See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5868
ETF5868 "Jääkate ja rajalähedased lained looduslikes veekogudes: numbriline modelleerimine" (1.01.2004−31.12.2007); Vastutav täitja: Jüri Elken; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 30 756 EUR.
ETF5868
Jääkate ja rajalähedased lained looduslikes veekogudes: numbriline modelleerimine
Ice cover and near-boundary waves in natural waterbodies: numerical modelling
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.5 Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused100,0
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2005−31.12.2005118 823,53 EEK (7 594,21 EUR)
01.01.2004−31.12.2004120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2006−31.12.2006121 200,00 EEK (7 746,09 EUR)
01.01.2007−31.12.2007121 200,00 EEK (7 746,09 EUR)
30 755,79 EUR

Kahe doktoritöö toetuseks kavandatud projekt käsitleb alaprojektidena (1) jääkatte dünaamika modelleerimist, eelkõige Peipsi järves, ning (2) madalmeres toimuva lainetuse transformeerumise modelleerimist ranna, vesiehitiste ning jääserva lähedal.Grandiprojekti laiemaks eesmärgiks on kõrgema lahutusega/komplekssusega mudelarvutuste abil parametriseerivate seoste leidmine (upscaling) jääkatte ja lainetusega seotud vahetusvoogude arvestamiseks keskmise ja väiksema lahutusega/komplekssusega kliimamõjudele orienteeritud ökoloogilistes mudelites. Jääkatte modelleerimisel on eesmärgiks koostada ja rakendada jäädünaamika mudel, mis käsitleb jää teket ja arengut, jää ja vee temperatuuri, veekogu tsirkulatsiooni jää all ja jää kuhjumist kaldapiirkondades. Analüüsitakse vaatlusandmeid ja võrreldakse nende kokkulangemist mudeli tulemustega. Võrdlevalt analüüsitakse jääkatte dünaamikat mõjutavaid tegureid suures ja madalas järves (Peipsi järv) ning poolsuletud keskmise sügavusega merelahes (Liivi ja Pärnu laht). Rajalähedase lainetuse transformatsiooni modelleerimisel on eesmärgiks koostada ja rakendada 2+1D Nwogu-Boussinesqi lainemudel, mis kirjeldab laineid iseloomustavate suuruste - veetasemete ja veeosakeste horisontaalkiiruste transformeerumist rannatsoonis. Analüüsitakse lainetuse mõõtmise andmeid ja võrreldakse nende kokkulangemist mudeli tulemustega. Kasutatakse kombineeritud modelleerimist (lained-hoovused-setted), et kvantitatiivselt hinnata tuulelainete ja laevade käigulainete mõju merepõhja erosioonile looduslike rannikustruktuuride ja rannikuehitiste läheduses, arvestades ka jäätingimusi.
The project intended to support two doctoral research studies consists from two sub-projects: (1) modelling of ice cover, mainly in the lake Peipsi, and (2) modelling the transformation of shallow basin waves near the coast, man-made coastal structures and ice cover. Broader aim of the grant project is to derive from the high-resolution model studies the upscaling parameterizing expressions for accounting the ice- and wave-related exchange fluxes in the climate-oriented ecological models of medium and small resolution/complexity. In the ice sub-project the aim is to compose and apply an ice dynamics model that accounts for the ice formation and development, ice and water temperature, circulation beneath the ice and ice ridging in the coastal zone. Observational data are also analyzed and compared to the model results. Comparative analyzis is made for the factors affecting the ice cover in a large and shallow lake (Peipsi) and semi-enclosed sea area of medium depth (Gulf of Riga, Pärnu Bay). In the wave transformation sub-project the aim is to develop and apply the 2+1D Nwogu-Boussinesq wave model that describes transformation of water level and horizontal velocity due to surface waves approaching the surf zone. Data from wave measurements are analyzed and compared to the model results. Combined wave-current-sediment modelling is applied to estimate the role of wind and ship waves on the bottom erosion near the natural coastal structures and constructions, taking into account also the ice cover.