"Tippkeskused" projekt TAR16012
TAR16012 "Teadmistepõhise ehituse tippkeskus (1.10.2015−1.03.2023)", Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool.
TAR16012
Teadmistepõhise ehituse tippkeskus
Zero energy and resource efficient smart buildings and districts
ZEBE
1.10.2015
1.03.2023
Tippkeskused
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT230 Hooneehitus2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)55,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.8. Elektrotehnika ja elektroonikaT190 Elektrotehnika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)30,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT152 Komposiitmaterjalid2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).15,0
AsutusRiikTüüp
SA Archimedes
PerioodSumma
01.10.2015−01.03.20234 143 275,00 EUR
4 143 275,00 EUR

Hoonete ning ehitatud piirkondade energia- ja ressursitõhususega tegelevas tippkeskuses on kuus uurimisrühma kolmest ülikoolist. Tippkeskus otsib lahendusi nullenergiahoonete ehitamiseks, hoonetes toimuva energiatarbimise ja -tootmise kokkusobitamiseks tsentraalse energiatootmisega ning ressursitõhususe parandamiseks nii energiatõhususe kui puidu kasutuse lisamise abil. Tippkeskuse teemad lähtuvad praeguste liginullenergiahoonetega seotud suurtest tehnilistest ja majanduslikest väljakutsetest, mille lahendamiseks on vaja teaduslikke uuringuid, uute lahenduste leidmist ning nende katsetamist näiteks pilootprojektides, et pikemas perspektiivis oleks võimalik jõuda nullenergiahooneteni. Nullenergiahooned on energia efektiivse kasutamise ja tootmisega seotud probleemipõhine teema, mis koondab enda alla hoonete energiatõhususe, ehitusfüüsika, sisekliima, tehnosüsteemide, teatud osa arhitektuurist, ehitusmajanduse ning taastuvenergia lokaal- ja hajatootmise lahendused. Kuna ei ole olemas ühtegi üksikut lahendust või tehnoloogiat, mis teeks hoonest nullenergiahoone, siis on vajalik kõigi nende valdkondade teadlaste koostöö ning tulemuste oskuslik kokkusobitamine töötavateks terviklahendusteks. Nullenergiavaldkond jaguneb kaheks uurimissuunaks, kus tegeletakse järgmiste tehniliste lahenduste ja tehnoloogiatega: - Energiatõhususe uurimissuuna teemad jagunevad passiivseteks ja aktiivseteks meetmeteks, nii hooneautomaatika abil juhitavateks kui isereguleeruvateks, mille eesmärgiks on lihtsasti kasutatavate ja hooldatavate hoonete kontseptsioonide ja projekteerimisstrateegiate valminime, et tagada kasutajate heaolu energia- ja kulutõhusal viisil. - Tarbimise juhtimise ja lokaalse tootmise uurimissuund tegeleb energia tootmise, muundamise ning salvestamise küsimustega, mis väljuvad hoone tasemelt tsentraalse energiasüsteemi tasemele selleks, et tagada hoonete ja energiasüsteemi optimaalne koostöö ning arendada välja selle hindamist võimaldav metoodika. Kolmas, ressursitõhususega tegelev uurimissuund töötab puidu kasutamist piiravate tehniliste pudelikaelade lahendamise nimel. Kesksed uurimisteemad on seotud tugevus- ja ilmastikukindlusomadusi parandavate komposiitmaterjalide tootmisega ning puithoonete ja -konstruktsioonide tulepüsivuse parandamisega. Tippkesksuse kolmes uurimissuunas töötab kokku kuus uurimisrühma: - TTÜ liginullenergiahoonete uurimisrühm, Jarek Kurnitski, Targo Kalamees - TTÜ jõuelektroonika ja tarbimise juhtimise uurimisrühm, Dmitri Vinnikov, Argo Rosin - TTÜ komposiitmaterjalide uurimisrühm, Meelis Pohlak, Jüri Majak - EMÜ looduslike ehitusmaterjalide uurimisrühm, Jaan Miljan - EMÜ hajaenergeetika uurimisrühm, Andres Annuk - TÜ füüsika instituudi uurimisrühm, Martin Timusk
ZEBE Center of Excellence in Research (CER) contributes to energy and resource efficiency improvement in buildings and districts. It is based on Nearly Zero Energy Buildings (nZEB), Power Electronics and Demand Side Management (IEEM) and Wooden Structures and Composites (WSC) research groups of Tallinn University of Technology (TUT), and Institute of Physics of University of Tartu (UT) and Rural Building research group of Estonian University of Life Sciences (EMÜ). ZEBE CER consolidates researchers and key competences of these five existing research groups in three Estonian universities active in ZEBE domain. ZEBE CER proposal contributes to Estonian Smart Specialization growth area of More Efficient Use of Resources, Smart and more efficient construction of buildings. On European level ZEBE CER proposal contributes to European