"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT19-6
IUT19-6 "Erinevat mastaapi füüsikaliste protsesside mõju biogeokeemilise signaali dünaamikale stratifitseeritud Läänemeres (1.01.2014−31.12.2019)", Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut.
IUT19-6
Erinevat mastaapi füüsikaliste protsesside mõju biogeokeemilise signaali dünaamikale stratifitseeritud Läänemeres
Multi-scale physical processes controlling the biogeochemical signal dynamics in the stratified Baltic Sea
1.01.2014
31.12.2019
Institutsionaalne uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia60,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt25,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia15,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014230 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015230 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016230 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017230 000,00 EUR
920 000,00 EUR
690000,00

Uurimistöö on suunatud Läänemere kui süsteemi prognoositavuse edendamisele. Selle fookuses on erinevat mastaapi füüsikalised protsessid, mis oluliselt mõjutavad biogeokeemilist aineringet ja kontrollivad ainete/osakeste/reostuse transporti ja segunemist mere piirikihtides (ülemine segunenud kiht ja põhjalähedane veekiht) ja hüppekihtides (termokliin ja halokliin). Uurimismeetoditest on kesksel kohal uutel tehnoloogiatel põhinevad kontaktmõõtmised kombineeritult kaugseire ja kõrglahutusega numbrilise modelleerimisega, mis võimaldab registreerida füüsikalise ja biogeokeemilise signaali dünaamikat laias aja- ja ruumiskaalade vahemikus. Teema realiseerumisel saavutatakse oluline edasiminek dünaamilise okeanograafia muutuva paradigma kohaselt vertikaalset transporti ja segunemist oluliselt kontrollivate sub-mesomastaapsete füüsikaliste protsesside ja nende poolt biogeokeemilisele aineringele avaldatava mõju kvantitatiivsel kirjeldamisel kihistunud Läänemeres.
The research topic aims at enhancing the predictability of the Baltic Sea system. It is focused on multi-scale physical processes that significantly control the biogeochemical cycles of substances as well as mixing and dispersion of particles and pollutants, especially in the boundary layers (near-surface and near-bottom layer) and in the pycnoclines (seasonal thermocline and halocline) of the Baltic Sea. The in-situ observations using new technologies combined with remote sensing and high-resolution numerical simulations are the main study method that allows tracking of physical and biogeochemical signal dynamics at a wide range of temporal and spatial scales. A substantial step forward will be made in the quantitative description of submesoscale processes, which according to the changing paradigm in dynamical oceanography control significantly the vertical transport and mixing, and their impact on the biogeochemical cycles in the stratified Baltic Sea.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Urmas LipsdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Juhtivteadur, merefüüsika sektori juhataja (0,75) Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Okeanograafia õppetool, Professor (0,25)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019

Põhitäitjad (5)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jüri ElkendoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, direktor (0,75) Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Okeanograafia õppetool, Professor (0,25)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Jaan LaanemetsdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Juhtivteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Inga LipsdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Juhtivteadur, Mereökoloogia labori juhataja (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Urmas RaudseppdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, oskonnajuhataja Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Professor (0,25) Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Juhtivteadur (0,75)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Liis SipelgasdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019

