"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5757
ETF5757 (ETF5757) "Stressi poolt indutseeritud mutageneesi molekulaarsed alused pseudomonaadides (1.01.2004−31.12.2007)", Maia Kivisaar, Eesti Biokeskus.
ETF5757
Stressi poolt indutseeritud mutageneesi molekulaarsed alused pseudomonaadides
Molecular bases of stress-induced mutagenesis in pseudomonads
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.3. Geneetika601 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Biokeskuskoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004200 000,00 EEK (12 782,33 EUR)
01.01.2005−31.12.2005235 294,12 EEK (15 038,04 EUR)
01.01.2006−31.12.2006240 000,00 EEK (15 338,80 EUR)
01.01.2007−31.12.2007246 000,00 EEK (15 722,27 EUR)
58 881,44 EUR

Seni on stressi poolt indutseeritud mutageneesi bakterirakkudes uuritud peamiselt E. coli näitel. Samas ei ole kõik E. coli's kirjeldatud mutageneesimehhanismid üheselt ülekantavad teistele organismidele. Kavandatava uurimistöö eesmärgiks on uurida mutatsioonide tekkemehhanismide molekulaarseid aluseid perekond Pseudomonas bakterites, kontsentreerudes eeskätt neile protsessidele, mis võimaldavad bakteripopulatsiooni geneetilist kohastumist stressitingimustes. 1. Uurime transposooni Tn4652 transpositsiooni regulatsiooni stressitingimustes, keskendudes kahekomponendilise signaaliülekande süsteemi ColRS kaudu transpositsiooni kontrollivate faktorite identifitseerimisele. 2. Uurime Pseudomonas putida vigutekitavate DNA polümeraaside ekspressiooni regulatsiooni stressitingimustes. 3. Uurime, millist tüüpi mutatsioonide (erinevad asendusmutatsioonid, raaminihke mutatsioonid) tekkega on seotud P. putida stressis olevates rakkudes erinevad vigutekitavad DNA polümeraasid. 4. Uurime DNA valepaardumiste reparatsiooniraja (MMR) efektiivsust stressis olevates P. putida rakkudes ja selgitame välja, millist tüüpi mutatsioonide ärahoidmise eest see süsteem vastutab. Meiepoolsed uuringud võiksid lisada olulist teavet mutageneesi molekulaarsete mehhanismide kohta stressis olevates rakkudes ja aidata välja selgitada stressi poolt indutseeritud mutageneesi osatähtsust mikroobide evolutsioneerumisele.
So far, the mechanisms of stress-induced mutagenesis have mostly been studied in E. coli. However, recent evidence suggests that mechanisms responsible for stress-induced mutagenesis in E. coli are not entirely compatible with those from other organisms. The aim of this project is to study molecular bases of mutagenic processes in Pseudomonas by concentrating on mechanisms that allow genetic adaptation of microbial populations under environmental stress. 1. We will study regulation of transposition of Tn4652 under environmental stress, by concentrating on identification two-component signal transduction system ColRS-regulated factors controlling transposition of Tn4652. 2. We will study regulation of expression of P. putida error-prone DNA polymerases under stressful conditions. 3. We will specify which type of mutations (different base substitutions, frameshift mutations) are generated by error-prone DNA polymerase pol IV and pol V plasmid-encoded homologue in stationary phase cells of P. putida. 4. We will study efficiency of DNA mismatch repair pathway (MMR) in P. putida under stressful conditions and will specify which type of mutations this repair pathway could avoid. Results obtained from the proposed investigations would widen our awareness about molecular mechanisms of mutagenesis in stressed cells and will help to evaluate significance of stress-inducible mutagenesis in microbial evolution.