"Aparatuuri toetus" projekt SF0180142Cs08AP11
SF0180142Cs08AP11 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180142Cs08 raames (1.01.2011−31.12.2012)", Andres Metspalu, Tartu Ülikool.
SF0180142Cs08AP11
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180142Cs08 raames
1.01.2011
31.12.2012
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB100 Biomeditsiini ajalugu ja filosoofia, teoreetiline bioloogia, evolutsiooni üldised küsimused 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.3. GeneetikaB220 Geneetika, tsütogeneetika 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt25,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).25,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2011−31.12.2012
PerioodSumma
01.01.2012−31.12.201260 716,07 EUR
60 716,07 EUR

Uurime inimese geneetilist varieeruvust (GV) ja seoseid terviseseisundiga arvestades elustiili ning keskkonnamõjureid. GV määramiseks uurime ühenukleotiidsete polümorfismide sagedusi, geenide koopiaarvu variatsioone, mRNA ekspressiooni ja metülatsioonimustrite muutumist kasutades selleks ülegenoomseid kiibi meetodeid. Nende tööde läbiviimiseks kasutame Geenivaramu andmebaasi, kus on geneetilis-epidemioloogilist küsimustikku kasutades kogutud terviseandmed kui ka DNA, vereplasma ja lümfotsüüdid. Koostatakse 1500-2000 geenidoonori alusel populatsioonipõhine kontrollkohort, kus on määratud ülaltoodud parameetrid ja biomarkerid ning seda rakendatakse erinevate fenotüüpide (400-1500 juhtu) ülegenoomsel uurimisel nii kohordisisestes juht-kontroll uuringutes kui ka kohortuuringutes kvantitatiivsete tunnuste uurimiseks. Esmases järjekorras uuritavad fenotüübid on antidepressantide farmakogenoomika, vaimne alaareng, nikotiinisõltuvuse seos genotüübiga, paanikahäire, kopsuvähk.
Goal is to study human genetic variation (GV) and correlate it with health status taking into account lifestyle and environmental factors. For GV we’ll study the single nucleotide polymorphisms, gene copy number variations, gene expression and methylation patterns using the whole genome array methods. We will use the health and environmental data together with DNA, plasma and lymphocytes samples from the Estonian Genome Project (Biobank) database, collected by general practitioners, using genetic epidemiological questionnaire. A control cohort based on 1500-2000 gene donors will be assembled and GV data together with biomarkers will be determined. These population-based controls will be used for different genome-wide analyses using 400-1500 cases in case-control or cohort studies. Phenotypes to be studied first will be pharmacogenomics of antidepressants (responders/nonresponders), mental retardation, genotype relation to nicotine addiction, panic disorder, lung cancer.