime omalaadse lünga meie kultuuriloos, võrreldes enamiku Euroopa rahvastega. Projekti käigus luuakse ja korrastatakse suur hulk geoinformaatilist andmestikku, mida saab kasutata edaspidises uurimus- ja õppetöös. See andmestik oleks digitaalses vormis vabalt kasutatav Maa-ameti geoportaalis. Kõik atlase koostamise käigus loodavad valmiskaardid oleksid samuti veebis vabalt vaadeldavad. Rahvusatlas aitaks üheltpoolt tutvustada teadusliku geograafia ja kartograafia saavutusi, teisalt portreteerida Eestit nii lokaalses kui ka globaalses mõõtmes. Geograafia ja kartograafia erialade kõrval annab atlases käsitletav lai teemadering paljudele teistele erialadele võimaluse luua ja kasutada erialaseid kõrge kvaliteediga teemakaarte. Kodumaisele lugejale oleks atlas eelkõige infokogum oma kodumaa tundmaõppimiseks, mis leiaks kasutust nii laiapõhjalises kodu-uurimises, eri haridusastmete õppetöös kui ka teadustegevuses. Kuna atlas on valmides kättesaadav nii trükisena kui ka digitaalselt, muutuks see sellisena oluliseks ning laialt kasutatavaks igapäevaseks ja eriotstarbeliseks teatmeallikaks siinsetele elanikele või Eesti kultuuriruumist osa saada soovijatele. Pikaajalises perspektiivis aitab atlas üleval hoida Eesti rahvusmälu. Rahvusvahelise mõõtme annavad atlasele kahekeelsed (lisaks eesti keelele ka inglisekeelsed) tekstid ja teemakaardid, mille puhul võrreldakse Eestis esinevaid nähtusi muu maailma olukorraga. Rahvusatlasest saab riigi väärikas esindusteos, mis sobib kinkimiseks nii meie külalistele kui ka võõrustajatele.