Täitjad (23)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Victor AlaridoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Natalja BuhhalkodoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, insener (0,50)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Fred BuschmannmagistrikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Irina DidenkulovadoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00) Venemaa Teaduste Akadeemia Rakendusfüüsika Instituut, Nooremteadur, Teadur, Vanemteadur Nizhny Novgorodi Riiklik Tehnikaülikool, Assistent, Vanemteadur, JuhtivteadurEST / ENG01.04.2015−31.12.2019
Ants ErmdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Sirje KeevallikdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Professor (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Villu KikasdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, insener (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Tarmo KõutsdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Peeter LaasdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Priidik LagemaadoktorikraadKeskkonnaagentuur, Asedirektor ilmateenistuse alal (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.08.2015
Gennadi LessindoktorikraadEST / ENG01.01.2014−01.01.2014
Taavi LiblikdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Madis-Jaak LiloverdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Ilja MaljutenkomagistrikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Karin OjamäedoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Ove PärndoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Nelli RünkmagistrikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Sirje SildeverdoktorikraadTallinn University of Technology, School of Science, Marine Systems Institute, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Maris SkudradoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Nooremteadur (0,50) Latvian Institute of Aquatic Ecology, scientific assistantEST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Stella-Theresa StoicescumagistrikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Merefüüsika osakond, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.09.2015−31.12.2019
Irina SuhhovamagistrikraadTallinna Tehnikaülikool, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Rivo UiboupindoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Modelleerimise ja kaugseire osakond, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Germo VälidoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2014−31.12.2019
Projektid
Projekt
KIK13111; "Soome lahe aasta 2014 - teadusest teavitamiseni"; Urmas Lips;
KIK13112; "Application of new generation circulation model HBM for the Estonian marine areas"; Priidik Lagemaa;
KIK14178; "Operatiivse merekaugseire rakenduse käivitamine: merejää ja tuul"; Rivo Uiboupin;
Lep 13030; "Hiiu maakonna mereala ruumilise planeeringu koostamine"; Urmas Lips;
Lep 15060; "Avamere seire 2015"; Inga Lips;
Lep13098; "Balticconnector’i gaasijuhtme rajamisega seotud merekeskkonna uuring"; Inga Lips;
Lep13128; "Ekstreemsete tuule, lainetuse ja hoovuste olude hindamine 100 aastase kordusintervalliga Pakri neeme tipus"; Priidik Lagemaa;
Lep13164; "Tõenäosustiheduste hindamine tuule ja lainesündmuste ja nende kestvuse jaoks Pakri neeme läheduses"; Priidik Lagemaa;
Lep13166; "Finngulf LNG Balticconnector: Keskkonnamõju hindamine"; Inga Lips;
Lep14036; "Hiiumaa avameretuulepargi KMH alapeatükkide jaoks eksperthinnangute andmine"; Urmas Lips;
Lep14043; "Merekeskkonna kiirgusseire proovide võtmine"; Urmas Lips;
Lep14057; "Järve Biopuhastus OÜ Kohtla-Järve reovee puhastusseadmete heitvee väljalasus pinnavee ohtlike ainete segunemispiirkonna määramine"; Urmas Lips;
Lep14058; "Järve Biopuhastus OÜ Kohtla-Järve reovee puhastusseadmete süvamere heitlasus pinnavee ohtlike ja prioriteetsete ohtlike ainete määramine"; Urmas Lips;
Lep14059; "Soome lahe aasta 2014 raames õppereiside korraldamine"; Inga Lips;
Lep14070; "Kõiki hea keskkonnaseisundi tunnuseid hõlmava ühist merepiirkonda omavate naaberriikidega kooskõlas oleva kulutõhusa integreeritud mereseire programmi ettepaneku koostamine ja aruandelehtede eeltäitmine"; Urmas Lips;
Lep14081; "Süvamerelasu ohtlike ainete segunemispiirkonna määramine"; Urmas Lips;
Lep14086; "Avamere seire 2014.a."; Urmas Lips;
Lep14095; "Kohtla-Järve reovee puhastusseadmete heitvee väljalasus pinnavee ohtlike ainete segunemispiirkonna määramine"; Urmas Lips;
Lep14128; "Pinnavee ohtlike ainete segunemispiirkonna määramine Pärnu reoveepuhasti heitvee väljalasus"; Urmas Lips;
