See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)" projekt EKKM14-308
EKKM14-308 "Suulise eesti keele tervikkäsitlus" (1.01.2014−31.12.2016); Vastutav täitja: Tiit Hennoste; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 61 100 EUR.
EKKM14-308
Suulise eesti keele tervikkäsitlus
Complete description of spoken Estonian
1.01.2014
31.12.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu (EKKM)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2014−31.12.2016
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201419 100,00 EUR
01.01.2015−31.12.201521 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.201621 000,00 EUR
61 100,00 EUR

Tervikkäsitlus annab süsteemse ja ülevaatliku pildi sellest, mida on uuritud ja millistele tulemustele jõutud suulise eesti keele osas. Projekti kaugem mõju tuleneb sellest, et tervikkäsitluse põhjal koostatud eesti keele akadeemiline grammatika annab esmakordselt eesti keeleuurimise ajaloos süsteemse ja sünteesiva pildi suulisest eesti ühiskeelest ja selle sarnasustest ja erinevustest kirjaliku ühiskeelega. Sellised grammatikad on loodud eeskätt viimasel paarikümne aasta jooksul mitmete keelte kohta (sh soome keel, inglise keel). Projekti tulemused saab integreerida eesti keele õpikutesse, mis lubab kooliõpetusse tuua sisse ka suulise allkeele erijoonte õpetuse. Projekti tulemusel tekivad uued võimalused erinevates eesti keele kasutuse ja uurimise valdkondades (vt ka projekti vajadus ja taust): - suulise keele modelleerimine arvutisuhtluses; - koolitus, sh muulastele eesti keele õpetamine, eri ametite koolitamine, eesti kooli keeleõpetus; - eesti keele variantide uurimine, mis on seotud suulise keelega (murded, netikeel) ja eesti keele võrdlused teiste keeltega. Eesti keele erinevate tervikkäsitluste koostamine on riiklikus programmis “Eesti keel ja kultuurimälu” ette nähtud olulise tähtsusega tegevuste hulgas. Punktis 3.1.1. on toodud välja vajadus sünteesivate ülevaadete järele. Selles osas toetatakse eesti keele grammatika koostamist ja tervikkäsitluste koostamist. Suuline keel on osa kavandatud teaduslikust grammatikast ning selle tegemise eelduseks on tervikkäsitluse koostamine analoogiliselt muude grammatika osadega. Projekt on seotud “Eesti keele arengukava 2011-2017” meetmega 2 (Eesti keele uurimine ja keelekogude arendamine). Eesti keele arengukava näeb muu hulgas ette uurida keele kasutamist eri funktsioonides ning allkeeli. Meetme 2 tegevusteks on eesti kirja- ja kõnekeele ehituse uurimine, sh eesti keele akadeemiliste tervikkäsitluste koostamine ning suuliste ja kirjalike tekstide ehituse ja funktsioonide uurimine. Projekt on seotud ka “Eesti keele arengukava 2011-2017” peatükiga 6 (Haridus ja eesti keele õpe), milles rõhutatakse vajadust pöörata eesti keele õpetamisel senisest enam tähelepanu keelekasutusele eri suhtlussituatsioonides. Selle eelduseks on süstematiseeritud teadmised mh suulise suhtluse keelekasutuse kohta.
Projekti eesmärgiks oli kirjutada suulise eesti keele tervikkäsitlus. Tervikkäsitluse mustandkäsikiri (ca 500 lk) on valminud ja annab ülevaate sellest, mida suulise eesti keele kohta on teada.