objective of 20% primary energy savings in 2020 that is one of the five headline targets of the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Research is focused to zero energy, embodied energy and recourse efficiency, and renewable energy topics which are structured into three research groups: • Zero energy and resource efficient smart buildings (nZEB research group); • Resource efficient wooden structures and composites (WSC research group); • Intelligent and efficient energy management for ZEB (IEEM research group). nZEB research group will focus on research of new technical solutions for zero energy buildings considering both building envelope and HVAC-systems, and design process improvements regarding utilization of BIM and passive measures. WSC research group aims to improve the resource efficiency through wider use of wooden materials by solving critical fire safety and manufacturing issues of wooden structures and composites being current barriers. IEEM research group will concentrate its research efforts on the energy generation, storage, distribution and optimal use inside the ZEB. To achieve the highest possible flexibility, energy performance and reliability the power flow control in ZEB will be realized by means of power electronic converters with special focus on synthesis and experimental study of novel converter topologies adopted for ZEB applications. Finally, nZEB and IEEM will join forces to study interactions between buildings and energy system by district scale energy use and generation modelling and management with the aim to develop a novel methodology allowing to assess the building level energy efficiency and renewable energy solutions effects on the total energy system performance.
TegevusProtsent
Alusuuring30,0
Rakendusuuring70,0

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jarek KurnitskidoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Professor (1,00) Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Direktor (1,00) Aalto Ülikool, School of Engineering, Adjunct Professor of Nearly Zero Energy Buildings (0,40)EST / ENG01.10.2015−01.03.2023

Põhitäitjad (3)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Targo KalameesdoktorikraadTargo Kalamees, Praktiseeriv ehitusinsener (1,00) Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Professor, õppetooli juhataja (1,00)EST / ENG01.10.2015−01.03.2023
Meelis PohlakdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootearenduse õppetool, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.10.2015−01.03.2023
Dmitri VinnikovdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Vanemteadur, jõuelektroonika grupi juht (1,00)EST / ENG01.10.2015−01.03.2023

Täitjad (3)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Fabio AuriemmadoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut , Teadur (1,00)EST / ENG01.10.2015−01.03.2023
Jüri MajakdoktorikraadTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Tootmistehnika õppetool, Juhtivteadur (1,00) 1987-1990 assistent, EPA 1990-1992 vanemõpetaja, EPA 1992-2002 dotsent, Tartu Ülikool 2003-2005 dotsent, Audentese Ülokool EST / ENG01.10.2015−01.03.2023
Argo RosindoktorikraadOÜ SÜSTEEMITEHNIKA, juhatuse liige Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Teadusprodekaan (0,20) Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.10.2015−01.03.2023
Publikatsioonid
Publikatsioonid
-
Melsas, R.; Rosin, A.; Drovtar, I. (2016). Value stream mapping for evaluation of load scheduling possibilities in a district heating plant. 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Florence, Italy, 7-10 June 2016. Florence, Italy: IEEE, 1−6.10.1109/EEEIC.2016.7555696.
Husev, O.; Strzelecki, R.; Blaabjerg, F.; Chopyk, V.; Vinnikov, D. (2016). Novel Family of Single-Phase Modified Impedance-Source Buck-Boost Multilevel Inverters With Reduced Switch Count. IEEE Transactions on Power Electronics, 31 (11), 7580−7591.10.1109/TPEL.2016.2569535.
Vinnikov, D; Zakis, J; Chub, A; Liivik, L. (2016). Asymmetrical PWM Control of Galvanically Isolated Impedance-Source Series Resonant DC-DC Converters. CPE-POWERENG 2016 - joint conference of the 10th edition of CPE (the International Conference on Compatibility and Power Electronics) and the 6th edition of POWERENG (the International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives), Bydgoszcz, Poland, 29.06 – 01.07.2016. IEEE, 341−346.
