"Aparatuuri toetus" projekt SF0182721s06AP
SF0182721s06AP "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182721s06 raames (1.01.2010−31.12.2011)", Maris Laan, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
SF0182721s06AP
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182721s06 raames
1.01.2010
31.12.2011
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB530 Südame-veresoonkonna haigused 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)15,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.3. GeneetikaB220 Geneetika, tsütogeneetika 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt70,0
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB570 Sünnitusabi, günekoloogia, androloogia, paljunemine, seksuaalsus 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)15,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2010−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201163 911,65 EUR
63 911,65 EUR

Projekt sisaldab reproduktiiv- (gonadotropiinide ja kasvuhormooni/platsenta laktogeenide) ja kardiovaskulaarfunktsiooni (vererõhu regulatsioon, südame embrüonaalne morfogenees) eest vastutavate geenide ja genoomisegmentide mitmekülgset analüüsi. Töö on suunatud genoomi dünaamiliste komponentide (segmentaalsed duplikatsioonid, funktsionaalselt interakteeruvad geenid, sense-antisense geenide paarid) ning evolutsioonis konserveerunud mittekodeerivate piirkondade uurimisele. Detailsed eesmärgid ja küsimused: (1) LHB/CGB ja GH/CSH geeniklastrite DNA struktuur, järjestus, varieeruvus, geenikonversiooni roll selle kujundamisel ja evolutsioon primaatide liinil; LHB/CGB ja GH/CSH geenide ekspressiooni- ning imprintingumustrid; LHB/CGB geeni- ja struktuurivariantide potentsiaalne seos korduvate spontaanabortidega ning GH/CSH variantide võimalik seos intrauteriinse kasvupeetusega; (2) uute vererõhku reguleerivate kandidaatgeenide leidmine Euraasia populatsioonides, kõrgvererõhutõvega ja selle tüsistustega seotud mutatsioonide ja haplotüüpide tuvastamine; evolutsioonis konserveerunud mittekodeerivate piirkondade roll geeniregulatsiooni elementidena; antisense RNA molekulide roll kõrgvererõhutõve kujunemises oluliste geenide avaldumises; Eestis levinud kaasasündinud südamerikete perekondlike vormide avaldumisega seotud geenide mutatsioonide tuvastamine.
The proposed project is focused on genomic segments and genes responsible for the reproductive (gonadotropins and growth hormone/placental lactogen) and cardiovascular function (blood pressure regulation, embryonic morphogenesis of the heart). The research includes the analysis of the dynamic components of the genome (segmental duplications, functionally interacting genes, sense-antisense transcript pairs) and evolutionarily conserved non-coding regions. Detailed aims and questions: (1) structure, variation, gene conversion activity and evolution, expression and imprinting patterns of LHB/CGB and GH/CSH gene clusters on primate lineage; association of LHB/CGB gene polymorphisms and structural variants with recurrent miscarriage, and GH/CSH variation with intrauterine growth retardation; (2) identification of novel blood pressure regulating genes in Eurasian populations, detection of hypertension-associated polymorphic and haplotypic variants; evolutionarily conserved non-coding genomic segments as gene regulatory elements; role of antisense RNA molecules in regulating genes responsible for hypertension; detection of disease mutations for familiar cases of congenital heart disease in Estonia.