"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6726
ETF6726 (ETF6726) "Immuunvastus sünteetilistele kasvajaseoselistele süsivesikantigeenidele ja loomulikele sihtmärkidele vähihaigetel: IgG antikehade spetsiifilisus ja kliiniline tähendus (1.01.2006−31.12.2009)", Oleg Kurtenkov, Tervise Arengu Instituut.
ETF6726
Immuunvastus sünteetilistele kasvajaseoselistele süsivesikantigeenidele ja loomulikele sihtmärkidele vähihaigetel: IgG antikehade spetsiifilisus ja kliiniline tähendus
Immune response to synthetic and natural tumor-associated carbohydrate antigens in patients with cancer: the specificity of IgG antibodies and their clinical significance
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.1. Biomeditsiin 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tervise Arengu Instituutkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006192 000,00 EEK (12 271,04 EUR)
01.01.2007−31.12.2007192 000,00 EEK (12 271,04 EUR)
01.01.2008−31.12.2008198 000,00 EEK (12 654,51 EUR)
01.01.2009−31.12.2009190 080,00 EEK (12 148,33 EUR)
49 344,92 EUR

Vaatamata tõsiasjale, et aberrantne glükosüleerimine mõjutab tõsiselt fundamentaalseid bioloogilisi protsesse pööratakse vähiuuringutes glükoomikale siiani vähe tähelepanu. Kasvajaseoselised süsivesikantigeenid (TACA) on ekspresseeritud mitmetel kasvajatüüpidel just aberrantse glükosüleerimise tulemusena. Raku pinna TACA võib indutseerida vähihaigel spetsiifilist immuunvastust olles nii paljulubavaks sihtmärgiks kasvajavastasele immunoteraapiale. Igal inimesel on teatud hulk loomulikke anti-TACA antikehasid. Nii loomulik kui ka omandatud anti-TACA immuunvastus on tähtis vähi invasiooni, metastaseerumise ja elulemuse prognostiline tegur. Siiski jääb veel palju küsimusi lahendada: anti-süsivesik antikehade täpne spetsiifilisus, nende loomulikud märklauad ja taseme variatsioonid haiguse ja tervise korral, operatsiooni ja kemoteraapia toime, muutused kasvaja arenemisel ning seos elulemusega. Kirjeldasime hiljuti uut ebaharilikku antikeha vähihaigetel, mis on spetsiifiline Para-Forsman disahhariidile (PFdi) ja Tn? antigeenile. Eesmärgid: (i) eraldada anti-PFdi, anti-Tn? ja anti-?Gal IgG antikehad vähihaigete vereseerumist afiinse kromatograafia meetodil kasutades PAA-glükokonjugaate, loomulikke sihtmärke ja monokloonseid antikehi. (ii) hinnata antikehade (anti-TF, -Tn, Tn?, -SiaTn, -?Gal ja -PFdi IgG) reaktiivsust loomulikele sihtmärkidele (glükolipiidid ja mutsiinid) s.h. kasvajaseoselistele antigeenidele. (iii) uurida süsivesikepitoopide vastaste antikehade kliinilist tähtsust haiguse diagnoosimise, monitooringu ja prognoosimise seisukohast. Loodame iseloomustada anti-süsivesik IgG antikehade täpset spetsiifilisust sünteetilistele ja loomulikele liganditele ning välja selekteerida kliinilise tähtsusega kasvajaseoselised glükotoobid. Tulemused võivad olla kasulikud vähi immunodiagnostika tundlikkuse ja spetsiifilisuse suurendamisel, maliigse kasvajaga haigete jälgimisel ning kemo- ja immunoteraapia optimeerimisel.
Despite the fact that aberrant glycosylation profoundly affects the fundamental biological processes the glycomics has still received little attention in cancer research. Tumor-associated carbohydrate antigens (TACA) are overexpressed in multiple tumor types as a result of aberrant glycosylation. Cell-surface TACA can induce specific immune response in cancer patients suggesting they are promising targets for anticancer immunotherapy. Besides, a variable amounts of natural antibody to some TACA are present in every individual. Immune response to TACA, both natural and acquired, to be significant as prognostic factors for survival, metastasis, and invasion of cancer. However, many questions remain to be elucidated: the fine specificity of human anti-carbohydrate antibodies, their natural targets, the variations in health and disease, the impact of surgery, chemotherapy, changes during follow-up, and relation to the survival. Recently we described new unusual antibodies in patients with cancer which were specific to para-Forsman disaccharide (PFdi) and Tn-?. Aims: (i) the isolation of anti-PFdi, anti-Tn? and anti-?Gal IgG antibodies from patients with cancer by affinity chromatography and characterization of their specificity using a set of PAA-glycoconjugates, natural targets and monoclonal antibodies. (ii) the evaluation of the reactivity of antibodies (anti-TF, -Tn, -SiaTn, -?Gal, Tn? and -PFdi IgG) to natural targets (glycolipids and mucins) including tumor-derived antigens. (iii) to evaluate the clinical relevance of anti-carbohydrate epitope antibodies for diagnosis, monitoring and prognosis. We expect to characterize the fine specificity of human anticarbohydrate IgG antibodies to synthetic and natural ligands, and to select the tumor-related glycotopes of clinical importance. The data may be of value for increasing the sensitivity and specificity of cancer immunodiagnostics, the follow-up of patients with malignancy and for the optimization of chemo- and immunotherapy.