See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuur digiajastul" projekt EKKD64
EKKD64 "Eesti keele sõnavara ja korraldus: deskriptiivne ja preskriptiivne vaatenurk (1.01.2019−31.12.2022)", Margit Langemets, Eesti Keele Instituut.
EKKD64
Eesti keele sõnavara ja korraldus: deskriptiivne ja preskriptiivne vaatenurk
Lexis and planning of Estonian: descriptive and prescriptive aspects
1.01.2019
31.12.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuur digiajastul
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2 Keeled ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Keele Instituutkoordinaator01.01.2019−31.12.2022
PerioodSumma
01.01.2019−31.12.201935 000,00 EUR
01.01.2020−31.12.202085 000,00 EUR
120 000,00 EUR

Projekti eesmärk on leksikoloogilised alusuuringud, mis keskenduvad sõnavarale ja keelekorraldusele: uutele sõnadele ja tähendustele ning keeletrendidele (nt muutustele morfoloogias), mis vajaksid keelekorralduslikku hinnangut; keelenormingute ajaloolistele etappidele; sõnade semantilistele suhetele. Keelekorraldusteooria põhimõtteid uuendatakse, arvestades tegelikku keelekasutust ja uusi digivõimalusi info analüüsimisel: uuendatavad korpused, korpuspäringusüsteemid, veebiplatvorm Neoveille uute sõnade tuvastamiseks. Sõnavara, morfoloogiat ja keelenõuandeid analüüsitakse deskriptiivsest ja preskriptiivsest vaatenurgast. Uue infoga täiendatakse sõnastikusüsteemi Ekilex ja keeleportaali Sõnaveeb. Uurimuse tulemused kajastuvad järgmises ÕSis (ÕS 2025). Sõnaveebis esitatakse põhjendused ja selgitused selges keeles ja eksplitsiitselt, nii et keelekasutaja saab soovitusest aru ja (ideaalis) tahab neid järgida.
The project aims at lexicological research focusing on vocabulary and language planning: new words and meanings, and linguistic trends (such as changes in morphology) that require linguistic assessment; the historical stages of language standards; semantic relations of words. The principles of language planning theory will be updated, taking into account the actual language use and new digital capabilities for analyzing information: corpus renewals, corpus query systems, a web platform Neoveille for identifying new words. Lexis is described in terms of corpus-based analysis and principles of language management, and vocabulary, morphology and language advices are analyzed from the descriptive and the prescriptive point of view. New information will be added to the Ekilex dictionary system and to the language portal Sõnaveeb. The results of the study will be published in the following ÕS (ÕS 2025). The reasonings and explanations are given in clear language and explicitly, so that the language user understands the recommendation and (ideally) wants to follow it.