This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD517
MOBJD517 "Seeing Through Numbers: Counting and Mapping Religious Communities in the Baltic Provinces, 1840-1914 (1.09.2019−31.08.2021)", Catherine Helen Gibson, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies.
MOBJD517
Nähes läbi numbrite: loendades ja kaardistades usukogukondi Balti provintsides, 1840-1914
Seeing Through Numbers: Counting and Mapping Religious Communities in the Baltic Provinces, 1840-1914
1.09.2019
31.08.2021
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.3. History and ArchaeologyH240 Contemporary history (circa 1800 to 1914) 6.1 History and archaeology50,0
2. Culture and Society2.3. History and ArchaeologyH260 History of science 6.1 History and archaeology25,0
2. Culture and Society2.2. TheologyH180 History of the Christian church 6.3 Philosophy, ethics and religion25,0
PeriodSum
01.09.2019−31.08.202181 359,42 EUR
81 359,42 EUR

Projekt uurib, kuidas religioon oli keskne, kuid tihti alahinnatud mõjutaja Vene impeeriumi aegses elus ja poliitikas Balti provintsides 19. sajandil. Teadusajaloolist lähenemist kasutades uuritakse usutunnistusega seotud statistilise andmestiku kogumist ja töötlemist ning analüüsitakse, kuidas andmete visualiseerimise tehnikaid, nagu sotsiaalkartograafia ja diagrammid kasutati hoiakute ja poliitika kujundamisel usutunnistusega seotud küsimustes. Projektis uuritakse rikkalikule arhiivimaterjalile toetudes, kuidas religioonist sai vastuolude ala impeeriumi juhtide, teadlaste ja kohaliku elanikkonna jaoks. Projekt asetab Balti juhtumi laiemasse võrdlevasse ja rahvusteülesesse perspektiivi, et hinnata, kuivõrd olid Balti provintsid Vene Impeeriumi jaoks mudeliks religioosse mitmekesisusega tegelemisel ja mõista, kuidas kohalikud arengud statistilises mõtlemises olid haaratud laiematesse 19. sajandi debattidesse statistilise internatsionalismi üle.
This project investigates the extent to which religion was a central, but often underestimated, factor in imperial life and politics in the Baltic Provinces. Using a history of science approach, the project examines the collection and management of statistical data on confessional issues and analyses how techniques of data visualisation, such as social cartography and diagrams, were used to shape attitudes and policies towards confessional matters. Drawing on rich archival sources, the project studies how religion emerged as a terrain of contestation among imperial administrators, scholars, and the local population. The project situates the Baltic case in a wider comparative and transnational perspective to assess the extent to which the Baltic Provinces provided a model for the Russian Empire to tackle questions of religious diversity and to understand how local developments in statistical thinking were embedded in wider nineteenth-century debates about statistical internationalism.