"Horisont 2020 programm" projekt MP1GI18442R
MP1GI18442R (777107) "Personaalne meditsiin parema elukvaliteedi tagamiseks insuldi ennetava modelleerimise kaudu (1.05.2018−30.04.2022)", Lili Azin Milani, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli genoomika instituut.
777107
MP1GI18442R
Personaalne meditsiin parema elukvaliteedi tagamiseks insuldi ennetava modelleerimise kaudu
Personalised Medicine by Predictive Modeling in Stroke for better Quality of Life
PRESICE4Q
1.05.2018
30.04.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Horisont 2020 programm
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.3. GeneetikaB220 Geneetika, tsütogeneetika 1.6 Bioteadused33,0
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB726 Kliiniline bioloogia 3.1 Biomeditsiin33,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia 2.7 Keskkonnatehnika34,0
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.05.2018−30.04.2022366 250,00 EUR
366 250,00 EUR

PRECISE4Q-ga seadsime endale eesmärgiks minimeerida insuldiga kaasnevat koormust nii üksikisiku kui ühiskonna tasandil. Sel eesmärgil saavutamiseks loome mitmemõõtmelised andmepõhised ennustavad simulatsioonimudelid. See võimaldab esmakordselt individuaalset insuldiravi ja patsiendi vajaduste rahuldamist haiguse eri staadiumites (1. ennetamine, 2. äge ravi, 3. rehabilitatsioon, 4. taasintegreerumine). Insult on üks kõige tõsisemaid meditsiinilisi probleeme kaugeleulatuva rahvatervise ja sotsiaal-majandusliku mõjuga ning muutub üha aktuaalsemaks vananevas ühiskonnas. Integreerime heterogeensed sisendandmed multidistsiplinaarsetest allikatest: genoomika / mikrobioomika, biokeemilised andmed; pilditöötlusandmed, kaasa arvatud aju perfusiooni / funktsiooni mehhaanilised biofüsioloogilised mudelid; sotsiaalsed, elustiili ja soo andmed; majanduslikud ja töökoha andmed. Andmeid kogutakse kogu patsiendi eluea kohta ja mudelid võimaldavad patsiendil raporteerida enda heaolust, tulemustest ja elukvaliteedist. PRECISE4Q toodab erinevaid otsuste tugisüsteeme sõltuvalt patsiendi elueast/-etapist. Me võimaldame kasutajal optimeerida ennetus- ja ravirežiime aja jooksul. Anname toimetulekustrateegiad ja toetame heaolu ja taasühinemist ühiskondlikku elle ja töösse. PRECISE4Q prognoosimisvõime ja kliiniline täpsus valideeritakse tõeliste kliiniliste andmetega, mis on saadud 1. tulevatest kliinilistes uuringutes ja 2. suurte andmekogumite, nagu terviseregistrid, kohordi-uuringud, tervisekindlustuse andmed ja elektroonilised tervisekaardid, retrospektiivsete analüüsidega. PRECISE4Q-il on kliiniliselt mõõdetav ja jätkusuutlik mõju ning see aitab paremini mõista riski, tervist ja vastupidavuse tegureid. See võimaldab mõõta erineva intensiivsusega ja patsiendi eri elu etappidel rakendatud sekkumiste. Erinevalt praegustest skemaatilistest ravijuhenditest toetab PRECISE4Q patsienti terve eluea kestel personaalsete strateegiatega oma individuaalsete ja konkreetsete vajaduste jaoks.
With PRECISE4Q we set out to minimise the burden of stroke both for the individual and for society. To that end we will create multi-dimensional data-driven predictive simulation computer models. This will - for the first time - enable personalised stroke treatment and address the needs of the patient in the stage of the disease (1. Prevention, 2. Acute treatment, 3. Rehabilitation, 4. Reintegration). Stroke is one of the most severe medical problems with far-reaching public health and socio-economic impact and will gather momentum in an ageing society. We will integrate heterogeneous input data from multidisciplinary sources: genomics/microbiomics, biochemical data; imaging data including mechanistic biophysiological models of brain perfusion/function; social, lifestyle and gender data; economic and worklife data. Data will be collected over a patient’s life and the models will enable the patient to report wellbeing, outcome and quality of life. PRECISE4Q will output different decision support systems depending on the life stage the patient is in. We will enable the user to optimise prevention and treatment strategies over time. We will provide coping strategies and support well-being and reintegration into social life and work. The predictive capability and clinical precision of PRECISE4Q will be validated with real clinical data generated by 1. prospective clinical studies and by 2. retrospective analyses of big data-sets such as health registries, cohort studies, health insurance data and electronic health records. PRECISE4Q will have a clinically measurable and sustainable impact and will lead to better understanding of risk, health and resilience factors. It will allow to measure impact of interventions on different scales and in different stages in a patient’s life. In contrast to current schematic therapy guidelines, PRECISE4Q will support the patient throughout his life-long journey by personalised strategies for his or her individual and specific needs.
TegevusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
AOK NORDOST - DIE GESUNDHEITSKASSEpartnerSaksamaa Liitvabariik
CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLINkoordinaatorSaksamaa LiitvabariikTA asutus
DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBHpartnerSaksamaa LiitvabariikTA asutus
EMPIRICA GESELLSCHAFT FUER KOMMUNIKATIONS- UND TECHNOLOGIE FORSCHUNG MBHpartnerSaksamaa Liitvabariikettevõte
FUNDACIO INSTITUT GUTTMANNpartnerHispaania Kuningriik
INSTITIUID TEICNEOLAIOCHTA BHAILE ATHA CLIATHpartnerIirimaaTA asutus
LINKOPINGS UNIVERSITETpartnerRootsi Kuningriikülikool
MEDIZINISCHE UNIVERSITAT GRAZpartnerAustria Vabariikülikool
MINT LABSpartnerHispaania Kuningriikettevõte
UNIVERSITAET ZUERICHpartnerŠveitsi Konföderatsioonülikool