Lep14148; "Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) nõuetele vastava meetmekava koostamine ning selle kulutõhususe- ja sotsiaal-majandusliku analüüsi läbiviimine"; Urmas Lips;
Lep15009; "Pinnavee ohtlike ainete segunemispiirkonna määramine AS Sillamäe-Veevärk reoveepuhasti heitvee väljalasu piirkonnas"; Urmas Lips;
Lep15019; "Seire teostamine 2015 ja 2016 aastal seoses Rohuküla sadama süvendustöödega"; Natalja Kolesova;
Lep15051; "Merekeskkonna kiirgusseire proovide võtmine (2015)"; Urmas Lips;
Lep15058; "Eesti merestrateegia meetmekava uutele meetmetele ning riiklikule arengukavale „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine"; Taavi Liblik;
LMIN13062; "Tallinna linna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kakumäe linnaosade meretasemete stsenaariumite modelleerimine"; Priidik Lagemaa;
LMIN13076; "Avamere seire 2013.a."; Urmas Lips;
LMIN14122; "Eesti HELCOM eesistuja nõustamine eksperdi poolt ning osalemine HELCOM nõupidamistel."; Urmas Lips;
LMIN14126; "Süvendamise ja kaadamisega kaasneda võiva keskkonnamõju kaalumise ja sellega arvestamise juhendi koostamine"; Urmas Lips;
LMIN14127; "Eksperdi osalemise tagamine HELCOM MORE töögrupis"; Urmas Lips;
LMIN15010; "Eksperdi osalemise tagamine HELCOM EUTRO-OPER töögrupis"; Inga Lips;
LMIN15025; "Osalemine HELCOM HOLAS II töörühma töös ja Läänemere merekeskkonna seisundi hinnangu koostamise planeerimine"; Urmas Lips;
LMIN15026; "HELCOM eesistumise perioodiks ase-eesistuja, sh HELCOM State & Conservation töörühma kaas-eesistuja ülesannete täitmine"; Urmas Lips;
V665; "Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel"; Urmas Lips;
V691; "Rannikualade jätkusuutlik majandamine ja nutikas areng - EL Läänemere Strateegia "seemneraha" projekt"; Urmas Lips;
VA15022; "Copernicus merekeskkonna seireteenused Läänemere seire ja prognoosikeskuses"; Urmas Raudsepp;
VA15029; "Avalike keskkonnaandmete piisavuse kontroll, piirkond 3 - Läänemeri"; Inga Lips;
VA633; "MARE/ MARE/2012/10 "Meremajandamise alusteadmiste suurendamine: mereandmete kogumine ja levitamine merepõhja kaardistamiseks" - Keemia andmestik"; Inga Lips;
VA667; "Mikroobne Side 2014"; Peeter Laas;
VE625; "Soome lahe põhjaelustiku seire"; Urmas Lips;
VE675; "Leping EMODnet Physics konsultandi teenuste osutamiseks"; Urmas Lips;
VEU626; "Pilootprojekt Läänemere uute integreeritud keskkonnaseire kontseptsioonide testimiseks"; Urmas Lips;
VEU663; "Õlireostuse varajase avastamise süsteem Läänemere jaoks (GEOILWATCH)"; Tarmo Kõuts;
VEU670; "Rannikuradarite kasutamine keskkonnaseire eesmärkidel (HARDCORE)"; Tarmo Kõuts;
VEU676; "Laevavrakkide keskkonnamõju hindamine (SWERA)"; Tarmo Kõuts;
VFP592; "Uued praktilised sammud Euroopa teaduslaevastike liidu poole (Eurofleets 2)"; Urmas Lips;
VFP688; "Pre-operatiivse mereteenuse järjepidevuse ülekanne Copernicus programmi (MyOcean FO)"; Jüri Elken;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Lips, Urmas; Zhurbas, Victor; Skudra, Maris; Väli, Germo (2016). A numerical study of circulation in the Gulf of Riga, Baltic Sea. Part II: Mesoscale features and freshwater transport pathways. Continental Shelf Research, 115, 44−52.10.1016/j.csr.2015.12.018.
Lips, Urmas; Zhurbas, Victor; Skudra, Maris; Väli, Germo (2016). A numerical study of circulation in the Gulf of Riga, Baltic Sea. PartI: Whole-basin gyres and mean currents. Continental Shelf Research, 112, 1−13.10.1016/j.csr.2015.11.008.
Laas, Peeter; Simm, Jaak; Lips, Inga; Lips, Urmas; Kisand, Veljo; Metsis, Madis (2015). Redox-specialized bacterioplankton metacommunity in a temperate estuary. PLoS ONE, 10 (4), e0122304.10.1371/journal.pone.0122304.
Lips, Urmas; Lips, Inga (2014). Bimodal distribution patterns of motile phytoplankton in relation to physical processes and stratification (Gulf of Finland, Baltic Sea). Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 101, 107−119.
Lips, Inga; Rünk, Nelli; Kikas, Villu; Meerits, Aet; Lips, Urmas (2014). High-resolution dynamics of spring bloom in the Gulf of Finland, Baltic Sea. Journal of Marine Systems, 129, 135−149.
Berdalet, E.; McManus, M.A.; Ross, O.N.; Burchard, H.; Chavez, F.P.; Jaffe, J.S.; Jenkinson, I.R.; Kudela, R.; Lips, I.; Lips, U.; Lucas, A.; Rivas, D.; Ruiz-de la Torre, M.C.; Ryan, J.; Sullivan, J.M.; Yamazaki, H. (2014). Understanding Harmful Algae in Stratified Systems: Review of Progress and Identification of Gaps in Knowledge. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 101, 4−20.
