"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM09-191
EKKM09-191 "Monograafia „Tallinna põhikooliõpilaste kodukeeled.“ (Home languages of primary school pupils in Tallinn) trükkimiseks ettevalmistamine (1.01.2009−31.12.2009)", Ülle Rannut, Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.
EKKM09-191
Monograafia „Tallinna põhikooliõpilaste kodukeeled.“ (Home languages of primary school pupils in Tallinn) trükkimiseks ettevalmistamine
1.01.2009
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.200928 230,00 EEK (1 804,23 EUR)
1 804,23 EUR

Valmistada ette trükkimiseks monograafia „Tallinna põhikooliõpilaste kodukeeled.“ (Home languages of primary school pupils in Tallinn). Monograafia koostati 2007-2008. Aastal ETF grandi raames. 160 lk. See annab ülevaate Tallinnas kõneldavatest kodukeeltest. Teoreetilised peatükid käsitlevad immigrantrühmade staatust ja keelelisi õigusi, eri keelte kasutamist Eestis, russifikatsiooni, Tallinna keelespetsiifilisi erijooni. Uurimusosas antakse ülevaade kodukeeltest keelte kaupa, antakse ajalooline taust, kirjeldatakse seoseid teiste keeltega ja arengustsenaariume. Selle trükivalmis seadmiseks on vaja viia läbi järgmised tegevused: toimetamine /korrektuur,küljendamine, kujundamine, fototöötlus, tõlkimine.