Vinnikov, D.; Zakis, J.; Chub, A.; Liivik, L. (2016). Asymmetrical PWM Control of Galvanically Isolated Impedance-Source Series Resonant DC-DC Converters. CPE_POWERENG’2016: CPE_POWERENG’2016 - Joint conference of the 10th edition of CPE (the International Conference on Compatibility and Power Electronics) and the 6th edition of POWERENG (International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives). IEEE, 341−346.10.1109/CPE.2016.7544211.
Grabarek; M., Strzelecki; R., Tomasov; V., Vinnikov; D. (2016). Four Level Inverter’s DC Bus Voltage Balancing with 3-Terminal DAB Converter. 2016 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Bydgoszcz, Poland, June 29 - July 1, 2016. IEEE, 396−401.
Liivik, E; Chub, A; Vinnikov, D. (2016). Efficiency Improvement from Topology Modification of the Single-Switch Isolated Quasi-Z-Source DC-DC Converter. 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON). Riga, Latvia: IEEE, 1−7.10.1109/RTUCON.2016.7763118.
Vinnikov, D; Chub, A; Liivik, E. (2016). Single-Switch Galvanically Isolated Step-Up DC-DC Converter for Residential Photovoltaic Applications. Proceedings of the IECON2016 - 42nd Annual Conference of the Industrial Electronics Society, Florence (Italy), October 24-27, 2016: IECON2016, Florence (Italy), October 24-27, 2016. IEEE, 1−5.10.1109/IECON.2016.7793776.
Vill, K.; Rosin, A.; Lehtla, M. (2016). Modeling of Demand Side Management Scenarios in Apartment Buildings. Proceedings of Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ), 2016: Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ2016), Tallinn, 29-31 august, 2016. Tallinn: IEEE Power and Energy Society (www.ieee-pes.org), 113−118.10.1109/PQ.2016.7724099.
Hürmeydan, S.; Rosin, A.; Vinnal, T. (2016). Effects of PV microgeneration on rural LV network voltage quality - harmonics and unbalance. Proceedings of Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ), 2016: Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ2016), Tallinn, 29-31 august, 2016. Tallinn: IEEE Power and Energy Society (www.ieee-pes.org), 97−100.10.1109/PQ.2016.7724096.
Beg, N.; Rahmoun, A.; Armstorfer, A.; Rosin, A.; Biechl, H. (2016). Determination methods for controller parameters of back-to-back converters in electric power grids. Proceedings of Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ), 2016: Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ2016), Tallinn, 29-31 august, 2016. Tallinn: IEEE Power and Energy Society (www.ieee-pes.org), 157−164.10.1109/PQ.2016.7724106.
Kuusk, K.; Kalamees, T. (2016). Estonian Grant Scheme for Renovating Apartment Buildings. Energy Procedia: SBE16 Tallinn and Helsinki Conference Build Green and Renovate Deep, 5-7 October 2016, Tallinn and Helsinki. Elsevier, 628−637.10.1016/j.egypro.2016.09.113.
Melsas, R.; Rosin, A.; Drovtar, I. (2016). Value Stream Mapping for Evaluation of Load Scheduling Possibilities in a District Heating Plant. Transactions on Environment and Electrical Engineering, 1 (3), 62−67.10.22149/teee.v1i3.34.
Hürmeydan, S.; Rosin, A.; Vinnal, T.; Jagomägi, A. (2016). Effects of PV microgeneration on rural LV network voltage quality. 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, Latvia,13-14 Oct. 2016. IEEE, 1−4.10.1109/RTUCON.2016.7763083.
Melsas, R.; Rosin, A.; Drovtar, I. (2016). Wind park cost efficiency increase through direct cooperation with demand side response provider. 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, Latvia,13-14 Oct. 2016. IEEE, 1−5.dx.doi.org/10.1109/RTUCON.2016.7763119.
Lebedev, D.; Rosin, A.; Kütt, L. (2016). Simulation of real time electricity price based Energy Management System. IECON 2016 - 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society: IECON 2016 - 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Florence, Italy, 2016. IEEE, 2106−2110.dx.doi.org/10.1109/IECON.2016.7793991.
Chub, A.; Vinnikov, D.; Kosenko, R.; Liivik, L. (2017). Wide Input Voltage Range Photovoltaic Microconverter with Reconfigurable Buck-Boost Switching Stage. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64 (7), 5974−5983.10.1109/TIE.2016.2645891.
