"Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetus" projekt EMP160
EMP160 "Saami-Eesti keeletehnoloogia-alane koostöö: sarnased keeled, ühesugune tehnoloogia (3.09.2013−30.04.2017)", Heiki-Jaan Kaalep, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond.
EMP160
Saami-Eesti keeletehnoloogia-alane koostöö: sarnased keeled, ühesugune tehnoloogia
Sami - Estonian language technology cooperation: similar languages, same technologies
3.09.2013
30.04.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks 6.2. Keeleteadus ja kirjandus34,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika 6.2. Keeleteadus ja kirjandus33,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)33,0
PerioodSumma
03.09.2013−30.04.2017196 137,00 EUR
196 137,00 EUR
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Taotletava projekti raames hakkavad Eesti ja Norra keeletehnoloogid tööle ühise eesmärgi nimel, milleks on keeruka morfoloogilise struktuuriga keelte (nagu saami ja eesti keel) jaoks töökindlate morfoloogilise analüüsi arvutimudelite loomine. Kaks töörühma, kelle planeeritavat koostööd kirjeldatakse käesolevas taotluses, juba kasutavad samu lähenemisviise ja sarnaseid uurimismeetodeid; Tromsø töörühmal on olemas ka erinevatesse praktilistesse rakendustesse integreeritava morfoloogiamudeli loomise kogemus. Käesoleva projekti raames jagatakse ühist infrastruktuuri ja olemasolevaid vabavaralisi programme rakendamaks formaalseid morfoloogiamudeleid masintõlke- ja keeleõppeprogrammide loomiseks.
The project aims at bringing together language technology research in Norway and Estonia over a common challenge: how to make robust models for complex morphologies like in the Saami and Estonian languages. The two cooperating research groups already use the same approaches, but the Tromsø group has an experience in building a model that can be integrated into different practical applications. In this project we share a common infrastructure and open source tools, and put the morphological models into use for machine translation and advanced iCALL systems.