See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT19-6
IUT19-6 "Erinevat mastaapi füüsikaliste protsesside mõju biogeokeemilise signaali dünaamikale stratifitseeritud Läänemeres (1.01.2014−31.12.2019)", Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut.
IUT19-6
Erinevat mastaapi füüsikaliste protsesside mõju biogeokeemilise signaali dünaamikale stratifitseeritud Läänemeres
Multi-scale physical processes controlling the biogeochemical signal dynamics in the stratified Baltic Sea
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia60,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt25,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia15,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014230 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015230 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016230 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017230 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018230 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019230 000,00 EUR
1 380 000,00 EUR

Uurimistöö on suunatud Läänemere kui süsteemi prognoositavuse edendamisele. Selle fookuses on erinevat mastaapi füüsikalised protsessid, mis oluliselt mõjutavad biogeokeemilist aineringet ja kontrollivad ainete/osakeste/reostuse transporti ja segunemist mere piirikihtides (ülemine segunenud kiht ja põhjalähedane veekiht) ja hüppekihtides (termokliin ja halokliin). Uurimismeetoditest on kesksel kohal uutel tehnoloogiatel põhinevad kontaktmõõtmised kombineeritult kaugseire ja kõrglahutusega numbrilise modelleerimisega, mis võimaldab registreerida füüsikalise ja biogeokeemilise signaali dünaamikat laias aja- ja ruumiskaalade vahemikus. Teema realiseerumisel saavutatakse oluline edasiminek dünaamilise okeanograafia muutuva paradigma kohaselt vertikaalset transporti ja segunemist oluliselt kontrollivate sub-mesomastaapsete füüsikaliste protsesside ja nende poolt biogeokeemilisele aineringele avaldatava mõju kvantitatiivsel kirjeldamisel kihistunud Läänemeres.
The research topic aims at enhancing the predictability of the Baltic Sea system. It is focused on multi-scale physical processes that significantly control the biogeochemical cycles of substances as well as mixing and dispersion of particles and pollutants, especially in the boundary layers (near-surface and near-bottom layer) and in the pycnoclines (seasonal thermocline and halocline) of the Baltic Sea. The in-situ observations using new technologies combined with remote sensing and high-resolution numerical simulations are the main study method that allows tracking of physical and biogeochemical signal dynamics at a wide range of temporal and spatial scales. A substantial step forward will be made in the quantitative description of submesoscale processes, which according to the changing paradigm in dynamical oceanography control significantly the vertical transport and mixing, and their impact on the biogeochemical cycles in the stratified Baltic Sea.
Uurimistöö eesmärgiks oli saada uusi teadmisi Läänemere kui süsteemi jaoks oluliste protsesside seaduspärasustest. Peamiseks meetodiks olid välieksperimendid, sh kasutades uutel tehnoloogiatel põhinevaid kontaktmõõtmisi ja laboratoorsed analüüsid kombineeritult kaugseire ja kõrglahutusega numbrilise modelleerimisega. Esmakordselt Läänemeres tõendati sub-mesomaastaapsete protsesside rolli energia ülekandel mesomastaapsest väiksematele ruumiskaaladele. Kõrglahutusega mudeli abil kirjeldati mere pinnakihis domineerivaid sub-mesomastaapseid struktuure, mis moodustavad tsüklonaalseid keeriseid ja triipe ja aitavad selgitada satelliidipiltidelt nähtavate fütoplanktoni jaotuste teket. Kirjeldati 2014. a Põhjamere vee suure sissevoolu mõju okeanograafilistele väljadele merealal Gotlandi süvikust Soome laheni. Sissevoolu mõjul toimus Gotlandi basseini halokliini aluse hapnikuvaese ja fosforirikka vee levik Läänemere kirdeosa süvakihti. Hapnikuvaegus Soome lahe põhjalähedases kihis kasvatab setetest vabaneva fosfori hulka ja talviste segunemistega transporditakse fosfor mere ülakihti. Näidati, et viimase 35 aastaga on stratifikatsioon enamuses Läänemere sügavates basseinides tugevnenud. Mudeleksperimendid demonstreerisid jugahoovuste olemasolu Liivi ja Soome lahe rannikumeres ja eelistatult päripäeva toimivat tsirkulatsiooni lahtede pinnakihis suvekuudel. Kirjeldati miksotroofsete ja vertikaalselt migreeruvate liikide rolli biogeokeemilises aineringes stratifitseeritud Läänemeres. Kevadõitsengu teises faasis domineeriv ripsloom Mesodinum rubrum võib oluliselt mõjutada suviseks õitsenguks alles jäävat fosfaatide hulka pinnakihis ja nitrakliini sügavust. Esmakordselt maailmas dokumenteeriti saagi püüdmise mehhanism dinoflagellaadi Dinophysis acuta ja ripslooma M. rubrum toitumissuhetes ja vetika Heterocapsa triquetra toitainete omastamine pimedas ja külmas keskkonnas.