Lips, U. ; Zhurbas, V. ; Skudra, M. ; Vali, G. (2014). Features of summertime circulation in the Gulf of Riga (A numerical simulation). Baltic International Symposium (BALTIC), 2014 IEEE/OES, Tallinn, 27-29 May 2014. IEEE, 1−9.10.1109/BALTIC.2014.6887846.
Godhe, A.; Sjöqvist, C.; Sildever, S.; Sefbom, J.; Harðardóttir , S.; Bertos-Fortis, M.; Bunse, C.; Gross, S.; Johansson, E.; Jonsson , P. R.; Khandan, S.; Legrand, C.; Lips, I.; Lundholm, N.; Rengefors, K. E.; Sassenhagen, I.; Suikkanen, S.; Sundqvist, L.; Kremp, A. (2016). Physical barriers and environmental gradients cause spatial and temporal genetic differentiation of an extensive algal bloom. Journal of Biogeography, 43 (6), 1130−1142.10.1111/jbi.12722.
Laas, Peeter; Simm, Jaak; Lips, Inga; Metsis, Madis (2014). Spatial variability of winter bacterioplankton community composition in the Gulf of Finland (the Baltic Sea). Journal of Marine Systems, 129, 127−134.10.1016/j.jmarsys.2013.07.016.
Elken, Jüri; Lehmann, Andreas; Myrberg, Kai (2015). Recent Change—Marine Circulation and Stratification. In: The BACC II Author Team (Ed.). Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (131−144).. Springer. (Regional Climate Studies).10.1007/978-3-319-16006-1_7.
Soosaar, Edith; Maljutenko, Ilja; Raudsepp, Urmas; Elken, Jüri. (2014). An investigation of anticyclonic circulation in the southern Gulf of Riga during the spring period. Continental Shelf Research, Volume 78, 75−84.
Elken, Jüri; Raudsepp, Urmas; Laanemets, Jaan; Passenko, Jelena; Maljutenko, Ilja; Pärn, Ove; Keevallik, Sirje (2014). Increased frequency of wintertime stratification collapse events in the Gulf of Finland since the 1990s. Journal of Marine Systems, 129, 47−55.10.1016/j.jmarsys.2013.04.015.
Omstedt, Anders; Elken, Jüri; Lehmann, Andreas; Leppäranta, Matti; Meier, H. E. Markus; Myrberg, Kai; Rutgersson, Anna (2014). Progress in physical oceanography of the Baltic Sea during the 2003–2014 period. Progress in Oceanography, 128 (11), 139−171.10.1016/j.pocean.2014.08.010.
Suursaar, Ü.; Tõnisson, H.; Alari, V.; Raudsepp, U.; Rästas, H.; Anderson, A. (2016). Projected Changes in Wave Conditions in the Baltic Sea by the end of 21st Century and the Corresponding Shoreline Changes. Journal of Coastal Research, 1012−1016.10.2112/SI75-203.1.
Soosaar, Edith; Maljutenko, Ilja; Uiboupin, Rivo; Skudra, Maris; Raudsepp, Urmas (2016). River bulge evolution and dynamics in a non-tidal sea – Daugava River plume in the Gulf of Riga, Baltic Sea. Ocean Science, 12 (2), 417−432.10.5194/os-12-417-2016.
Maljutenko, Ilja; Raudsepp, Urmas (2014). Validation of GETM model simulated long-term salinity fields in the pathway of saltwater transport in response to the Major Baltic Inflows in the Baltic Sea. 2014 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC 2014): 2014 IEEE/OES Baltic International Symposium, Tallinn, 24-27 .04.2014. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 23−31.10.1109/BALTIC.2014.6887830.
Ojamäe, K.; Hansen, P.J.; Lips, I. (2016). Mass entrapment and lysis of Mesodinium rubrum cells in mucus threads observed in cultures with Dinophysis. Harmful Algae, 55, 77−84.10.1016/j.hal.2016.02.001.
Sipelgas, Liis; Raudsepp, Urmas (2015). Comparison of hyperspectral measurements of the attenuation and scattering coefficients spectra with modelling results in the north-eastern Baltic Sea. Estuarine Coastal and Shelf Science, 165, 1−9.10.1016/j.ecss.2015.08.008.
