"Personaalse uurimistoetuse järeldoktori toetus" projekt PUTJD858
PUTJD858 "Biotõrje rakendamine metsanduses ning viiruste mõju tõrje efektiivsusele (1.05.2019−30.04.2021)", Tiia Drenkhan, Eesti Maaülikool.
PUTJD858
Biotõrje rakendamine metsanduses ning viiruste mõju tõrje efektiivsusele
Biocontrol efficiency in forestry modified by fungal viruses
1.05.2019
30.04.2021
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse järeldoktori toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia4.1 Põllumajandus, metsandus ja kalandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaülikoolkoordinaator01.05.2019−31.03.2021
PerioodSumma
01.05.2019−31.12.201923 800,00 EUR
01.01.2020−30.04.202160 480,00 EUR
84 280,00 EUR

Okaspuupuistud moodustavad enam kui pool Eesti metsamaast puistute pindala ja tagavara järgi. Juuremädanikud on olulised majanduslikku kahju tekitavad haigused okaspuudel. Okaspuupuistutes juuremädanike biotõrjel kasutatav preparaat Rotstop põhineb puitulagundaval seenel hiidkoorik (Phlebiopsis gigantea). Eestis kasutatakse Soomest isoleeritud hiidkooriku tüvel põhinevat preparaati, aga efektiivsem oleks kasutada Eesti loodusest isoleeritud seenetüve. Projekti eesmärgid on: i) isoleerida okaspuu kändudelt uusi potentsiaalseid juuremädanike biotõrjel kasutatavaid seenetüvesid ning laboratoorselt testida nende efektiivsust; ii) analüüsida võimalikke tegureid, mis võivad mõjutada biotõrjel kasutatavate seenetüvede efektiivsust (näiteks viirused) ning avaldada mõju okaspuukändude töötlemise tulemustele. Projekti tulemusel täiendatakse juuremädanike biotõrjel kasutatavate seenetüvede kollektsiooni, uuritakse viiruste mitmekesisust ja nende mõju isoleeritud seenetüvedele.
Conifers are common according to distribution of forest land area and growing stock. Root rot caused by Heterobasidion s.l. species is the most destructive disease of conifer trees in the northern hemisphere. The commercially available biopreparation Rotstop, based on the fungus Phlebiopsis gigantea, is used to control root rot in conifer stands. Nowadays, we are using P.gigantea strain isolated in Finland, but it would be preferable to use an indigenous biocontrol strain adapted to local conditions. The objectives of this project are: i) to investigate new biocontrol strains isolated from conifer stumps for their suitability against the root rot; ii) to get information on the factors that could influence the efficacy of these biocontrol fungi (mycovirus). The effects of viruses on biocontrol strains need to be investigated while they might affect the outcome of stump treatments; iii) will be established cultures of new biocontrol fungi, determine their virome and study virus effects.