"Muu" projekt G5817
G5817 "Läänemere vagumuse geoloogia petroloogiliste uuringute ja geofüüsikalis-struktuurse modelleerimise alusel (1.01.2004−31.12.2007)", Väino Puura, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
ETF5817
G5817
Läänemere vagumuse geoloogia petroloogiliste uuringute ja geofüüsikalis-struktuurse modelleerimise alusel
Geology of the Baltic Sea depression - evidences from petrological studies and geophysical and structural modelling
Läänemere vagumuse geoloogia petroloogiliste uuringute ja geofüüsikalis-struktuurse modelleerimise alusel
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP420 Petroloogia, mineroloogia, geokeemia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner01.01.2004−31.12.2007
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituutpartner01.01.2004−31.12.2007
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Eesti Teadusfond
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.200749 000,00 EEK (3 131,67 EUR)
3 131,67 EUR
Eesti Teadusfond - > ETF uurimistoetus

Läänemeremaade geoloogid on alustanud Läänemere pohja puurimisprogrammi kavandamist. Programmi esimene osa on pühendatud aluspohjakivimitele ja basseini varasele ajaloole. Käesolev projekt peab kaasa aitama puurimisprogrammi lähtealusteks materjalide läbitöötamisele. Uue projekti ülesandeks on merepohja moodustanud kivimite leviku (geofüüsika andmetel) ning koostise ja tekketingimuste ( magma-, sette- ja impaktkraatrite kivimite petroloogia ja vanuseuuringud) pohjal arenguloo selgitamine. Magmakivimite uurimiseks kogutakse lähteandmed rannikutel levivate kivimite uuringute tulemustest ja teostatakse originaaluuringud merepohjast pärit rändkividest. Varaseimate settekivimite tekketingimuste selgitamiseks kogutakse proove rannalähedastest ja merealustest paljanditest, puursüdamikest, meteoriidikraatrite täidetest, Kvaternaarisetete erraatilisest materjalist. Litoloogolisi, mineraloogilisi, geokeemilisi ja isotoopkoosseisu uuringuid kasutades selgitatakse vanimate mandrikooresiseste- ja pealsete magma-ja settekivimite tekkekeskkonda, lähtematerjali allikad jne. Magmakivimite uurimiseks kogus uurimisgrupp merepohjast pärit rändkividest Läänemere lääne (Gotland) ja idarannikutel (Saaremaa, Vilsandi, Kuramaa, Riia lahe idakallas) ning Kesk-Rootsi daikidest. Eraldasin ja kirjeldasin tsirkoonid Läänemere pohja punastest ja pruunidest porfüüridest. Nende tsirkoonide U-Pb isotoopkoostise uurimisega Praha Karli Ülikooli laboris (K. Urtson) määratiLäänemere pohja punaste ja pruunide vanuseks 1573+/-14 Ma ja Kesk-Rootsi Breveni daiki vanuseks 1617+/-24 Ma. Need määrangud toestavad Läänemere pohja ja Kesk-Rootsi Breve-Hälleforsi daikide pilve kuuluvust Riia -Alandi rapakivi subprovintsi koosseisu. Andmete täpsustamiseks ja vanuse muutlikkuse uurimiseks on uurimise all täiendav proovikollektsioon.
Geologists of the circum-Baltic countries have initiated a design of drilling at the Baltic Sea in frames of the International Ocean Drilling Program. The first target is the oldest supracrustal complexes of Paleoproterozoic to Phanerozoic bedrock. The present project is intended to cooperate to the predrilling research and design of the drilling program. Geology of the Baltic-Bothnian Belt (BBB) differs signicantly from the surrounding mainland. No specialized complex studies of petrology, age, structure and evolution of oldest suites building the Baltic seabed has been carried out. As there is very few drill cores available such studies have to be based on the outcrops and drill cores along the seashores, erratic materials dispersed by Quaternary glaciers, suites trapped in tectonic grabens and as fragments in impact breccias of crater fillings. Using lithological,mineralogical, geochemical, isotopic dating and petrological methods, geophysical studies and structural modelling we are going to study the formation and subsequent changes of rock and minerals, and as a whole, the history of formation of the oldest post-orogenic and platform suites and of the entire BBB. Boulders and cobbles of red and brown rapakivi-related porphyrics were studied and sampeled from regolith dispersed in seashore on Gotland (Sweden), Saaremaa (Estonia) and Kuraland (Latvia). They derive from supposed exposures in the Northern part of the Baltic Sea. Zircons were separated and studied from the samples of these volcanic rocks and also from samples of rapakivi-age mafic dikes of Central Sweden. U.Pb isotope of zircons revealed that igneous bodies in the north and central Baltic seabed as well as in Central Sweden (Breven-Hällefors dike swarm), 1573+/-14Ma and 1617+/-24 Ma age, respectively, belong to Riga-Aland rapakivi subprovince. Another collection of samples to detalize the age determinations is under separation and study.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0