"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6080
ETF6080 "Mikroobne mitmekesisus ja aktiivsus madalate järved setetes ning vees (1.01.2005−31.12.2007)", Veljo Kisand, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut.
ETF6080
Mikroobne mitmekesisus ja aktiivsus madalate järved setetes ning vees
Microbial diversity and activity in the sediments and water column of shallow lakes
1.01.2005
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB460 Füüsiline antropoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudB434 Agrokeemia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005188 235,29 EEK (12 030,43 EUR)
01.01.2006−31.12.2006192 000,00 EEK (12 271,04 EUR)
01.01.2007−31.12.2007192 000,00 EEK (12 271,04 EUR)
36 572,51 EUR

Põhjasetete resuspensioon on üks iseloomulikumaid protsesse paljudes madalates, eriti suure pindalaga järvedes. Suur pindala tagab järve pinna avatuse tuulte mõjule ning põhjustab piisavalt tugeva tuule korral lainetuse ning see omakorda setete resuspensiooni. Resuspensiooni toimel satuvad settinud osakesed (agregaatid) tagasi vette. Anorgaaniliste toitainetega rikastunud agregaadid koloniseeritakse mitmesuguste mikroorganismide (bakterid, seened, protistid) poolt ja nende tegevus mõjutab suuresti toitainete ringlust järves. Uurimuse põhieesmärkideks on: -võrrelda mikroobikooslusi (eelkõige bakterite aga ka vetikate ning algloomade) madala järve sette ülakihis, resuspendeerunud agregaatidel ning vees. -võrrelda mikroobide (eelkõige heterotroofsete bakterite) aktiivsust eelpool nimetatud ökoloogilistes nishshides. Projekt tulemused aitavad parandata üldteoreetilisi teadmisi selgitamaks sette ja vee vahelisi mõjusid, millised mikroorganismid kasutavad milliseid ökoloogilisi nishshe ja kuidas see möjutab aineringeid suurtes madalates järvedes.
Sediment resuspension is one of the most characteristic physical processed in shallow lakes with a relatively large wind fetch. Wind induced resuspension carries the sedimented material (aggregates) together with attached organisms back to the water column and therefore influences largely the whole functioning of such ecosystems. Aggregates are heavily colonized by several heterotrophic microorganisms (bacteria, fungi, algae, protozoa) and are greatly enriched in organic and inorganic nutrients as compared to the surrounding water. Therefore the aggregates might be a key link in elemental cycles of turbid and shallow lake ecosystems. Aims of the study are: -to compare of microbial communities of the upper sediment layer, community attached to resuspended particles and free-living microbes in the water column of a shallow lake; -to compare microbial activities in the above mentioned microhabitats in order to better understand their ecological role in nutrient cycling and organic matter turnover. Results of the proposed project could be important for understanding the lakes’s productivity, for understanding of elemental cycles in such lakes and for management purposes.