"Muu" projekt T751
T751 "Polümeervaigud ja adhesiivid: saamine ja kvaliteet (1.01.2001−31.12.2004)", Peep Christjanson, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Polümeermaterjalide instituut, Polümeeride tehnoloogia õppetool.
0141751s01
T751
Polümeervaigud ja adhesiivid: saamine ja kvaliteet
Polymer resins and adhesives: development and quality
Polümeervaigud ja adhesiivid: saamine ja kvaliteet
1.01.2001
31.12.2004
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP370 Makromolekulaarkeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)35,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT150 Materjalitehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).35,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT152 Komposiitmaterjalid2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).30,0
AsutusRiikTüüp
Haridus- ja Teadusministeerium
PerioodSumma
01.01.2001−31.12.20042 525 000,00 EEK (161 376,91 EUR)
161 376,91 EUR
muu - > Sihtfinantseerimine

"Sihtfinantseeritava pohiteema täitmine integreerib kolme oppetooli alusuuringuid polümeermaterjalide valdkonnas ja kajastab instituudi pohilist ja järjepidevat teaduspotentsiaali. Koik neli täiendavat teadus/arendusteemat on registreeritud pohiteemaga seotud alateemadena. On saadud olulisi tulemusi bimodaalse polüetüleeni kristallisatsioonikiirusest soltuvalt erineva molaarmassiga makromolekulide sisaldusest polümeeris (A. Krumme doktoridissertatsioon). Ülikiire kristallisatsioonimeetodi rakendamine voimaldab kvalitatiivselt uuel tasemel seostada omavahel erinevate polüetüleenide kristallisatsioonikäitumist nende molaarmassilise jaotusega ja masskeskmise molaarmassiga. Lahustamine (n p-ksüleenis) tostab bimodaalse polüetüleeni kristalsusmäära ja kristallisatsioonikiirus korreleerub makromolekulide erineva liikuvusega soltuvalt molaarmassist. Polükondensaatide uurimise valdkonnas hinnati karbamiid-formaldehüüdvaikude vanandamisel reokineetilise meetodiga kovalentsete sidemete ja füüsikaliste mojutuste osatähtsust mittelineaarsel heterogeensel struktuuristumisel ja sellest tulenevat vaikude nihkevedelduvat käitumist; termilise analüüsi rakendamine voimaldas korreleerida omavahel eksotermi maksimumi temperatuuri vaikude kovenemisel ja reaktiivsust määravat metüloolrühmade sisaldust erinevates karbamiid- ja melamiin-formaldehüüdvaikudes ning täpsustada vee komplitseerivat moju vaikude kovenemis-ja vananemisprotsessidele; karbamiid-formaldehüüvaikude struktuuranalüüs sünteesi astmetes andis täiendavaid tulemusi funktsionaalsete rühmade sisalduse muutumise ja hüdroksümetüülimis/metüleenimisreaktsioonide seaduspärasustes. Puidu pinnaenergeetiliste omaduste määramiseks meniski meetodil arendati edasi mootmistehnikat ja tarkvara ja määrati kvantitatiivselt substraadi pinnaenergias dispersiooni- ja orientatsioonijoududest ning doonor-aktseptorlikest mojutustest tingitud adhesioonitöö komponendid."
"Fulfilling this subject of target financing integrates the basic research work of three academic chairs in the field of polymeric materials expressing the continuity and scientific capability of department. Four other scientific/development subjects are registered as sub-subjects connected with main subject. Essential results were obtained about the crystallization kinetics of bimodal polyethylene depending on content of macromolecules of different molar mass in polymer (A. Krumme’s doctor dissertation). The use of method of very rapid crystallization enables to interpret on a new level the crystallization behaviour of polyethylenes depending on their molar mass distribution and mass average molar mass. Solution (e.g. in p-xylene) increases the content of crystallites in bimodal polyehtylene and the crystallization rate correlates with the mobility of macromolecules in dependence on their molar mass. In the study of polycondensates with the rheokinetic method in storage of urea-formaldehyde resins the role of covalent bonds and physical influences, and the resulting shear thinning behaviour were estimated in the heterogeneous nonlinear structuration; the thermal analysis enabled to get the correlation between the maximum temperature of exotherm in curing and the content of reactivity determining methylol groups using various urea- and melamine-formaldehyde resins, and to specify the complicated influence of water on the curing and ageing processes of resins; the structure analysis in synthesis stages of urea-formaldehyde resins gave the additional results about the change in content of functional groups and regularities of hydroxylmethylation/methylene formation reactions. For the determination of surface energy characteristics of wood the technics of immersed plate method and software were developed, and the components in adhesion work, resulting from dispersion/orientation forces, and donor/acceptor influences were quantitatively determined."
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring40,0
Katse- ja arendustöö10,0