This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Hinnang praegustele ja 5G kasutuselevõtmisega kaasnevatele võimalikele tervisemõjudele, mis on seotud mitteioniseeriva kiirgusega (5GEMF)" project 5GEMF1
5GEMF1 "Assessment of current and 5G caused possible health effects related to nonionizing radiation" (1.09.2021−31.08.2022); Principal Investigator: Maie Bachmann; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Health Technologies; Financier: Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications; Financing: 60 000 EUR.
5GEMF1
Hinnang praegustele ja 5G kasutuselevõtmisega kaasnevatele võimalikele tervisemõjudele, mis on seotud mitteioniseeriva kiirgusega.
Assessment of current and 5G caused possible health effects related to nonionizing radiation
5GEMF
1.09.2021
31.08.2022
R&D project
Hinnang praegustele ja 5G kasutuselevõtmisega kaasnevatele võimalikele tervisemõjudele, mis on seotud mitteioniseeriva kiirgusega (5GEMF)
ETIS research fieldETIS research subfieldCERCS research fieldFrascati Manual research fieldPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.7. TelecommunicationsT180 Telecommunication engineering 2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering50,0
3. Health3.10. Occupational and Environmental MedicineB700 Environmental health 3.3 Health sciences50,0
PeriodSum
01.09.2021−31.08.202260 000,00 EUR
60 000,00 EUR

Uuringu eesmärgiks on analüüsida avaldatud tõenduspõhiste uuringute tulemusi ning anda nende põhjal Eesti teadlaskonna poolt hinnang mitteioniseeriva kiirguse, sh mobiilside 5G võimalikest mõjudest tervisele ning sõltuvalt sellest ka sisend mitteioniseeriva kiirguse nõuete ajakohastamiseks. Lisaks on eesmärgiks mõõta (erijuhtudel modelleerida) aktuaalseid tasemeid ning määrata ’worst case’ raadiokiirguse tasemed piisava valiku Eesti mobiilsidetugijaamade, sh 5G-tugijaamade lähialadel, et analüüsida raadiokiirgussituatsiooni avalikus ruumis. Uuringu tulemuseha koostatakse järeldused (tehnoloogia) tervisemõjude osas ja vajadusel ettepanekud elukeskkonna mitteioniseeriva kiirguse määruse nõuete ajakohastamiseks.
The main aim of the study is to review the published scientific data and, based on the analysis, to develop the expert opinion by the Estonian scientific community about the possible health effects caused by nonionizing radiation, including 5G generation mobile communication. Based on the analyses, the recommendations for modification of the nonionizing radiation safety requirements will be proposed. The additional aim of the study is to measure the actual levels of radiofrequency radiation and to determine the worst case in the sufficient number of points in areas close to base stations, including 5G base stations, for analyzing the radiofrequency situation in the public environment in Estonia. As the result of the study, the conclusions will be drawn up in radiofrequency EMF health effects and possible modification will be proposed for the regulations for health protection of the general population.