"Siseriiklik avalik sektor" projekt LLTMS18222
LLTMS18222 "Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu andmestiku imputeerimine (19.03.2018−30.09.2018)", Kalev Pärna, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, matemaatika ja statistika instituut.
LLTMS18222
Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu andmestiku imputeerimine
Estonian Household Finance and Consumption Survey data imputation
LFT imputeerimine
19.03.2018
30.09.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Siseriiklik avalik sektor
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.5. StatistikaP160 Statistika, operatsioonanalüüs, programmeerimine, finants- ja kindlustusmatemaatika 1.1 Matemaatika100,0
PerioodSumma
19.03.2018−30.09.201829 990,00 EUR
29 990,00 EUR

Projekti raames täidetakse Eesti Panga (EP) tellimust Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste (LFT) uuringu puuduvate andmete imputeerimiseks (andmelünkade täitmiseks). See Eestis 2017.a. läbi viidud uuring on üks osa kogu EL haaravast uuringust, mida korraldab Euroopa Keskpank. Puuduvate andmete kvaliteetne imputeerimine nõuab statistika-alast kõrgkompetentsi, mis on vajalikul on määral olemas vaid TÜ-s. Projekti põhietapid on: 1. EP nõustamine andmete ettevalmistamisel imputeerimiseks. 2. 2017. aasta uuringu andmete imputeerimine. 3. 2013. aasta uuringu andmete osaline üleimputeerimine. 4. Automaatse imputeerimissüsteemi väljatöötamine STATA keskkonnas. Etapis 4. välja töötatav automaatne imputeerimissüsteem annab EP-le vahendi iseseisvaks andmelünkade täitmiseks tulevikus. Kuna projekti käigus tekitatud täisandmestiku (5 erinevas versioonis) lõppadressaat on Euroopa Keskpank, siis on vaja täita ka rida vormilisi nõudeid, sealhulgas koostada imputeerimise metoodika kirjeldus vastavalt EKP dokumentidele. Arvestades rangeid andmekaitse nõudeid, annab EP töö täitjale spetsiaalse, ilma väljunditeta sülearvuti, mis sisaldab kõiki vajalikke andmeid ja programme ning mida saab kasutada ka väljaspool EP.
The aim of the project is to impute missing data for Estonian Bank Household Finance and Consumption Survey (HFCS). The survey is a part of all-European Union survey 2017, conducted by Europen Central Bank. Quality imputation requires high level competency in statistical methods which is available at UT. The main stages of the project are: 1. Councelling Estonian Bank (EB) in data preparation before imputation. 2. Imputation of 2017 survey data. 3. Partial imputation of 2013 survey data. 4. Creating automated imputation system in STATA environment. Since the end-user of the imputed data is European Central Bank, it is also necessary to describe imputation methodology, following ECP documents. Estonian Bank prepares a special laptop (with no outputs) containing all necessary data and programs for working outside the bank.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0