"Muu" projekt VIR515
VIR515 "Good environmental status through regional coordination and capacity building (GES-REG) (1.06.2011−31.12.2013)", Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
VIR515
Läänemere hea keskkonnaseisund läbi regionaalse koostöö ja võimekuse suurendamise (GES-REG)
Good environmental status through regional coordination and capacity building (GES-REG)
Good environmental status through regional coordination and capacity building (GES-REG)
1.06.2011
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia35,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia35,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner01.06.2011−31.12.2013
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituutpartner01.06.2011−31.12.2013
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.06.2011−31.12.2013191 968,00 EUR
191 968,00 EUR
Interreg IVA

Projekti peamiseks eesmärgiks on toetada Merestrateegia Raamdirektiivi (MSRD) koordineeritud rakendamist Läänemere alaregioonis, mis hõlmab Soome lahte, Liivi lahte ja Ava-Läänemere põhjaosa. Eesmärgid on järgmised: 1) esialgsete seisundi hinnangute (MSRD nõue juuliks 2012) analüüsi abil tagada kasutatud meetodite ühtsus kogu regioonis ja välja tuua lüngad teadmistes/andmetes merekeskkonna seisundi hindamiseks; 2) kasvatada teadmisi anda soovitused hea keskkonnaseisundit iseloomustavate tunnuste, kriteeriumite ja indikaatorite kasutamiseks, eriti, mis puudutab võõrliike, toiduahelaid, mereprügi ja veealust müra; 3) välja töötada teaduslikult põhjendatud ja ökonoomne merekeskkonna seire ja hinnangute programm regioonis, pakkudes välja ka võimalused ühiseks infrastruktuuri kasutamiseks ja vastutuse jagamiseks ning anda soovitused operatiivsete mudelite ja indikaatorite agregeerimise meetodite kasutamiseks merekeskkonna seisundi hindamisel; 4) tagada ühtne lähenemine mere kasutuse sotsiaal-majanduslikuks analüüsiks, anda soovitused meetmeteprogrammiks hea keskkonnaseisundi saavutamiseks lähtudes sotsiaal-majanduslikust analüüsist ja võimekuse tõstmine keskkonnaprogrammide sotsiaal-majandusliku analüüsi läbiviimiseks.
The main aim of the project is to support coherent and coordinated implementation of Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC) (MSFD) in the central and north-eastern sub-regions of the Baltic Sea – in the Gulf of Finland, northern part of the Baltic Proper and Gulf of Riga. The objectives of the project are: 1) by analysis of draft initial assessments (required by MSFD) to ensure consistency of methodologies across the sub-region in assessing the state and define the gaps in knowledge; 2) to increase the knowledge base and give guidance for harmonized use of descriptors, criteria and indicators in defining GES, especially for those descriptors not enough addressed so far, such as food webs, non-indigenous species, marine litter and underwater noise; 3) to identify a scientifically sound and cost-effective joint monitoring and assessment scheme in the sub-region by suggesting joint observational network with possible sharing of responsibilities and infrastructures and giving guidance for methods of using operational modeling results in assessment and aggregation of indicators; 4) to ensure coherence of the assessments concerning the elements of the initial economic and social analysis, to elaborate recommendations to develop a program of measures required to achieve good environmental status of the marine sub-region (and the Baltic Sea) and capacity building in the field of economic and social analysis.
TegevusProtsent
Rakendusuuring50,0
Katse- ja arendustöö50,0