"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6195
ETF6195 (ETF6195) "Ringlevas keevkihis tekkivad põlevkivituhad happeliste gaaside sorbendina (1.01.2005−31.12.2007)", Andres Trikkel, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond.
ETF6195
Ringlevas keevkihis tekkivad põlevkivituhad happeliste gaaside sorbendina
Oil shale ashes formed in circulating fluidized bed as sorbents for acidic gases
1.01.2005
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005111 764,71 EEK (7 143,07 EUR)
01.01.2006−31.12.2006114 000,00 EEK (7 285,93 EUR)
01.01.2007−31.12.2007114 000,00 EEK (7 285,93 EUR)
21 714,93 EUR

Seoses üleminekuga uuele efektiivsemale ringleva kihiga keevkihtpõletustehnoloogiale (CFB) olemasoleva tolmpõletuse asemel Eesti põlevkivielektrijaamades on oodata radikaalseid muutusi tekkiva uut tüüpi põlevkivituha struktuuris, faasikoostises ja keemilistes omadustes võrreldes tolmpõletustuhkadega. Taotletava projekti eesmärgiks on uurida - CFB seadme erinevatest sõlmedest saadud tuhkade keemilist koostist, struktuuri ja füüsikalisi omadusi võrreldes tolmpõletustuhkadega, samuti sulfiidse väävli potentsiaalselt kõrgemat sisaldust, mis on keskkonnaohutuse seisukohalt oluline näitaja tuhkade ladustamise juures; - nende tuhkade eeldatavat head vääveldioksiidi sidumise võimet, eesmärgiga kasutada tuhkasid SO2 emissiooni vähendamiseks kuivpuhastusmeetodil, samuti rekarboniseerimisprotsessi CFB boileri küttepindadele sekundaarsete karbonaatsete sadestiste moodustumise seisukohast, määrates toimuvate reaktsioonide mehhanismi ja kineetilised parameetrid - tuha kõrge leelisuse neutraliseerimise võimalusi, kasutades selleks koldest lahkuvaid gaase, mille juhtimine läbi tuhapulbi võimaldaks samaaegselt vähendada ka CO2 emissiooni. Oodatavad tulemused võimaldaks ümber hinnata senised võimalused happeliste gaaside sidumiseks, avardaks võimalusi sellele suuremahulisele ja loodusohtlikule jääkproduktile uute kasutusalade leidmiseks ning muudaks ohutumaks tema ladustamise.
With switching to more effective CFBC technology instead of powdered combustion in Estonian power stations, radical changes can be expected in the structure, phase composition and chemical properties of this new type of oil shale ash as compared to powdered combustion ashes. The aim of this project is to elaborate: - chemical composition, structure and physical properties of the ashes obtained from different points of the CFB boiler in comparison to powdered combustion ashes, as well as the potentially higher content of sulphide sulphur, which is an essential indicator from the point of view of environmental risks at storage of the ashes; - assumable higher sulphur dioxide binding ability of the ashes, in order to use them for reducing SO2 emissions by methods of dry desulphurization, as well as recarbonation process of the ashesin order to clarify secondary carbonaceous deposits formation on the heating surfaces of CFB boilers determining mechanism and kinetic parameters of the reactions in these systems; - possibilities for neutralizing the high alkalinity of the ashes with flue gases from the boiler by directing them into ash – hydrotransport water suspension, which enables also to reduce CO2 emissions. Expectable results would enable to review existing possibilities for binding acidic gases, widen the areas of usage of this vast and environmentally dangerous waste product and create safer storage conditions.