See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5628
ETF5628 (ETF5628) "Karbonüülühendite asümmeetrilised muundumised (1.01.2003−31.12.2006)", Margus Lopp, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond.
ETF5628
Karbonüülühendite asümmeetrilised muundumised
Asymmetric conversions of carbonyl compounds
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT411 Radiofarmaatsiatehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006211 200,00 EEK (13 498,14 EUR)
01.01.2004−31.12.2004220 000,00 EEK (14 060,56 EUR)
01.01.2005−31.12.2005207 058,82 EEK (13 233,47 EUR)
01.01.2003−31.12.2003205 000,00 EEK (13 101,89 EUR)
53 894,06 EUR

Ketoonide otsese asümmeetrilise oksüdatsiooni meetod võib osutuda väga oluliseks bioaktiivsete hüdroksüleeritud karbonüülühendite saamise meetodiks. Meetodi kasutuspiirid ja mehhanism on seni veel täpselt välja selgitamata. Käesoleva töö põhieesmärgiks on ketoonide otsese asümmeetrilise oksüdatsiooni võimaluste väljaselgitamine ja selle meetodi kasutamine oluliste kiraalsete ühendite sünteesis (suhkrute süsinikanaloogid, bioaktiivsete ühendite lähtekaironid jne.), ning uute akiraalsete või ratseemiliste karbonüülühendite asümmeetrilise muundamise meetodite otsing. Karbonüülsete substraatidena plaanitakse kasutada prokiraalseid, ratseemilisi ja meso- ketoone, dioone ja anhüdriide. Töötatakse järgmistes suundades: Asümmeetrilise oksüdatsiooni uute substraatide otsing- uuritakse funktsionaliseeritud tsüklopentaandioonide, tsüklopentenoonide ja hüdroksütsüklopentanoonide oksüdatsiooni. Bioloogiliselt oluliste enantiomeersete hüdroksükarbonüülühendite süntees: uuritakse hüdroksüenoonide asümmeetrilist oksüdatsiooni ning a-hüdroksüleeritud ühendite saamist sellel teel. Suhkrute süsinikanaloogid: uuritakse võimalusi suhkrute süsinikanaloogide sünteesiks ketoonide otsese asümmeetrilise oksüdatsiooni kaudu. Meetod annaks võimaluse uute viirusevastasete (ka AIDSI-vastaste) ühendite saamiseks. Enantiomeersed laktoonid, karboksüülhapped ja suhkrute alküülanaloogid: erinevate hüdroksükarboksüülhapete (laktoonide) saamise uurimine 1,2-tsüklopentaandioonide asümmeetrilisel oksüdatsioonil; selgitatakse välja bioaktiivsuse poolest (viirusevastsed, vähivastased) huvipakkuvate ühendite ja nende analoogide saamisvõimalusi. Meso-anhüdriidide desümmetreerimine: uuritakse võimalusi nende ühendite desümmetreerimiseks Sharplessi katalüsaatoriga. Meetod võiks saada üheks uueks võimaluseks enantiomeersete ühendite saamisel. Sekosterooli D-tsükli süntees: uuritakse funktsionaliseeritud tsüklobutanoonide asümmeetrilist oksüdatsiooni. Ketoonide asümmeetrilise oksüdatsiooni mehhanism: uuritakse võimalusi arvutuslikult leida Ti-substraadi kompleksi "soodustatud" ja "mittesoodustatud" konformatsioonid erinevate substraatide korral, et leida enantioselektiivsust mõjutavad faktorid.
The method of asymmetric oxidation of ketones may become an important tool in obtaining bioactive hydroxylated carbonyl compounds. Scope and limitations and the mechanistic aspects of the method is not yet clear. The aim of the present project is to elucidate the possibilities of the direct oxidation of ketones and the use of the method in the synthesis of essential chiral compounds (sugar carba-analogues, chirons for bioactive compounds etc.); search for new methods for enantioselective transformation of carbonyl compounds. Prochiral, racemic and meso-ketones, diones and anhydrides will be used as the substrates. Research will be performed in the following directions: Asymmetric oxidation and search for new substrates- oxidation of functionalized cyclopentanediones cyclopentenones and hydroxycyclopentanones will be investigated. Synthesis of biologically interesting enantiomeric hydroxycarbonyl compounds- asymmetric oxidation of hydroxyenones and hydroxyketones etc. in order to get a-hydroxylated compounds. Sugar carba-analogues- possibilities of synthesis of sugar carba-analogues using the direct oxidation of ketones will be investigated. Synthesis of new antiviral (incl. anti-HIV) compounds will be considered. Enantiomeric lactones, carboxylic acids and sugar alkyl analogues- elucidation of the possibilities of synthesis of hydroxy carboxylic acids by asymmetric oxidation of 1,2-cyclopentanediones; synthesis of bioactive (anti-viral, anti-cancer) compounds and their analogues. Desymmetrisation of meso-anhydrides- new method for desymmetrisation of meso-anhydrides by using Sharpless catalyst. Secosterol D-ring- asymmetric oxidation of functionalised cyclobutanones. Mechanism of the asymmetric oxidation- the "favoured" and "unfavoured" conformations of Ti/substrate complex will be calculated in order to understand the enantioselectivity factors of the oxidation.