Raag, Laura; Sipelgas, Liis; Uiboupin, Rivo (2014). Analysis of natural background and dredging-induced changes in TSM concentration from MERIS images near commercial harbours in the Estonian coastal sea. International Journal of Remote Sensing, 35 (18), 6764−6780.10.1080/01431161.2014.963898.
Uiboupin, Rivo; Laanemets, Jaan (2015). Upwelling Parameters From Bias-Corrected Composite Satellite SST Maps in the Gulf of Finland (Baltic Sea). IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 12 (3), 592−596.10.1109/LGRS.2014.2352397.
Lessin, Gennadi; Raudsepp, Urmas; Maljutenko, Ilja; Laanemets, Jaan; Passenko, Jelena; Jaanus, Andres (2014). Model study on present and future eutrophication and nitrogen fixation in the Gulf of Finland, Baltic Sea. Journal of Marine Systems, 129, 76−85.
Keevallik, Sirje; Vint, Kairi (2015). Temperature extremes and detection of heat and cold waves at three sites in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 64, 473−479.
Keevallik, Sirje; Soomere, Tarmo (2014). Regime shifts in the surface-level average air flow over the Gulf of Finland during 1981-2010. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 63 (4), 428−437.10.3176/proc.2014.4.08.
Suhhova, Irina; Pavelson, Juss; Lagemaa, Priidik (2015). Variability of currents over the southern slope of the Gulf of Finland. Oceanologia, 132−143.
Erm, Ants; Maljutenko, Ilja; Buschmann, Fred; Suhhova, Irina; Meerits, Aet (2014). Stormwater impact on the coastal area of the Tallinn Bay. 2014 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC 2014): 2014 IEEE/OES Baltic International Symposium, 24-27.04.2014, Tallinn. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 308−321.10.1109/BALTIC.2014.6887867.
Lilover, Madis-Jaak; Pavelson, Juss; Kõuts, Tarmo. (2014). On the nature of low-frequency currents over a shallow area of the southern coast of the Gulf of Finland. Journal of Marine Systems, 129, 66−75.dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2013.06.008.
Lilover, M.-J., Talpsepp, L. (2014). On the Vertical Structure of the Low-Frequency Oscillations of Currents in the Gulf of Finland. Baltic International Symposium (BALTIC), 2014 IEEE/OES, 1−6.
Kõuts, T.; Lilover, M.-J.; Vahter, K. (2014). On-line system for monitoring and forecast of ship resistance in ice, supporting winter navigation in the Baltic Sea. Baltic International Symposium (BALTIC), 2014 IEEE/OES, 1−5.
Karstensen, J; Liblik, T; Fischer , J.; Bumke, K.; Krahmann, G. (2014). Summer upwelling at the Boknis Eck time series station (1982 to 2012) – a combined glider and wind data analysis. Biogeosciences, 11, 3606−3617.10.5194/bg-11-3603-2014.
Sildever, S; Andersen, TJ; Ribeiro, S; Ellegaard, M (2015). Influence of surface salinity gradient on dinoflagellate cyst community structure, abundance and morphology in the Baltic Sea, Kattegat and Skagerrak. Estuarine, coastal and shelf science, 155, 1−7.10.1016/j.ecss.2015.01.003.
Bunse, C.; Bertos-Fortis, M.; Sassenhagen, I.; Sildever, S.; Sjöqvist, C.; Godhe, A.; Gross, S.; Kremp, A.; Lips, I.; Lundholm, N.; Rengefors, K.; Sefbom, J.; Pinhassi, J.; Legrand, C. (2016). Spatio-temporal interdependence of bacteria and phytoplankton during a Baltic Sea spring bloom. Frontiers in Microbiology, 7 (517), 1−10.10.3389/fmicb.2016.00517.
Rikka, Sander; Uiboupin, Rivo; Alari, Victor (2014). Estimation of wave field parameters from TerraSAR-x imagery in the Baltic Sea. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 1−6.
O. Didenkulov, I. Didenkulova, E. Pelinovsky, A. Kurkin (2015). Influence of the shape of the bay cross section on wave run-up. Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics, 51 (6), 661−666.
