"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6053
ETF6053 "Lehmade heaolu automaatse hindamise võimaluste uurimine (1.01.2005−31.12.2008)", Imbi Veermäe, Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
ETF6053
Lehmade heaolu automaatse hindamise võimaluste uurimine
Investigation of Cows' Automatic Welfare Assessment Possibilities
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB435 Põllumajanduse ajalugu4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005129 411,76 EEK (8 270,92 EUR)
01.01.2006−31.12.2006132 000,00 EEK (8 436,34 EUR)
01.01.2007−31.12.2007135 360,00 EEK (8 651,08 EUR)
01.01.2008−31.12.2008135 360,00 EEK (8 651,08 EUR)
34 009,42 EUR

Uurimuse põhieesmärgid ja tööhüpoteesid 1. Lüpsikarja vabapidamisel heaolu indikaatoritena kasutatavate parameetrite automaatse kaugseire ja analüüsi baasmeetodite väljatöötamine 2. Heaolu automaatse monitooringu metodoloogilise baasi loomine 3. Automaatse seiresüsteemi väljatöötamine ja aprobeerimine 4. Veiselauda spetsiaalsete heaoluindikaatoritega täiendatud soojusvahetusmudeli väljatöötamine, simuleerimine ja analüüs 5. Vabapidamislauda mikrokliimat mõjutavate olulisemate faktorite väljaselgitamine 6. Lehmade heaolu hindamine vabapidamislautades sobiva heaoluindeksi abil 7. Veiste käitumise ja heaolu uurimine vabapidamistehnoloogiaga suurlautades (kohanemine vabapidamisega, käitumismustrite kujunemine vastavalt aastaajale, grupi suurusele ja lauda tööreziimile, sotsiaalne stress karjas jne). 8. Automaatse andmehõive ja heaolu hindamise tulemuste võrdlev analüüs
Main tasks of the investigation are: 1. Elaboration of basic methods for automatic and remote registration and analysis of data at loose housing that may be used to characterise the welfare. 2. Creation of a methodological basis for the automatic welfare-monitoring tool. 3. Development and approbation of automatic data-acquisition system. 4. Development, simulation and analysis of cattle-shed heat-exchange model with some incorporated welfare indicators. 5. Establishment of the most important factors affecting the microclimate at uninsulated loose housing cowsheds. 6. Evaluation of dairy cows' welfare in loose housing cowsheds, using appropriate welfare index. 7. Investigation of dairy cows' behaviour (adaptation to loose-housing system, behavioural patterns according to season, group size and working regime, problems of social stress, etc) in large cattle-sheds. 8. Comparative study of the automatically acquired data and welfare evaluation results.