This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD559
MOBJD559 "Transitions to Adulthood in the Context of the Great Recession in Europe (1.12.2019−30.11.2021)", Katrin Vanessa Schwanitz, Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies.
MOBJD559
Üleminekud täiskasvanuikka Euroopa suure majanduslanguse kontekstis
Transitions to Adulthood in the Context of the Great Recession in Europe
1.12.2019
30.11.2021
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.11. Social SciencesS250 Demography 5.4 Sociology100,0
InstitutionRolePeriod
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studiescoordinaator01.12.2019−30.11.2021
PeriodSum
01.12.2019−30.11.202176 125,76 EUR
76 125,76 EUR

Projekti eesmärk on uurida, kuidas viimane suur majanduskriis on mõjutanud noorte elutee põhivaldkondi ja täiskasvanuks saamise protsesse Euroopas. Majanduskriisi noorte eluteele avaldatud mõju uuringud on alles algusjärgus ja keskendunud seni valdavalt lühiajalistele üksikmõjudele tööhõive ja sündimuse vallas. Projektil on kolme peamist lähtekohta. Esiteks, kriisi poolt mõjutatud valdkonnad (perekond, haridus ja tööhõive) on üksteisega tihedas vastasmõjus. Teiseks, kriisi mõju varieerub oluliselt ühiskondade lõikes. Kolmandaks, kriisi mõju käsitlemisel on tarvis silmas pidada ja eristada vanuse, kalendriaja ja põlvkonnaga seonduvaid mõjusid. Eelnevale toetudes, annab projekt uudse sissevaate noorte elukäikudesse pärast majanduskriisi sotsiaal-kultuuriliste tegurite ja poliitikate rollist noorte elus esineva ebavõrdsuse taastootmisel. Projekt panustab võrdlevate eluteeuuringute valdkonna edendamisse, samuti on eeldatavad tulemused olulised teaduspõhise poliitikakujunduse sisendina.
The project investigates how the Great Recession has shaped multiple, interrelated life course domains (family, education, and employment) in the transition to adulthood across different European nations. Our approach builds from three key premises. First, the Great Recession affects interrelated life course domains: family, education, and employment. Second, there are critical country differences in the Great Recession and its consequences. Third, we must recognize and distinguish analytical levels: age, historical time, and generation. Building from them and applying the life course perspective and its analytical tools as a guiding framework, we will gain novel insight (1) into diverging destinies of young Europeans after the economic crisis and (2) into the role of a country’s socio-cultural and policy make-up in the reproduction of inequality. In doing so, the project will advance the field of comparative life course research but also improve the knowledge base for policy making.