"Muu" projekt TAU16202
TAU16202 "Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (1.01.2016−31.08.2022)", Allan Puur, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus.
TAU16202
Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium
Infotechnological Mobility Observatory (IMO)
Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium
1.01.2016
31.08.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.70,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskuspartner01.01.2016−31.08.2022
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Archimedes Eesti Vabariik
PerioodSumma
01.01.2016−31.08.202268 093,62 EUR
68 093,62 EUR
Struktuuritoetus, meede: Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes, tegevus Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel

IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav andmetaristu, mis integreerib IT-põhiseid (mobiiltelefonid, sensorid jms) ja riigi isikupõhiseid e-andmeid (loendused, registrid jms) andmeallikaid. IMO võimaldab kogu maailmas unikaalsel moel viia läbi integreeritud mobiilsuse alaseid alusuuringuid alates väljarändest kuni inimeste igapäevaste liikumisteni. Rändega seotud väljakutsed on ülimalt aktuaalsed nii Euroopas kui Eestis, nii riigi (nt. demograafilised muutused, põgenikud, piiriülesed teenused jne) kui piirkondade (nt „tark linn“, valglinnastumine, transpordi jm avalike teenuste planeerimine, ääremaastumine jne) tasandil. IMO keskendub mobiilsusuuringutele, kuid mobiilsuse põhjused ja tagajärjed seonduvad nii laiemate ühiskonna (tööturg, lõimumine, avalike teenuste areng jne) kui keskkonna (keskkonnamõjud) probleemidega.
The aim of the project is to develop data infrastructures for mobility surveys, integrating IT (mobile phone, sensors etc.) and personalised public e-data (surveys, registries etc.) based data sources. IMO will give the possibility to conduct extensive integrated mobility based research from international and internal migration to the daily movements of people in a unique and innovative way. The current challenges of emigration are extremely topical in Estonia as well as in Europe, on a state level (demographic changes, refugees, cross-border services etc.) and on the regional level (for example “smart cities”, urban sprawl, the planning of transport and other public services, marginalisation). The main focus of IMO is mobility surveys but the general causes and consequences of mobility are interlaced with broader societal (job market, integration, the development of public services etc.) and environmental (incl. environmental impact) problems.
KirjeldusProtsent
Alusuuring70,0
Rakendusuuring30,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Statistikaamet partnerEesti Vabariikmuu
Tallinna TehnikaülikoolpartnerEesti Vabariikülikool
Tartu ÜlikoolkoordinaatorEesti Vabariikülikool