Andrey Zaytsev, Efim Pelinovsky, Irina Kostenko, Ahmet Yalciner, Andrey Kurkin, Boyko Ranguelov, Ira Didenkulova (2015). Assessment of tsunami wave heights map for Western Coast of the Black Sea. Proceedings of the Twelfth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 15, 2, 859−868.
Ira Didenkulova, Andrey Kurkin, Oleg Didenkulov, Efim Pelinovsky, Artem Rodin, Ayrat Giniyatullin (2015). Express estimates of the runup characteristics in bays. Proceedings of the Twelfth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 15, 2, 813−824.
Tõnisson, H.; Suursaar, Ü.; Alari, V.; Muru, M.; Rivis, R.; Kont, A.; Viitak, M. (2016). Measurement and Model Simulations of Hydrodynamic Parameters, Observations of Coastal Changes and Experiments with Indicator Sediments to Analyse the Impact of Storm St. Jude in October, 2013. Journal of Coastal Research, 1257−1261.10.2112/SI75-252.1.
Herkül, Kristjan; Torn, Kaire; Suursaar, Ülo; Alari, Victor; Peterson, Anneliis (2016). Variability of Benthic Communities in Relation to Hydrodynamic Conditions in the North-Eastern Baltic Sea. Journal of Coastal Research, 867−871.10.2112/SI75-174.1.
Hernandez, F.; Blockley, E.; Brassington, G.; Davidson, F.; Divakaran, P.; Drévillon, M.; Ishizaki, S.; Garcia-Sotillo, M.; Hogan, P.; Lagemaa, P.; Levier, B.; Martin, M.; Mehra, A.; Mooers, C.; Ferry, N.; Ryan, A.; Regnier, C.; Sellar, A.; Smith, C.; Sofianos, S. ... Zhang, A. (2015). Recent progress in performance evaluations and near real-time assessment of operational ocean products. Journal of Operational Oceanography, 8:sup2, s221−s232.10.1080/1755876X.2015.1050282.
Golbeck, Inga; Li, Xin; Janssen, Frank; Brüning, Thorger; Nielsen, W. Jacob; Huess, Vibeke; Söderkvist, Johan; Büchmann, Bjarne; Siiriä, Simo-Matti; Vähä-Piikkiö, Olga; Hackett, Bruce; Kristensen, M. Nils; Engedahl, Harald; Blockley, Ed; Sellar, Alistair; Lagemaa, Priidik; Ozer, Jose; Legrand, Sebastien; Ljungemyr, Patrik; Axell, Lars (2015). Uncertainty estimation for operational ocean forecast products—a multi-model ensemble for the North Sea and the Baltic Sea. Ocean Dynamics, 1−29.10.1007/s10236-015-0897-8.
Eelsalu, Maris; Soomere, Tarmo; Pindsoo, Katri; Lagemaa, Priidik (2014). Ensemble approach for projections of return periods of extreme water levels in Estonian waters. Continental Shelf Research, 91, 201−210.10.1016/j.csr.2014.09.012.
Post, Piia; Kõuts, Tarmo (2014). Characteristics of cyclones causing extreme sea levels in the northern Baltic Sea. Oceanologia, 56(S) (2), 241−258.10.5697/oc.56-2.241.
Lessin, Gennadi; Raudsepp, Urmas; Stips, Adolf (2014). Modelling the influence of major Baltic inflows on near-bottom conditions at the entrance of the Gulf of Finland. PLoS ONE, 9 (11), e112881.
Suursaar, Ü.; Alari, V.; Tõnisson, H. (2014). Multi-scale analysis of wave conditions and coastal changes in the north-eastern Baltic Sea. Journal of Coastal Research, SI 70, 223−228.10.2112/SI70-038.1.
Keevallik, Sirje; Spirina, Natalja; Sula, Eva-Maria; Vau, Inga (2014). Statistics of different public forecast products of temperature and precipitation in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 63 (2), 174−182.
Viitak, Marili; Maljutenko, Ilja; Alari, Victor; Suursaar, Ülo; Rikka, Sander; Lagemaa, Priidik (2016). The impact of surface currents and sea level on the wave field evolution during St. Jude storm in the eastern Baltic Sea. Oceanologia, 58 (3), 176−186.10.1016/j.oceano.2016.01.004.
Rodin, Artem; Didenkulova, Ira; Pelinovsky, Efim (2016). Numerical study for run-Up of breaking waves of different polarities on a sloping beach. In: Pelinovsky, Efim; Kharif, Christian (Ed.). Extreme Ocean Waves (155−172). Cham: Springer.10.1007/978-3-319-21575-4_9.
