This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Center of Excellence (TK)" project SLTAT16148T
SLTAT16148T (TK148) "Estonian Centre of Excellence in IT (EXCITE) (TK148) (1.01.2016−1.03.2023)", Jaak Vilo, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science.
TK148
SLTAT16148T
IT Tippkeskus EXCITE (TK148)
Estonian Centre of Excellence in IT (EXCITE) (TK148)
TK148 EXCITE
1.01.2016
1.03.2023
R&D project
Center of Excellence (TK)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.6. Computer SciencesP170 Computer science, numerical analysis, systems, control 1.1. Mathematics and computer sciences [mathematics and other allied fields: computer sciences and other allied subjects (software development only hardware development should be classified in the engineering fields)]70,0
4. Natural Sciences and Engineering4.7. TelecommunicationsT180 Telecommunication engineering 2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering30,0
PeriodSum
01.01.2016−01.03.20231 446 840,73 EUR
1 446 840,73 EUR

Eesti IT Tippkeskus EXCITE ühendab kõiki Eesti edukaid IT teadusgruppe ühtseks, sünergiat loovaks teaduskeskuseks, vähendades niimoodi Eesti teadusmaastiku killustatust ning luues sünergiat erinevate teadusteemade vahel. Konsortsium arendab edasi matemaatiliste mudelite verifitseerimise ning andmeanalüüsi teooriaid, millele toetudes töötatakse omakorda välja meetodid veakindlate ning turvaliste IT süsteemide ehitamiseks. Neid meetodeid rakendatakse küberfüüsiliste süsteemide, robotite, e-tervise teenuste ning biomeditsiiniteenuste näitel.
EXCITE brings together the topranked ICT research groups Estonia to work jointly on a focussed, yet broad and extendable, research programme. It will capitalize on the existing expertise to create synergies on the rich but fragmented landscape of the Estonian ICT research. The consortium will advance foundational theories of model verification and data analysis. On this groundwork, it will develop methods and tools for sound practices of designing and analyzing reliable and secure ICT systems processing large data volumes, as demanded by applications to domains of high socioeconomic relevance (cyberphysical and robotic systems, e-health and biomedical systems).
Description in EstonianPercent
Basic Research60,0
Applied Research40,0
InstitutionRoleCountryTypeComment
Tallinna TehnikaülikoolcoordinaatorEstonia
Cybernetica ASpartnerEstonia