See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0182740s06
SF0182740s06 "Eesti õigusruum globaalses õigusruumis" (1.01.2006−31.12.2011); Vastutav täitja: Raul Narits; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 232 418 EUR.
SF0182740s06
Eesti õigusruum globaalses õigusruumis
Estonian Legal Space in Global Legal Space
1.01.2006
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.7. ÕigusteadusB770 Meditsiiniõigus 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Õigusteaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007575 000,00 EEK (36 749,20 EUR)
01.01.2006−31.12.2006470 000,00 EEK (30 038,47 EUR)
01.01.2008−31.12.2008720 000,00 EEK (46 016,39 EUR)
01.01.2009−31.12.2009665 280,00 EEK (42 519,14 EUR)
01.01.2010−31.12.2010603 100,00 EEK (38 545,12 EUR)
01.01.2011−31.12.201138 550,00 EUR
232 418,32 EUR

Käesolev uurimisteema seab esmakordselt Eesti õigusteaduses eesmärgiks uurida süstemaatiliselt Eesti õigusruumi võttes lähtekohaks küll Eesti rahvusliku õiguskorra ja selle arengud, kuid sidudes selle läbi kõikide õigusvaldkondade globaalse õigusruumiga. Uuringu raames analüüsitakse kõiki globaalse õigusintegratsiooni vahendeid: 1) ühepoolne integratsioon see aspekt nõuab eelkõige siseriikliku õiguskorra reaalsuste ja võimaluste läbitöötamist; 2) multilateraalsed riikidevahelised lepingud selle aspekti puhul tuleb tulenevalt riigiüleste seadusandjate puudumisele pöörata tähelepanu kooskõlaliste õiguslike lahenduste leidmisele erinevate riikide õiguskordades; 3) vabatahtlik ühepoolne paralleelseadusandlus analüüsimisele tulevad erinevate õigusallikate võimalused, näiteks koostöö Skandinaaviamaade ühises õigusruumis, UNCITRAL-i raames saavutatu jne.; 4) transnatsionaalse majanduse nii eneseregulatsioonil kui ka objektiivsel õigusel põhinev ühtne õigus (lex mercatoria); 5) rahvusvaheline mudelseadusandlus, näiteks The Princiles of European Contract Law (PECL) ja UNIDROIT Principles of Commercial Contracts (UPICC); 6) kohtunikuõigus antud probleemistik vajab läbitöötamist eelkõige seetõttu, et mandri-euroopalik õiguskultuur ei tundnud pikka aega kohtunikuõigust kui õiguse allikat; 7) õigusteadus kui suhteliselt iseseisev Eesti õigusruumi sisuliselt arendav potentsiaal.
The research project sets objective to analyze comprehensively Estonian legal space, taking as a basis Estonian national legal order and its development, but considering its interconnection with global legal order through all branches of law, for the first time in the Estonian legal research. The research is analyzing all instruments of global legal integration: 1) unilateral integration this aspect requires analysis of realities and development of national legal order; 2) multilateral treaties as there are no legislators above states this aspect calls for analysis of instruments employed to produce legal norms that would allow co-operation of national legal orders; 3) voluntary unilateral parallel legislation the analysis will entail capabilities of different sources of law, e.g., co-operation in Scandinavian legal space, experience of UNCITRAL, etc.; 4) uniform set of legal norms based on selfregulation of transnational economy and objective law (lex mercatoria); 5) international model laws, e.g., The Princiles of European Contract Law (PECL) and UNIDROIT Principles of Commercial Contracts (UPICC); 6) judge-made law these issues need analysis primarily because Continental-European legal culture did not recognize for long time judge-mad law as a source of law; 7) jurisprudence as comparatively independent potential developing Estonian legal space.