Didenkulova, Ira; Pelinovsky, Efim; Sergeeva, Anna (2016). Runup of long irregular waves on plane beach. In: Pelinovsky, Efim; Kharif, Christian (Ed.). Extreme Ocean Waves (141−153). Cham: Springer.10.1007/978-3-319-21575-4_8.
Sipelgas, L.; Raudsepp, U. (2015). Comparison of hyperspectral measurements of the attenuation and scattering coefficients spectra with modeling results in the north-eastern Baltic Sea. Estuarine, coastal and shelf science, 165, 1−9.
Kolesova, N.; Kõuts, M.; Siimon, K.-L.; Raudsepp, U. (2014). Changes in the morphology of Fucus vesiculosus L. and abundance of seaweed associated fauna along the coastal sea of Estonia. Baltic International Symposium (BALTIC), 2014 IEEE/OES, 1−12.10.1109/BALTIC.2014.6887832.
Soosaar, Edith; Hetland, Robert D.; Horner-Devine, Alexander; Avener, Margaret E.; Raudsepp, Urmas (2014). Offshore spreading of buoyant bulge from numerical simulations and laboratory experiments. IEEE Xplore: Baltic International Symposium (BALTIC), 2014 IEEE/OES, 27-29 May 2014, Tallinn Estonia. IEEE,.10.1109/BALTIC.2014.6887890.
Erm, Ants; Voll, Martin; Buschmann, Fred; Roots, Ott. (2014). Profile of Hg, Cd, Cu, Pb and Zn, PCDDs, PCDFs and dl_PCBs in the bottom boundary layer of some North-Estonian coastal areas. Baltic International Symposium (BALTIC), 2014 IEEE/OES: IEEE/OES Baltic International Symposium, Tallinn, 24-27.05.2014. IEEE, 1−12.10.1109/BALTIC2014.6887865.
Kolesova, N., Siimon, K.-L., Raudsepp, U. (2014). Spatial distribution of macrozoobethos according to environmental conditions in the Lahepere Bay region. Baltic International Symposium (BALTIC), 2014 IEEE/OES, 1−8.10.1109/BALTIC.2014.6887884.
Lips, Urmas; Laanemets, Jaan; Lips, Inga; Liblik, Taavi; Suhhova, Irina; Suursaar, Ülo (2017). Wind-driven residual circulation and related oxygen and nutrient dynamics in the Gulf of Finland (Baltic Sea) in winter. Estuarine Coastal and Shelf Science, 195, 4−15.10.1016/j.ecss.2016.10.006.
Juhendamised
Juhendamised
Anneliis Peterson, magistrikraad, 2015, (juh) Karin Ojamäe; Inga Lips, Miksotroofse dinoflagellaadi Heterocapsa triquetra kasvudünaamika ja toitainete omastamine., Tallinna Tehnikaülikool, Meresüsteemide Instituut.
Natalja Buhhalko, doktorikraad, 2015, (juh) Inga Lips, Processes influencing the spatio-temporal dynamics of nutrients and phytoplankton in the Gulf of Finland, Baltic Sea. (Toitainete ja fütoplanktoni ajalis-ruumilist muutlikkust mõjutavad protsessid Soome lahes, Läänemeres.), Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Okeanograafia õppetool.
Elina Šatova, magistrikraad, 2015, (juh) Inga Lips; Peeter Laas, Spatio-temporal variation of bacterioplankton community composition across vertical clines in the Gulf of Finland. (Bakterplanktoni koosluse ajalis-ruumiline muutlikkus läbi vertikaalsete hüppekihtide Soome lahes.), Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut.
Priit Vellamäe, magistrikraad, 2014, (juh) Urmas Lips, Lainetuse parameetrite hindamine lainepoi abil ja muude kasutusel olevate meetoditega, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
Stella-Theresa Stoicescu, magistrikraad, 2014, (juh) Urmas Lips, Soome lahe keskkonnaseisundi hindamine: erinevate meetodite võrdlus (eutrofeerumise valdkonnas), Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
Laura Siitam, magistrikraad, 2014, (juh) Liis Sipelgas, Süvendustööde mõju heljumi kontsentratsiooni ruumilisele jaotusele, hinnatuna kaugseire andmetest, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.