Chub, A.; Husev, O.; Blinov, A.; Vinnikov, D. (2017). Novel Isolated Power Conditioning Unit for Micro Wind Turbine Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64 (7), 5984−5993.10.1109/TIE.2016.2645890.
Rosin, Argo; Link, Siim; Lehtla, Madis; Martins, João; Drovtar, Imre; Roasto, Indrek. (2017). Performance and feasibility analysis of electricity price based control models for thermal storages in households. Sustainable Cities and Society, ??? [ilmumas].
Rosin, Argo; Link, Siim; Lehtla, Madis; Martins, João; Drovtar, Imre; Roasto, Indrek (2017). Performance and feasibility analysis of electricity price based control models for thermal storages in households. Sustainable Cities and Society, xx−xx [ilmumas].
Auriemma, F. (2017). Acoustic performance of micro-grooved elements. Applied Acoustics, 122 (July), 128−137.10.1016/j.apacoust.2017.02.019.
Vinnikov, D., Chub, A., Liivik, E. (2017). Multiphase Galvanically Isolated Impedance-Source DC-DC Converter for Residential Renewable Energy Applications. Proceedings of the 2017 IEEE International Symposium on Industrial Electronics: Proceedings of the 2017 IEEE International Symposium on Industrial Electronics Edinburgh, Scotland, United Kingdom, 19-21 June 2017. 2017: IEEE, 1775−1780.
Auriemma, F. (2017). A double-layer acoustic absorber as potential substitute for traditional micro-perforated elements. Proceedings of meetings on acoustics Acoustical Society of America, 141 (5), 3872−3883.10.1121/1.4988656.
Vill, K.; Rosin, A. (2017). Identification of Estonian weak low voltage grid topologies. Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe): 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Milan, Italy, 6-9 June 2017. IEEE, 1−5.10.1109/EEEIC.2017.7977757.
Ilomets, S.; Kalamees, T.; Vinha, J. (2017). Indoor hygrothermal loads for the deterministic and stochastic design of the building envelope for dwellings in cold climates. Journal of Building Physics, 1−31.10.1177/1744259117718442.
Blinov, A.; Kosenko R.; Chub A. (2017). Evaluation of Low- and High-Voltage GaN Transistors in Soft Switching DC-DC Converter. 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017.. Kiev, Ukraine : IEEE, 544−547.
Makovenko, E.; Husev, O.; Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2017). Three-level single-phase quasi-Z source inverter with active power decoupling circuit. 2017 18th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM). IEEE Conference Publications, 497−502.10.1109/EDM.2017.7981804.
Makovenko, E.; Husev, O.; Zakis; J.; Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2017). Passive power decoupling approach for three-level single-phase impedance Source Inverter based on resonant and PID controllers. IEEE CPE-POWERENG 2017. IEEE, 516−521.10.1109/CPE.2017.7915225.
Liivik, E., Chub, A., Kosenko, R., Vinnikov, D. (2017). Low-Cost Photovoltaic Microinverter with Ultra-Wide MPPT Voltage Range. 6th International Conference on Clean Electrical Power Renewable Energy Resources Impact: 6th International Conference on Clean Electrical Power Renewable Energy Resources Impact, Santa Margherita Ligure, 27–29 June 2017. IEEE, 46−52.10.1109/ICCEP.2017.8004790.
Chub, A.; Siwakoti, Y.; Vinnikov, D.; Blaabjerg, F. (2017). Sheppard-Taylor Isolated High Boost DC-DC Converter. Proceedings of 2017 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). Tampa, FL, USA: IEEE, 1695−1699.10.1109/APEC.2017.7930927.
Roncero-Clemente, C.; Husev, O.; Stepenko, S.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2017). Interleaved Single-Phase Quasi-Z-Source Inverter with Special Modulation Technique. Proceedings of 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). IEEE, 1−6.
Vinnikov, D.; Kosenko, R.; Chub, A.; Liivik, E. (2017). Shade-Tolerant Photovoltaic Microinverter with Time Adaptive Seamless P-V Curve Sweep MPPT. 19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, will take place in Warsaw, Poland, from 11 to 14 September 2017.. Warsaw, Poland: IEEE, P1−P7 [ilmumas].