"Muu" projekt SF0140221Bs98
SF0140221Bs98 "Juhtimis- ja tarkvarasüsteemide projekteerimise meetodid ja vahendid raalintegreeritud süsteemides (1.01.1998−31.12.2002)", Jüri Vain, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut.
SF0140221Bs98
SF0140221Bs98
Juhtimis- ja tarkvarasüsteemide projekteerimise meetodid ja vahendid raalintegreeritud süsteemides
Methods and tools for designing control and software systems in computer integrated systems
Juhtimis- ja tarkvarasüsteemide projekteerimise meetodid ja vahendid raalintegreeritud süsteemides
1.01.1998
31.12.2002
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.4. MatemaatikaP110 Matemaatiline loogika, hulgateooria, kombinatoorika1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner01.01.1998−31.12.2002
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituutpartner01.01.1998−31.12.2002
AsutusRiikTüüp
Haridus- ja Teadusministeerium
PerioodSumma
01.01.1998−31.12.2002706 000,00 EEK (45 121,62 EUR)
45 121,62 EUR
muu - > Sihtfinantseerimine

Koostöös Oslo Ülikooliga on välja töötatud torkekindlate hajussüsteemide projekteerimissammude spetsifitseerimis- ja verifitseerimismetoodika. Selleks on defineeritud trace-semantikas 3 relatsiooni tüüpi - vastavalt nouete, torke-tundliku realisatsiooni ning torketaluva realisatsiooni spetsifikatsioonide vahel. Nimetatud relatsioonid määravad toestussihi (proof obligation) projekteerimissammude korrektsuse toestamiseks. Metoodikat on rakendatud torke-kindlate sularaha automaatide süsteemi sammukaupa spetsifitseerimisel ja verifitseerimisel ning aatomielektrijaamade ohutute operaatorskeemide väljatöötamisel. On välja töötatud arhitektuurne ja tehniline lahendus intelligentse maja (IM, smart house) keskkontrolleri jaoks, mis pohineb Intel x86 polvkonnaga ühilduval SOCil (System-On-Chip) NS 2010. On formuleeritud IMs kasutamiseks sobivate sidesüsteemide valiku metoodika ning tehtud keskkontrolleri ja Internet Appliance (Interneti ''surfiseadme'') ühildamise analüüs. Koostöös Artec Design Groupiga on loodud SOCil pohinevad riistvararakendused: MachZ based Internet Appliance (tellijaks ZF Linux Devices (USA)). Süsteemiga Optegra on loodud tööriistatehase tarbeks tootmissüsteemi mudel ja seda toetav prototüüp. Tegemist on multifunktsionaalse süsteemiga, mis koosneb erinevate firmade poolt turustatavatest moodulitest. Moodulite valikul on lähtutud CORBA arhitektuurist ja andmete vastavusest STEP standardile. Projekteerimise osas kasutatakse olemasolevaid CAD/CAM süsteeme. millele lisanduvad tootmisressursside planeerimise (MTRPII) süsteemid.
In cooperation with the Institute of Informatics at Oslo University the specification and verification methodology for fault-tolerant distributed systems has been elaborated. Three types of design relations between abstract requirements, fault-intolerant and fault-tolerant design has been defined. The method has been applied for step-wise specification and verification of teller machine system Minibank and elaboration schemes for nuclear powerplants. An architectural and technical solution has been developed for central controller of smart house systems (SMSD). It bases on Intel x86 compatible System-on Chip (SOC) NS2010. A method of choosing appropriate communication systems for SMS is suggested. The method bases on the analysis of connection protocols between central controller and Internet Appliances. In co-operation with Artec design Group SOC hardware solutions have been proposed: MachZ based Internet Appliance (ordered by ZF Linux Devices (USA)). With the system Optegra a production system model and a prototype for instrumentation factories have been created. This is a multifunctional system consisting of modules manufactured by different vendors. The architecture and configuration of modules have been chosen following CORBA and step standards. For product design and planning tasks already existing CAD/CAM and MRPII systems are used.
KirjeldusProtsent
Alusuuring20,0
Rakendusuuring40,0
Katse- ja arendustöö40,0